Червень 2006 р.

31.279
К 18
Камінський, Андрій Вячеславович
Математичне та компютерне моделювання процесів оптимізації центрування електричних мереж : Монографія /А.В Камінський, Б.І.Мокін; Вінницький нац.техн.ун-т. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця,2005. - 124 с.

38.5
П 16
Панкевич,Ольга Дмитрівна
Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань : Монографія / О.Д.Панкевич, С.Д.Штовба; Вінницький нац.техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2005. - 110 с.

38.1
С 24
Свердлов, Володимир Деонисович
Металеві баштові споруди з високим ступенем співосності несучих елементів : Монографія / В.Д.Свердлов,В.О.Попов; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. Тех.ун-т.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.- 142 с.

39.2
Б27
Басов Г.Г
Розвиток електричного моторгованого рухомого складу : Навч.посібник / Г.Г.Басов, С.І.Яцько. - Харків: "Апекс +", 2005. - 248 с.