Сільськогосподарська література
березень 2006 р.

43.4
С 24
Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С.
Лісництво: Підручник. / За ред. В.Є. Свириденка. - К.: Арістей, 2005. - 544 с.

42.1
Т 38
Технохімічний контроль продукції рослинництва: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2005. - 256 с.

40.3
Я 45
Якість грунтів та сучасні стратегії удобрення / За ред. Мельничука, Дж. Хофман, М. Городнього.- К.: Арістей, 2004.- 488 с.