Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до читальної зали
серпень 2008

Світове відлуння українського театру: матеріали Першого та другого культорологічних міжнародних симпозіумів. [Текст] - К., 2006. - 192 с.

Збірник матеріалів першого (11-15 листопада 2002 р.) та Другого (4-8 грудня 2006 р.) культорологічних міжнародних симпозіумів 2Українська театральна діаспора в контексті державної мовної та культурної політики" віддзеркалює еволюцію та стан театрального мистецтва української діаспори на сучасному етапі.
Маючи значну історичну, мистецтвознавчу та науково-практичну цінність, книга стане у пригоді теоретикам і практикам театрального мистецтва світового українства, студентам мистецьких навчальних закладів, державним та громадським діячам, а також усім шанувальникм театрального мистецтва.
Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: навч.-метод. комплекс [Текст] / за ред. І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. - К. : Фенікс, 2007. - 526 с.

У навчально-методичному комплексі подано теоретичні і практичні аспекти розвиьтку та діяльності соціальних служб, що створюються в системі центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді. Розкрито інноваційні технології соціальної та соціально-педагогічної роботи з вразливим сім ями з дітьми. Певні матеріали подаються як напрацювання у ході реалізації проекту ЄС "Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей" і є такими, що рекомендовані для використання.
Видання розраховане, перш за все, на практичних соціальних працівників системи центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями "соціальна робота2 і "соціальна педагогіка", а також буде цікавим для наукових співробітників, корисним для викладачів вищих навчальних закладів, представників громадських організацій.
Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія [Текст] . - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2001.- 316 с.

У виданні висвітлено особливості довкілля одного із найбільш урбанізованих регіонів України - її столиці м. Києва. Місто змальоване як екосистема минулого, сьогодення і майбутнього. визначено роль географічних умов у формуванні урбосфери на теренах Київської Руси, показано екологічний стан різних складників довкілля столиці України на рубежі третього тисячоліття. Знайшли відображення сучасні дані про роль природних умов Середнього Придніпров'я у післяльодовиковий час, при формуванні первісної екосистеми Давнього Києва, відомості про геологічні умови, рельєф та техногенні катастрофи, ландшафти й клімат, поверхневі води та їхній екологічний стан, економіко-географічні та демографічні проблеми міста, постчорнобильські проблеми, медико-географічну ситуацію, рекреаційні ресурси, окремлено перспективу розвитку Києва як значного елемента урбосфери Укаїни.
Гринів О.
Українська націологія між світовими війнами: історичні нариси [Текст] / О.Гринів. - Львів: Світ, 2008. - 430 с.

У навчально-методичному комплексі подано теоретичні і практичні аспекти розвитку та діяльності соціальних служб, що створюються в системі центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді. Розкрито інноваційні технології соціальної та соціально-педагогічної роботи з вразливим сім'ями з дітьми. Певні матеріали подаються як напрацювання у ході реалізації проекту ЄС "Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей" і є такими, що рекомендовані для використання.
Видання розраховане, перш за все, на практичних соціальних працівників системи центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями "соціальна робота" і "соціальна педагогіка", а також буде цікавим для наукових співробітників, корисним для викладачів вищих навчальних закладів, представників громадських організацій.
Принц Г.
Гмиря і Шостакович [Текст] / Г.Принц, М.Копиця, Н.Цимбаліста. - К., 2006. - 295 с.

Мистецьке видання "Гмиря і Шостакович" - результата дослідження творчих і людських взаємин Гмирі і Шостаковича - двох геніальних митців ХХ століття. Всебічно проаналізований творчий процес та результат праці співака й композитора над циклом романсів "П'ятиденка". Розкрито справжню причину відмови Гмирі співати пратію баса "Бабин Яр" у Тринадцятій симфонії Шостаковича, спростовані всілякі інсинуації довкола цієї відмови.
Цікавим є розділ, присвячений тематичним вечорам "Слухаємо Бориса Гмирю". які на початку 70-х років заснувала Віра Августинівна Гмиря - дружина співака в його оселі, де звучала музика й Дмитра Шостаковича.
Дослідження грунтується на багатому архівному матеріалі й подається як біокмемуарне, історико-музичне та джерелознавче видання.
Книжка буде цікавою для шанувальників мистецтва Гмирі та Шостаковича, корисною для вокалістів-професіоналів, викладачів та студентів консерваторій, учнів музичних училищ.