Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу зберігання основного фонду.  
за лютий 2011

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ зберігання основного фонду > Нові надходження лютий 2011


30.609
Л 90
Льовшина, Л. Д.
Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів : навч. посіб. - К. : ``Ліра-К``, 2010. - 388 с. : табл. + CD.

30.609
Л 90
Льовшина, Л. Д.
Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів : навч. посіб. - К. : "Ліра-К", 2010. - 388 с. : табл. + CD.

У навчальному посібнику наведено товарознавчу характеристику плодоовочевої сировини та продуктів її переробки. Надано інформацію про торговельну класифікацію, товарну якість, товарну обробку та зберігання плодоовочевої продукції.
30.11
М 69
Михайленко В. Є.
Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник. - 5-е вид. - К. : Каравела, 2010. - 360 с. : іл.

У підручнику висвітлено питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва. Наведено приклади геометричної побудови, основні питання нарисної геометрії, пов`язані з розв`язанням позиційних та метричних задач з геометричними фігурами.

30.11
М 69
Михайленко В. Є.
Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник. - 5-е вид. - К. : Каравела, 2010. - 360 с. : іл.32.84
О-75
  Основи технічної електроніки : у 2 кн. : підручник. - К. : Вища шк., 2008 -
Кн. 2 : Схемотехніка. - 2008. - 512 с.

32.84
О-75
Основи технічної електроніки : у 2 кн. : підручник. - К. : Вища шк., 2008 -
Кн. 2 : Схемотехніка. - 2008. - 512 с.

В підручнику викладено основи схемотехніки, розглянуто принципи дії, подано розрахунки аналогових, цифрових та імпульсних пристроїв електронних систем на основі напівпровідникових приладів, інтегральних операційних підсилювачів й інтегральних мікросхем.
35
З-14
Загальна хімічна технолоґія : підручник. - 2-е вид. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - 552 с. : рис., табл.

У підручнику розглянуто закономірності некаталітичних і каталітичних хіміко-технологічних процесів, а також подано теорію і розрахунок хімічних реакторів. Описано теоретичні основи і технології найважливіших неорганічних й органічних промислових продуктів, сучасні процеси перероблення палива.

35
З-14
Загальна хімічна технолоґія : підручник. - 2-е вид. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту ``Львів. політехніка``, 2009. - 552 с. : рис., табл.42.34
К 96
Куян В. Г.
Плодівництво: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] Житомир : Житомир. нац. агроеколог. ун-т, 2009. - 480 с. : іл.

42.34
К 96
Куян В. Г.
Плодівництво: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] Житомир : Житомир. нац. агроеколог. ун-т, 2009. - 480 с. : іл.

Висвітлено значення, стан, коротку історію і перспективи розвитку плодівництва у нашій країні, біологічні властивості плодових рослин, зокрема ботанічну класифікацію, органографію і морфологію, закономірності росту і розвитку, відношення до екологічних факторів, а також біологічні основи розмноження та технології вирощування садивного матеріалу.