Нові надходження до читальної зали

Дейвіс, Норман. Європа: Історія / Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко.-К., Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001.- 1463 с.   Ця книжка видатного англійського історика, професора Університету Лондона і нашого сучасника Нормана Дейвіса - водночас і стислий, майже конспективний курс європейської історії, і неоціненний, багатющий тезаурус розмаїтих культурно-історичних знань. У цій книжці мало оригінального. Оскільки більшість аспектів висвітлюваного предмета ретельно опрацювали інші історики, потреба в первісних дослідженнях виникала вкрай рідко. Отже, оригінальність книжки полягає лиш у доборі, упорядкуванні й презентації матеріалу. Головна її мета - розгорнути просторово-часове плетиво європейської історії і, заповнивши його досить широким діапазоном тем, передати враження про неосяжну цілість.
   Треба сказати, що текст книги написано на кількох різних рівнях. Дванадцять розповідних розділів дають панорамне зображення всієї європейської історії, від найдавніших часів і до сьогодення. Кожен розділ містить добірку значно докладніших вставок, які ілюструють вужчі теми, що розтинають хронологічний потік. Кожен розділ закінчується широкоформатним "кадром" усього континенту, баченого з якоїсь конкретної точки. Загальне враження можна порівняти з історичним художнім альбомом, де панорамні картини чергуються з низкою вставок.
   Вставки, а їх близько 300, мають певну мету. Вони висвітлюють теми, які виходять за межі головних розділів та ілюструють усі цікавинки й непослідовні відгалуження, що їх часто недобачають надміру поважні історики. Кожна вставка прив'язана до тексту в конкретному часі і місці і позначена заголовком, що підсумовує її зміст.
   Є вагомі підстави вважати, що європейська історія - солідна академічна дисципліна, яка твердо спирається на минулі події, що сталися насправді. Але кожна спроба підступитися до неї - вибіркова. Європейську минувшину ніколи не можна відтворити в усій її сукупності. Отож цей том - лиш один з майже безмежної кількості історій Європи, які можна написати. Це погляд лише однієї пари очей, профільтрований одним мозком, відображений на папері одним пером.
Історія українського козацтва : Нариси: у 2 т. / Редкол. : В. А. Смолій та ін. - К. : Вид. Дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - т. 1. - 800 с. :іл..   Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва.
   Козацтво й Україна, козацтво і український народ... Ці поняття здавна перебували в одному асоціативному ряду. І це аж ніяк не випадково. Адже через історію козацтва, по суті, переломлювалася ціла епоха в минулому України та її народу.
   Щодо часу виникнення, становлення і розвитку козацтва й самої його назви існує чимало різних думок. Проте найобгрунтованішою видається концепція автохтонного походження козаків унаслідок масових втеч українського населення на вільні незаселені землі.
   Хоч яку б сферу життя ми не взяли, козацтво залишило в ній помітний репрезентативний слід. В економіці це означало освоєння величезних територій північно причорноморських степів і створення господарства нового типу, яке ґрунтувалося на вільнонайманій праці. В сфері політичній козацтво започаткувало новий етап у державотворчому процесі. Внісши в нього зміни якісного характеру. Не менш вагомий був внесок козацтва у духовний розвиток українського народу. Підтримка братського духу, шкільної освіти, православних церков та монастирів - лише незначний перелік тих культурно-освітніх акцій, які здійснювало воно на українських землях протягом багатьох десятиліть свого існування. Слід врахувати, що козацтво відігравало визначну роль у справі збереження українського етносу. Протягом тривалого часу воно, по суті, залишалося єдиною реальною силою, здатною вести відкриту збройну боротьбу зі своїми войовничими сусідами, сенс якої полягав насамперед в тому, щоб забезпечити українському народові право на існування, економічний та духовний розвиток. І козацтво з честю виконало покладену на нього місію.
   Дана праця має наскрізний характер. На її сторінках - історія українського козацтва розгортається у всій її багатоаспектності (політичній, соціальній, економічній, духовній) та часовій протяжності (від самих початків козаччини до її місця в процесах сьогодення) . Це своєрідний підсумок творчого доробку новітньої генерації українських істориків у галузі козакознавства, доробок, який спонукає до подальших роздумів, дискусій, відкриває широко пошукові можливості на майбутнє.

НАЗАД