Нові надходження до читальної залиНіколаєва Т.О. Український костюм. Надія на ренесанс. - К.: Дніпро , 2005. - 320с.: іл.

Цей щедро ілюстрований альбом - монографія присвячено одному з яскравих явищ традиційної культури - українському костюму - тому явищу , крізь призму якоговідбуваються матеріальні , духовні і художні цінності нашого етносу. Історія костюма безпосередньо відтворює еволюцію людини. Одяг завжди зберігає найціннішу інформацію про суть національного характеру , що розгортається у багатьох суспільних побутових , обрядових та історичних контекстах. Висвітлення матеріалу в різних площинах і з різних перспектив є особливою цінністю пропонованого дослідження.

Український костюм представлений тут як вагоме історичне явище , яке формувалось упродовж багатовікового існування народу. Починаючи з ранньослов'янського періоду , автор простежує витоки первинних форм одягу , виникнення спільних і місцевих українських рис , що формувались в процесі різночасових міжетнічних контактів.

Яскраві реконструкції історичного костюма розкривають високий художній рівень культури українців різних епох - Київської Русі , Середньовіччя , Бароко , Класицизму ,

Романтизму та подальших стильових течій , аж до нового часу.

Українській жінці був завжди притаманний вишуканий смак , витончене відчуття краси. Своїми руками , в хатніх умовах , вона пряла ,фарбувала ,ткала , шила , вишивала кожну деталь свого убрання. Деталі костюма орнамент мали в собі оберегову захисну символіку.

Вбираючи в себе усю палітру складових вбрання , ця книга являє собою єдине ціле у розумінні суті українського характеру в його динаміці. Вона є своєрідною енциклопедією не тільки костюма , а й цілої системи естетичних та етичних цінностей українців.
Грушевський Марко. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу . - К. : Либідь, 2006 . - 256 с. : іл..

Майбутнє кожного народу в його дітях. Адже саме дитина,змалечку освячена молитвою батька й матері, колисковою піснею, жадібно вбираючи духовній світ, культуру взаємин батьків, стає посланцем роду в майбутнє. Бо так чи так теперішнє людина передає у завтра через своїх дітей, онуків і правнуків. Це і є дерево роду і народу, дерево життя.

Адже кожна культура - це дух і душа етносу, а душа людини - мікрокосмос, складний і неповторний, і завдяки дітям - вічний.

"Що посієш, те й пожнеш" - це багате на змістовну семантику прислів'я завжди мислилося передовсім як значуще кредо виховання дитини.

Система поведінки родини підпорядковувалася цій виразній ідеї кругообігу життя - від народження до старості - тому саме етичним нормам суспільства в родині надавалося великого значення. Праця Грушевського "Дитина у звичаях і віруваннях українського народу", його записи народних дитячих ігор тощо відкриває сучасному читачеві особливості народної педагогіки одного з центральних регіонів України - "полудневої Київщини" й, водночас, відображає етнічний батьківський і дитячий світ українства загалом.

Ця праця одного з духовних пастирів українства Марка Грушевського, яку сьогодні репрезентує видавництво "Либідь", належить до раритетних сьогодні пам'яток народного досвіду, народної культури в педагогіці, фольклорі й етнографії. Кожний, хто ознайомиться з цим виданням, відкриє для себе скарб душі нашого народу, освятить його мораллю, енергією життя.

НАЗАД