Виробнича література
березень 2006 р.

30 ц
Б 17
Базієвський С.Д., Дмитрик В.Ф.
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання:Підручник .-К.: Слово, 2004.-504 с.

30.10
Б 67
Бичківський Р.В. та ін.
Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р. Гамула. -2-ге вид.,випр. і доп. -Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2004.-560 с.

30 ц
Ж 51
Желєзна А. М., Кирилович В.А.
Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. -796 с.

30.609
М 69
Михайлов В.І.
Непродовольчі товари: Підручник /В.І. Михайлов, Т.Г.Глушкова, О.І. Зельніченко. -К.: Книга, 2005. -556 с.

30 ц
О 75
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. -230 с.

31.2
Т 33
Теоретичні основи електротехніки: Підручник: У 3 т./ В.С.Бойко, В.В.Бойко,
Ю.Ф.Видолоб та ін.; За заг. ред. І М.Чиженка, В.С.Бойка. - К.: ІВЦ "Вид-во "Політехніка" ,2004.- Т.1.: Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами. -272 с.: іл..

32.852
К 61
Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г.
Промислова електроніка та мікросхемотехніка: Теорія і практикум: Навч.посіб./ За ред .А.Г.Соскова. 2-ге вид.- К.: Каравела, 2004. - 432 с.

32.852
С 78
Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамала О.Є.
Основи електротехніки: функціональні елементи та їх застосування.Підручник для студентів неелектротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- Львів: Новий Світ. -2004. -208 с.

32.97
Х 69
Ходаков В.Є., Пилипенко Н.В., Соколова Н.А.
Вступ до комп'ютерних наук: Навчальний посібник / За ред. Ходакова В.Є.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 496 с.

32.97
Ш 31
Шахов М.
100 лучших программ для Windows. Популярный самоучитель (+СD).-СПб.: Питер, 2005. -336 с.: ил.- (Серия "Популярный самоучитель").

33.1
Я 72
Яремійчук Р.С.
Основи гірничого виробництва: видобування нафти ,газу та твердих корисних копалин: Підручник.- К.:Кондор,2006.-376 с.

34.64
К 26
Карпенко А.С.
Технологічна оснастка у зварювальному виробництві: Навч. посібник. -К.: Арістей, 2005. -268 с.

36.95
Р 83
Рудавська Г.Б., Тищенко Є. В.
Молочні та яєчні товари: Підручник. -К.: Книга, 2004. -392 с. (Сер. "Товарознавство")

37.24
П 20
Патлашенко О.А.
Матеріалознавство швейного виробництва: Навч. посібник - К.: Арістей, 2003. - 288 с.

37.23
Т 29
Тебляшкіна Л.І.
Технологія опоряджувального виробництва: Навч. посібник - К.: Кондор, 2005. -278 с.: іл.

38.7
Г 44
Гетун Г. В.
Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки: Навч. посіб.-К.: Кондор, 2005.-208 с.

38.76
К 78
Кравченко В.С.
Водопостачання та каналізація: Підручник. -"Кондор", 2003-288 с.

38 н
Я 77
Ярошевська В.М., Чабан В.Й.
Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. -К.:ВД "Професіонал", 2004. -288 с.

39.8
П 68
Правила дорожного движения: Официальное издание: С цветной дорожной разметкой и ПДД в таблицах. - К.: А.С.К.,2005. -64 с.:

39.33
С 14
Сажко В.А.
Електричне та електронне обладнання автомобілів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: Каравела, 2004. -304 с.

39.33-082
Т 38
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М.Круглов и др.; Под ред.В.М. Власова. -2-ге изд., - М.: Академия, 2004. -480 с.