Виробнича література
жовтень 2006 р.

30.3
П 21
Пахолюк, Андрій Пантелейович
Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: Посіб./ А.П. Пахолюк, О.А. Пахолюк. -Львів: Світ, 2005. -172 с.

31.36
Б74
Богуслаев, Вячеслав Александрович
Технологическое обеспечение и прогнозирование несущей способности деталей ГТД/ В.А. Богуслаев, В.К. Яценко, В.Ф. Притченко. - Запорожье: Мотор Сич, 2006. -336 с.

32.97
Г85
Грицик, Володимир Володимирович
Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури: Монографія/ В.В. Грицик, К.М. Березька, О.М. Березький; Державний комітет зв'язку та інформатизації України, Національна академія наук України, Державний н.-д. ін-т інформаційної інфраструктури. -Львів, 2005. -142 с.

32.97
П 32
Підготовка інструкторів у сфері інформаційних та комп`ютерних технологій: Використання комп'ютерів та мережі Інтернет для розвитку суспільства: Посіб. для учасників програм. -Б.м., 2002. -128 с.: іл

38(4Укр)
У45
Український літопис ХХІ століття. Новобудови. Реконструкція. Проекти/ Уклад. В.В. Стройков. -К.: Метр, 2005. -256 с.: кол.іл.