Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу зберігання основного фонду.  
за квітень 2011

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ зберігання основного фонду > Нові надходження квітень 2011


31.27
М 19
Маліновський А. А. 
Основи електроенергетики та електропостачання: підручник. - 2-е вид., переробл. і допов. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту ``Львів. політехніка``, 2009. - 436 с.

31.27
М 19
Маліновський А. А.
Основи електроенергетики та електропостачання: підручник. - 2-е вид., переробл. і допов. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - 436 с.

Розглянуто вузлові питання електроенергетичних та електропостачальних систем, а саме: поняття про електроенергетичні та електропостачальні системи, їхні основні елементи та обладнання, принципові, розрахункові та заступні схеми, основи теорії електричних навантажень та ін.
31.2
М 34
Математичне моделювання в електроенергетиці: підручник. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 608 с. : іл, табл.

Викладенно математичний апарат, який використовується для розв`язання задач електроенергетики: елементи теорії подібності, теорії множин та теорії графів, формалізовані методи аналізу електричних кіл, спеціальні обчислювальні методи та інше.

31.2
М 34
Математичне моделювання в електроенергетиці: підручник. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту ``Львів. політехніка``, 2010. - 608 с. : іл, табл.31.2
П 16
Паначевний Б. І. 
Загальна електротехніка: підручник . - 3-є вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с. : рис., табл. - (Українська книга)

31.2
П 16
Паначевний Б. І.
Загальна електротехніка: підручник . - 3-є вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с. : рис., табл. - (Українська книга)

У підручнику вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні електричні кола. Описано будову принципи роботи, основні співвідношення електричних машин постійного і змінного струмів, електричних мікромашин.
31.2
Р 98
Рябенький В. М.
Основи моделювання систем і процесів в електротехніці (Використання пакета прикладних програм MATLAB/Simulink): навч. посіб. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 388 с. : табл.

У навчальному посібнику наведенно детальний опис використання програми моделювання динамічних систем Simulink, що входить до пакета прикладних програм MATLAB, для проведення лабораторних і практичних робіт з електротехніки та дослідження джерел живлення для електродугових зварювань.

31.2
Р 98
Рябенький В. М. 
Основи моделювання систем і процесів в електротехніці (Використання пакета прикладних програм MATLAB/Simulink): навч. посіб. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 388 с. : табл.32.844
З-40
Заячук Д. М. 
Нанотехнології і наноструктури: навч. посіб. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 584 с. : іл.

32.844
З-40
Заячук Д. М.
Нанотехнології і наноструктури: навч. посіб. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 584 с. : іл.

Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, фуларенів і вуглецевих нанотрубок, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок.
36.99
А 87
Архипов В. В.
Организация работы сомелье : (все о вине в ресторане) : учеб. пособие. - К. : Центр учеб. лит., 2009. - 304 с. : ил., табл.

Даное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в часности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особености производства, хранения и потребления.

36.99
А 87
Архипов В. В. 
Организация работы сомелье : (все о вине в ресторане) : учеб. пособие. - К. : Центр учеб. лит., 2009. - 304 с. : ил., табл.37.134.1
Х 98
Хьюз Х. 
Мебель своими руками : гостинная, спальня, кухня, ванная, домашний офис, кладовая : [подробные чертежи, примеры интерьеров]. - Х. : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. - 176 с. : цв.ил., фото.кол.

37.134.1
Х 98
Хьюз Х.
Мебель своими руками : гостинная, спальня, кухня, ванная, домашний офис, кладовая : [подробные чертежи, примеры интерьеров]. - Х. : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. - 176 с. : цв.ил., фото.кол.

Эта книга - идеальное пособие для тех, кто умеет и любит мастерить своими руками. Благодаря ей вы сможите преобразить интерьер своего дома, а изготовленая вами мебель будет не только удобной, но и эксклюзивной.
38.76
Э 40
Экология очистки сточных вод физико-химическими методами. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. - 264 с. : рис., табл.

Материалы издания отображают уровень современных представлений о механизмах и технологиях интенсификации очистки различных категорий сточных вод, а также практические примеры их реализации на действующих водоочисных объектах с приминением новых отечественных коагулянтов и флокулянтов.

38.76
Э 40
Экология очистки сточных вод физико-химическими методами. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. - 264 с. : рис., табл.40.3
Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. - К. : Кондор, 2010. - 416 с. : іл, табл. - (Спільний Європейський проект ТЕМПУС ТАСІС)

40.3
Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. - К. : Кондор, 2010. - 416 с. : іл, табл. - (Спільний Європейський проект ТЕМПУС ТАСІС)

Висвітлені загальні поняття про грунти, їх хімічний склад, закономірності генезису та порушення грунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених грунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрохімічній практиці і інше.
31.27
М 19
Маліновський А. А.
Основи електроенергетики та електропостачання: підручник. - 2-е вид., переробл. і допов. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - 436 с.

Розглянуто вузлові питання електроенергетичних та електропостачальних систем, а саме: поняття про електроенергетичні та електропостачальні системи, їхні основні елементи та обладнання, принципові, розрахункові та заступні схеми, основи теорії електричних навантажень та ін.

31.27
М 19
Маліновський А. А. 
Основи електроенергетики та електропостачання: підручник. - 2-е вид., переробл. і допов. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту ``Львів. політехніка``, 2009. - 436 с.31.2
М 34
Математичне моделювання в електроенергетиці: підручник. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту ``Львів. політехніка``, 2010. - 608 с. : іл, табл.

31.2
М 34
Математичне моделювання в електроенергетиці: підручник. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 608 с. : іл, табл.

Викладенно математичний апарат, який використовується для розв`язання задач електроенергетики: елементи теорії подібності, теорії множин та теорії графів, формалізовані методи аналізу електричних кіл, спеціальні обчислювальні методи та інше.
31.2
П 16
Паначевний Б. І.
Загальна електротехніка: підручник . - 3-є вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с. : рис., табл. - (Українська книга)

У підручнику вміщено відомості про теорії електричних і магнітних кіл, розглянуто перехідні процеси і нелінійні електричні кола. Описано будову принципи роботи, основні співвідношення електричних машин постійного і змінного струмів, електричних мікромашин.

31.2
П 16
Паначевний Б. І. 
Загальна електротехніка: підручник . - 3-є вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с. : рис., табл. - (Українська книга)31.2
Р 98
Рябенький В. М. 
Основи моделювання систем і процесів в електротехніці (Використання пакета прикладних програм MATLAB/Simulink): навч. посіб. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 388 с. : табл.

31.2
Р 98
Рябенький В. М.
Основи моделювання систем і процесів в електротехніці (Використання пакета прикладних програм MATLAB/Simulink): навч. посіб. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 388 с. : табл.

У навчальному посібнику наведенно детальний опис використання програми моделювання динамічних систем Simulink, що входить до пакета прикладних програм MATLAB, для проведення лабораторних і практичних робіт з електротехніки та дослідження джерел живлення для електродугових зварювань.
32.844
З-40
Заячук Д. М.
Нанотехнології і наноструктури: навч. посіб. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 584 с. : іл.

Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, фуларенів і вуглецевих нанотрубок, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок.

32.844
З-40
Заячук Д. М. 
Нанотехнології і наноструктури: навч. посіб. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 584 с. : іл.36.99
А 87
Архипов В. В. 
Организация работы сомелье : (все о вине в ресторане) : учеб. пособие. - К. : Центр учеб. лит., 2009. - 304 с. : ил., табл.

36.99
А 87
Архипов В. В.
Организация работы сомелье : (все о вине в ресторане) : учеб. пособие. - К. : Центр учеб. лит., 2009. - 304 с. : ил., табл.

Даное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в часности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особености производства, хранения и потребления.
37.134.1
Х 98
Хьюз Х.
Мебель своими руками : гостинная, спальня, кухня, ванная, домашний офис, кладовая : [подробные чертежи, примеры интерьеров]. - Х. : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. - 176 с. : цв.ил., фото.кол.

Эта книга - идеальное пособие для тех, кто умеет и любит мастерить своими руками. Благодаря ей вы сможите преобразить интерьер своего дома, а изготовленая вами мебель будет не только удобной, но и эксклюзивной.

37.134.1
Х 98
Хьюз Х. 
Мебель своими руками : гостинная, спальня, кухня, ванная, домашний офис, кладовая : [подробные чертежи, примеры интерьеров]. - Х. : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. - 176 с. : цв.ил., фото.кол.38.76
Э 40
Экология очистки сточных вод физико-химическими методами. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. - 264 с. : рис., табл.

38.76
Э 40
Экология очистки сточных вод физико-химическими методами. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. - 264 с. : рис., табл.

Материалы издания отображают уровень современных представлений о механизмах и технологиях интенсификации очистки различных категорий сточных вод, а также практические примеры их реализации на действующих водоочисных объектах с приминением новых отечественных коагулянтов и флокулянтов.
40.3
Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. - К. : Кондор, 2010. - 416 с. : іл, табл. - (Спільний Європейський проект ТЕМПУС ТАСІС)

Висвітлені загальні поняття про грунти, їх хімічний склад, закономірності генезису та порушення грунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених грунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрохімічній практиці і інше.

40.3
Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. - К. : Кондор, 2010. - 416 с. : іл, табл. - (Спільний Європейський проект ТЕМПУС ТАСІС)