Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до читальної зали
жовтень 2008

Коваленко А.
Тайна трезубца [Текст] / А.А. Коваленко - Днепропетровск, 2004. - 676 с.

"Тайна трезубца" - це відкриття сенсу княжої символіки київської русі. Багатовікові спроби дослідників вникнути в суть двозубців та тризубців нарешті увінчались успіхом. Практично всі відомі на сьогоднішній день герби Рюрикових потомків представлені в цьому виданні. Широко подана еволюція цих символів і описаний метод їх розкодування. Досить несподівані висновки із цього матеріалу дозволяють нам по-іншому побачити історичні процеси Київської Русі тисячолітньої давності.
Каляндрук Т.
Загадки козацьких характерників [Текст] / Т.Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2007. -288 с.

Це друга книга серії історичних розвідок Т.Каляндрука про славні бойові українських "лицарів духу", що були розпочаті у "Таємницях бойових мистецтв України". У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому ррозкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфні зображення, малюнки, світлини тощо.
Книга буде цікавою для дослідників історії, культури, військової підготовки, а також для усіх, хто небайдужий до минулого та сучасного рідного краю.
Шевчук В.
Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення 16-18 ст. [Текст] / В.Шевчук. - Кн. 1. - К. : Грамота, 2007.- 720 с.

Книга сучасного українського історика та письменника - це виклад однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.
Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.
Клімов А.
Чудеса світу: ілюстрована енциклопедія для дітей [Текст] / А.А. Клімов. - Харків: Ранок, 2004.- 128 с.- (Я пізнаю світ)

Енциклопедія призначена для дітей 8-12 роківі покликана розбудити інтерес до історії та культури людства. Розділи книги розповідають про найбільші чудеса світу, створені людиною.
Розрахована на широке коло читачів. може бути використана як джерело додаткових знань при вивченні шкільного курсу історії.
Сучасна енциклопедія етикету [Текст] / укл. О.Д. Сиплива. -Донецьк : БАО, 2007. - 304 с.

Етикет - це не лише вміння поводитися чемно, а й ціла система взаємовідносин з іншими людьми. Важко уявити, що б сталося, якби людство не мало усталених правил поведінки! Добре, що на варті нашої безпеки та душевного спокою завжди стоять знавці добрих манер і психологи.
До видання ввійшли універсальнірекомендації щодо поводження в різних ситуаціях - від бесіди з друзями до королівської аудієнції.
Карпов В.
Військова символіка держави [Текст] / в.В.Карпов, Д.В.Табачник. - К.: Либідь, 2007. - 296 с.

У книзі висваітлено процес формування військової символіки України з часу проголошення її незалежності. представлені основні етапи становлення військової символіки в контексті загальнонаціональних державних символів. У виданні зібрано й систематизовано матеріали розробок зразків військових прапорів, штандартів, нагород, нагрудних знаків, емблем Збройних Сил України. Автори розкривають головні віхи виникнення символіки українського війська, аналізують основні етапи її розвитку. Підкреслюється, що військова символіка є складовою частиною державної системи символів. Доповнюютькнигу ілюстративні матеріали.
Серія "Дитяча енциклопедія"

Пропонована серія стане у нагоді кожному школяреві не лише в навчальному процесі, але й для поглиблення знань про свою батьківщину та при підготовці рефератів.До серії ввійшли такі книги:
"Україна", "Країни світу", "Загадки природи", "Чудеса світу", "Динозаври". "Українські традиції і звичаї", "Природа рідного краю" "Музика", "Видатні наукові відкриття", "Автомобіль", "Архітектура", "Рослини", "Тварини", "Підводний світ", "Загадки історії".