Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до читальної зали
лютий 2008

Екологічна енциклопедія [Текст]. - Т 1. - К., 2006. - 430 с.

На початку 21 століття, як ніколи дотепер, перед усією людською спільнотою гостро постали проблеми екологічної безпеки на планеті, пошуку науково обґрунтованої стратегії стосовно відносин системи людина-суспільство-природа. Для України ці проблеми є особливо актуальними. За цих умов значно зростає потреба по виданнях екологічної тематики. Особлива роль у цьому належить енциклопедичним виданням, що є найвищим рівнем інформаційного узагальнення досягнень науки і різних сфер життєдіяльності людини за певний період. Тритомна Екологічна енциклопедія - перше в Україні широкопланове науково-довідкове видання, в якому на основі узагальнення світового та національного досвіду подано інформацію про всі теоретичні й прикладні напрями екології. Усі статті розміщені в алфавітному порядку. В першому томі вміщено понад 1300 статей, 32 кольорові карти, 199 кольорових фото, 104 схеми та рисунки, 41 таблицю.Степовик Д. В ., Патріарх Мстислав: Життя і архіпастирська діяльність [Текст] - К.: - 2007. - 448 с.

У монографії висвітлюється життєвий шлях і громадсько-політична та релігійна діяльність одного з найвидатніших церковних діячів України і всього християнського світу двадцятого століття - першого Патріарха Київського і всієї України Мстислава (світське ім'я - Степан Іванович Скрипник, 1898 - 1993 ). З його постаттю пов'язане становлення нового етапу в більш ніж тисячолітній історії християнства в Україні - етапу Помітності Української Православної Церкви з патріаршим престолом.

Розрахована на релігієзнавців, викладачів християнської етики, культурологів, усіх, хто цікавиться духовним життям, історією України, її культури, Церкви.Мунін Г. Б., Карягін Ю. О. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу [Текст]. - К. - 2008. - 460 с.

У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія менеджменту готельного і ресторанного, зокрема актуальні й важливі питання, що доводиться вирішувати менеджером, основні інструменти і методи, які вони можуть застосовувати в управлінських процесах.

Посібник містить матеріал з менеджменту різних підрозділів готельного господарства: формування під структур і колективу ,планування відповідно до нових технологій, прийняття оптимальних менеджерських рішень. Видання призначене для студентів, аспірантів вузів, вчених і фахівців з менеджменту, науковців і підприємців.Шимон Ю. Ю., Малець О. О . Історія і культура ромів [Текст]. - Ужгород. - 2007. - 312 с.

Посібник для вчителів містить широку інформацію про історію та культуру ромського народу: міграції, намагання створити державні об'єднання, розправити над повстанцями, внесок ромів у світове мистецтво. У книзі подано матеріали про видатних представників ромського народу - музикантів, письменників, художників, а також багато цікавих відомостей, які змінюють негативні стереотипи у ставленні до ромів.

Методичний посібник побудований як базовий для курсу за вибором " Історія та культура ромів " для учнів 8-9 класів. У практичній частині посібника містяться розробка календарно-тематичного планування і методичні розробки уроків, зокрема, з використання рольових ігрових підходів, уроків-практикумів, історичних подорожей, екскурсій та ін. Звертається увага на виховання в учнів поваги до історії ромського народу, зацікавлення минувшиною.