Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу зберігання основного фонду.  
за грудень 2012

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ зберігання основного фонду > Нові надходження грудень 2012


30.16
Б 64
Бірта Г. О.
Генно-модифіковані організми: за і проти. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 128 с. : табл. - Бібліогр.: с. 125-127.

В навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології; теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві; якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів; позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їхвикористання.

30.16
Б 64
Бірта Г. О. 
Генно-модифіковані організми: за і проти. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 128 с. : табл. - Бібліогр.: с. 125-127.30.609
Б 64
Бірта Г.О.
Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. - К. : Центр учб. л-ри, 2013  
	Розд. 1 : Товарознавство рослинної і тваринної сировини. - 2013. - 370 с. : табл. - Бібліогр.: с. 367-368.

30.609
Б 64
Бірта Г.О.
Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. - К. : Центр учб. л-ри, 2013
Розд. 1 : Товарознавство рослинної і тваринної сировини. - 2013. - 370 с. : табл. - Бібліогр.: с. 367-368.

Навчальний посібник присвячений вивченню продовольчої сировини, як основи формування властивостей товарів; класифікації, зовнішніх відмітних ознак, асортименту, властивостей та сфери застосування основних видів сировини; умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини і матеріалів.
30ц
С 16
Салухіна Н. Г.
Стандартизація та сертифікація товарів і послуг.- К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 426 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 414-424.

Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації.
Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції.

30ц
С 16
Салухіна Н. Г. 
Стандартизація та сертифікація товарів і послуг.- К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 426 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 414-424.36.94
Т 50
Товарознавство риби та рибних товарів.- К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 313-314.

36.94
Т 50
Товарознавство риби та рибних товарів.- К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 313-314.

Наведено загальні відомості про класифікацію та характеристику основних сімейств промислових риб, будову тіла, масовий склад, промисловий розподіл, хімічний склад м’яса та харчову цінність, хвороби риб. Особливу увагу приділено узагальненню сучасних тенденцій і перспектив розвитку ринку та технології рибних товарів, шляхів розширення їх асортименту, формування якості та безпечності протягом усього життевого циклу.
37.238
М 74
Мойсеєнко Ф. А.
Основи будови і комп’ютерного дизайну трикотажу.- К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 360 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 345-356.

Приведено критичний аналіз існуючих класифікації переплетень трикотажу та трикотажу окремих візерунчастих і комбінованих переплетень. Описані будова (структура), фактура та властивості трикотажу головних, похідних, візерунчастих та комбінованих переплетень. Розглянуті теоретичні основи та засоби
автоматизованого проектування трикотажу, їх практичного використання. Проведено аналіз наукових робіт, які виконані за останні 10 рокув і присвячені створенню нових систем автоматизованого проектування трикотажу різних переплетень та трикотажного виробництва різних профілей. Розглянуті питання: дизайн, його мета та структура; основні етапи дизайну трикотажу; основні вимоги, які необхідно враховувати при дизайні одягу; орнамент в трикотажі та його класифікація; колір та його сприйняття; мода та інше. Описані: оснащення сучасних в’язальних машин системами автоматизованого проектування трикотажу та керування прцесом в’язання; засоби автоматизованого проектування трикотажу; основи комп’ютерної графіки та комп’ютерний дизайн трикотажу.

37.238
М 74
Мойсеєнко Ф. А. 
Основи будови і комп’ютерного дизайну трикотажу.- К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 360 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 345-356.38.5
Б 90
Будівельні конструкції- К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 426 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 412-414.

38.5
Б 90
Будівельні конструкції- К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 426 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 412-414.

У навчальному посібнику викладені основні положення розрахунку та конструювання будівельних конструкцій, що діють в Україні. Наведені приклади розрахунків та необхідні довідкові дані. Нормативні матеріали наведені за станов на 1 липня 2011 року.