Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу зберігання основного фонду.  
за грудень 2011

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ зберігання основного фонду > Нові надходження грудень 2011


30ц
К 89
Кузьміна Т. О. 
Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. - К. : Кондор, 2011. - 450 с. : рис., табл.

30ц
К 89
Кузьміна Т. О.
Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. - К. : Кондор, 2011. - 450 с. : рис., табл.

У навчальному почібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців за напрямами підготовки 0918 - Легка промисловість та 1801 - Специфічні категорії у всіх навчальних закладах III-IV рівня акредитації.
31.36
С 59
Соколов Б. А.
Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 128 с. : ил.

Приведены классификация и конструкции современных котельных агрегатов. Рассмотрены основные элементы котлов: топки для сжигания различных видов топлива, каркасы и обмуровки, барабаны котлов, пароперегреватели, водяные экономайзеры, воздушные подогреватели.

31.36
С 59
Соколов Б. А. 
Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 128 с. : ил.37.23
С 76
Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості : підручник. - К. : Кондор, 2007. - 482 с. : рис., табл.

37.23
С 76
Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості : підручник. - К. : Кондор, 2007. - 482 с. : рис., табл.

У підручнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з стандартизації, управління якістю, сертифікації та акредитації.
40.2
М 71
Міщенко З. А.
Мікрокліматологія : навч. посіб. - К. : КНТ, 2007. - 336 с. : рис., табл.

У навчальному посібнику розглядаються методи, які застосовуються при мікрокліматичних дослідженнях, втому числі збір та обробка експерементальних спостережень на полігонах. Описано механізми формування мікроклімату, викладаються методи оцінки мезо- і мікрокліматичної мінливості теплового режиму дня і ночі, ресурсів тепла і вологи тощо.

40.2
М 71
Міщенко З. А. 
Мікрокліматологія : навч. посіб. - К. : КНТ, 2007. - 336 с. : рис., табл.40.3
М 74
Мойш Н. І. 
Ґрунтознавство : курс лекцій. - Ужгород : Ґражда, 2011. - 368 с. : табл., іл.

40.3
М 74
Мойш Н. І.
Ґрунтознавство : курс лекцій. - Ужгород : Ґражда, 2011. - 368 с. : табл., іл.

Автором узагальнено науковий та методичний матеріал у вигляді курсу лекцій зо окремими послідовно пов’язаними темами: вчення про формування і розвиток ґрунтів, вчення про ґрунтоутворюючий процес і роль живих організмів у формуванні ґрунтів, вчення про родючість ґрунтів тощо.