Нові надходження до читальної зали

Олена Степанова. В музеях світу .-К., 2004

Ця книга - подорож у світ задорожніх образів. Музеї - це сховища колективної пам'яті, й існують вони нетільки для того, щоб ми могли різноманітнити своє дозвілля у вихідний день чи під час канікул. Там ведеться промітка наукова й дослідницька робота. Працюють вчені, мистецтвознавці, художники - реставратори, історики, археологи.

Яких тільки не буває музеїв.

Археологічні, історичні, художні, будинки - музеї, музеї одного міста, однієї вулиці, музеї їжі, вина, тканин, медицини, книг, рослин, музичних інструментів. Але в цій книзі розповідається про музеї, де живуть образотворчі мистецтва - живопис і графіка, скульптура й архітектура. Розглянуті такі найвідоміші музеї світу як Акрополь і Парфенон, Прадо , Берлінські музеї, Дрезденська галерея, Британський музей, Лувр. Ермітаж та ін. с.40. Наприклад, Знаменитий на весь світ Британський музей зберігає пам'ятки всіх нині відомих світових культур: це гігантська скарбниця єгипетських і античних раритетів, спадщини середньовіччя, Ренесансу, більш пізніх епох.

Крім творів ужиткового мистецтва музей має великі колекції малюнків, гравюр, медалей, монет, а також видавничі раритети. Заснували музей за декретом англійського парламенту 1753 року.

Початок збірці поклав учений-натураліст королівський лейб-медик Ханс Слоун. За своє довге життя він зібрав величезну колекцію природничо-наукових, етнографічних і художніх раритетів . Британський музей почався саме з цієї колекції, заповіданої Слоуном державі разом з великою бібліотекою. Пізніше сюди звозилися знахідки англійських археологів
Губарев В. К. Історія України: Універсальний ілюстрований довідник. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007 .- 576с.

Ця книга - оригінальний ілюстрований довідник з історії України. Історія України є частиною історичної науки. Вона вивчає головні тенденції і закономірності соціально - економічного, політичного і духовного розвитку народів, що проживали на території України в минулому, а також що живуть на цій території в даний час.

У довіднику висвітлено також такі важливі теми як: періодизація всесвітньої історії та історії України, історичні джерела, ( писемні та речові ). Дається поняття про допоміжні ( спеціальні ) історичні дисципліни. Коротко викладено, що вивчає археологія, етнографія, антропологія, палеографія, генеалогія, геральдика, нумізматика, сфрагістика, топоніміка, етноніміка, фалеристика, історична географія, історіографія, міфологія.

Дається інформація про літописи - історичні твори ХІ - ХУІІ ст., у яких оповідання велося за роками. Розповідь про події кожного року в літописах зазвичай починалася словами: " у літо" - звідси і - літопис. Літопис. Літописи - це найважливіші історичні джерела, найзначніші пам'ятки суспільної думки і культури Київської Русі.

Дана інформація і про архіви - самостійні установи або відділи в установах, організаціях, на підприємствах, які зберігають документальні матеріали, а також сукупність документів, що утворилися в результаті діяльності установ і окремих осіб. Як зібрання джерел архіви допомагають ученим вченим у наукових дослідженнях, використовують для практичних потреб господарства і державного управління.

Також в довіднику подані біографії видатних діячів вітчизняної історії, її найвизначніші події і явища. Для зручності користування матеріали розташовано в хронологічному порядку.
Коробов А. И., Иванова Ю. А. Все о Великобританки / Предослевие Ю. В. Макарова; - Харьков: Фолио, 2007. - 542с.

" Мой дом - моя крепость!"- утверждают англичане. Но такой же крепостью являються для них и Британские острова. Будучи родиной промышленной революции, одной из самых развитых и густонаселенных стран, Британия поражает впервые прибывших сюда прежде всего сочетанием ухожености и безлюдья загородного пейзажа, уверенности и покоя, верности многовековым традициям и почитания памятников страны. Чтобы понять эту независимую и сдержанную нацию ( " Молчание - английский способ беседовать," - считал Гейне), необходимо приспособиться к ритму Великобритании - ее климату, морю, зеленой траве, ее общественной жизни, старым университетом, гольфу, городом, достопримечательностям…

Британия есть живой пример не просто культуры, а окультурености результат воспитания и самовоспитания, то есть сознательной и целеконаправленной работы нации над собой. Именно эта страна стала предтечей современного типа экономики с приоритетом не производства, а распределения.

Лучше узнать эту удивительною страну, так не похожую на другие державы мира, поможет предлагаемая вашему вниманию книга. Составлена она таким образом: сначала подаются общие сведения о стране; дали изложена история, наука, культура, образование, спорт. Отдельно идут достопримечательности Великобритании, а в самом конце - полезные мелочи и советы, ознакомившись с потерями, можно смело отправляться в чудесное путешествие по этой необыкновенной стране.

НАЗАД