Виробнича література
грудень 2006 р.

30.6
І-86
Іскович-Лотоцький, Ростислав Дмитрович
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій: Монографія/ Р.Д. Іскович-Лотоцький, Р.Р. Обертюх, І.В. Севостьянов; Міністерство освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. -Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. -292с.

31.279
Ш56
Шидловський , Анатолий Корнеевич
Высшие гармоники в низковольтных электрических сетях: [Монография]/ А.К. Шидловський , А.Ф. Жаркин; Национальная академия наук Украины, Институт электродинамики. -К.: Наукова думка, 2005. -212 с.: рис., табл.

32.81
Б12
Бабак, Віталій Павлович
Обробка сигналів: Підручник для студ. технічних спеціальностей вищ. закл. освіти/ В.П. Бабак, В.С. Хандецький, Е. Шрюфер. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Либідь, 1999. -496 с.: табл., мал.

32.81
Г70
Горовий Валерій Микитович
Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства: Монографія/ В.М.Горовий; НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. -К.: НБУВ, 2005. -300 с.

32.84
М59
Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах: Монография/ Т.Н. Нарытник и др.. -К.: Техніка, 2000. -304 с.

32.97
С40
Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності: [Монографія] / За ред. В.В. Дурдинець та ін.; Апарат Верховної Ради України, Управління комп'ютеризованих систем, Академія правових наук України, Науково-дослідний центр правової інформатики. -К.: Навчальна книга, 2005. -640 с.: мал., табл.

32.97
Ф53
Філинюк, Микола Антонович
Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення: Монографія/ М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Міністерство освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. -Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. -162 с.

34.2
П46
Поживанов, Михаил Александрович
Выплавка стали для автолиста / М.А. Поживанов, Е.Х. Шахпазов, А.Г. Свяжин . - М.: Интерконтакт Наука, 2006. -166 с.

34.32
П46
Поживанов, Михаил Александрович
Внепечная металлургия чугуна/ М.А. Поживанов; Национальная академия наук Украины, Физико-технологический ин-т металлов и сплавов. -К.: ФТИМС НАН Украины, 2006. -80 с.: ил, табл.

34.4
П84
Прочность материалов и конструкций: Монография / Редкол. В.Т. Трощенко. - К.: Академпериодика , 2005. -1088 с.: граф., іл.

38.626
Д81
Дудар, Ігор Никифорович
Теоретичні основи технологій виробів із пресованих бетонів: [Монографія]/ І.Н. Дудар; Міністерство освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. -Вінниця: УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2005. -90 с.