Сільськогосподарська література
січень 2007 р.

48
Д81
Дудаш А.В.

Азбука ветеринарної медицини: Довідник/ А.В. Дудаш. -Ужгород:
Вид-во В. Падяка, 2002. -232 с.