Виробнича література
липень 2006 р.

30 Ц
О-75 Основи стандартизації,сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник . - Київ : Кондор , 2004. - 230 с.

30.10 Саранча Г. А., Якимчук г. К.
С-20 Метрологія, стандартизація та управління якістю: підручник . - К.: - Основа . 2004 . - 376 с.

30.11 Михайленко В.С. , Ванін В.В., Ковальов С. М
М 69 Інженерна та компютерна графіка: Підручник для студ. Вищих закл. освіти / За ред. В.Є. Михайленка . - К.: Каравела , 2004 . - 344 с.

32. 97 Глинський Я. М., Ряжська В. А.
Г 54 Linux - практикум з інформатики : Навч. Посіб . - Львів : Деол , СПД Глинський , 2004 . - 248 с.

32.97 Тарнавський Ю. А.
Т 21 Практикум з Internet- технологій : Метод. вказівки до викон. лаб. робіт. К.: МАУП, 2004. -136с.: іл.

34.7 Гевко Б. М., Гевко І. Б., Радик Д. Л.
Г-27 Технологія сільськогосподарського машинобудування : Підручники . - К.: Кондор , 2006. - 496 с.

35.43
Р 58 Роботи зі склом : Практичні поради фахівців. Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО" , 2004.- 112 с.

37. 24 Труханова А. Т .
Т 80 Технология женской и детской легкой одежды: Учебник-4-еизд ., стер. - М.: Высш . шк ., 2005. - 416с.:ил