квітень 2006 р.

30.11
К43
Кириченко А.Ф.
Теоретичні основи інженерної графіки: Підручник для вищих технічних навчальних закладів. - К.:ВД "Професіонал", 2004. - 496 с.

30.10
Ц 98
Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д.
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація:Навч.посіб.-2-гевид.,перероб.і доп. -К.: Знання , 2005.-242 с.

37.9
Ф 92
Фрост , Ли
Современная фотография: Полное обьяснения болем 70 технических методик / Л.Фрост ; Пер. с англ.. Л.А.Борис, В.Ю Захарова, М.Б.Иванова ,С.С. Лосев , Ю.В.Устинова .- М.: Арт-Родник,2003. - 160 с.

38.6
К 71
Косо, Йожеф
Печи и камины. Дизайн и технология / Й. Косо; Пер. с венг.А.Гусев, Под ред. К. Мольков . - М.,2004. - 180 с..

41.4
І-23
Іванюк А. П., Гузь М.М.
Основи землеробства. Навчальний посібник. - Львів: Камула, 2005.-256 с.

43.8
З-40
Заячу В.Я.
Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник .- Львів: ТзОВ " Фірма Камула",2005.-176 с".

42.36
В 49
Дикань О.П., Бондаренко А.О., Заморський В.В. , Палеха О.Г.
Виноградарство. Навчальний посібник .- Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2002.- 208 с.

42.143
М 51
Меньшикова З.А, Меньшикова Б.И, Попова В.Б.
Энциклопедия лекарственных растений. - ЗАО "Адонис" ,ООО Издательство "ОЛМА -Пресс" ,2005. - 464 с.