Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до відділу книгозберігання 
за серпень 2010

30.3
Б79
Болтон У.
Конструкционные материалы: металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты : карманный справочник. - М. : Додэка-ХХІ, 2004. - 320 с. : ил., табл.

В справочнике представлен весь спектр материалов, применяемых в машиностроении и электротехнике: железо, алюминий, медь, магний, никель, титан, сплавы на их основе и др. Приведены сведения об их химическом составе, физических, термических и механических свойствах.
31.2
С60
Соловей О. І.
Промислові електротехнологічні установки : навч. посіб. - К. : Кондор, 2009. - 174 с. : іл, табл.

В навчальному посібнику подані фізичні основи роботи електротехнологічних установок, які використовуються у промисловості, їх конструктивне виконання, техніко-економічні показники, розглядаються електротехнічні установки як споживачі електричної енергії.
32.85
Р98
Рябенький В. М.
Цифрова схемотехніка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 736 с. : іл, табл.

У посібнику розглянуто теоретичні основи електричних сигналів аналогового, дискретного та цифрового типів, методи мінімізації та перетворення логічних функцій, характеристики завад і корегуючих кодів. Описано структури базових логічних елементів різних технологій виконання та особливості їх використання у цифрових пристроях, тощо.
Кравченко В. С.
Водопостачання та каналізація : підручник. - К. : Кондор, 2009. - 288 с. : мал., табл.

У підручнику наведені системи та схеми водопостачання і каналізації міст, населених пунктів, житлових та промислових об'єктів. Розглянуті питання проектування, будівництва і експлуатації зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та каналізації.
39.33-082
А22
Автомеханик : техн. обслуживание и ремонт отечеств. и зарубеж. автомобилей : [практич. основы профессион. деятельности] : учеб. пособ. для учащ. учеб. завед. нач. профессион. образования. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 384 с. : ил.

В книге изложены рекомендации опытных мастеров по диагностике отечественных и зарубежных автомобилей. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправности агрегатов и систем автомобилей, способы их обнаружения и технологии устранения.