Технічна література
вересень-жовтень 2007 р.

32.97
Г 15
Галисеев, Г.В.
Ассемблер IBM PC. Самоучитель. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.- 304с.: ил.
32.97
Р 83
Руденко В. Д. та ін.
Базовий курс інформатики: [Навч. посіб.]. - К.: Вид. група ВНV. - Кн. 1: Основи інформатики. - 2005. - 320 с.: іл.
32.97
Р 83
Руденко В. Д. Та ін.
Базовий курс інформатики: [Навч. посіб.]. - К: Вид. група ВНV. - Кн. 2: Інформаційні технології. - 2006. - 368 с. : іл.
32.97
Х 55
Хладни, И.
Внутренний мир Borland Delphi 2006. : Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2006. -768 с.: илл. + CD.
32.97
Ш83
Шпак, Зореслава Ярославівна
Програмування мовою С: Навч. посіб. - Львів: Оріяна- Нова, 2006. -432 с.
38.76
К29
Катернога, Мусій Тимофійович
Українська криниця. - К.: Техніка, 2006. -136 с.
38.4
С56
Современные технологии устройства кровель: Учеб. пособ. для студ. учеб. заведений. - Харьков: ЭДЭНА, 2006. -284 с.