Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за жовтень 2009

85.313
В84
	Всеобщая история музыки [Текст] / авт.- сост. А. Минакова ;  С. Минаков. - М. : Эксмо, 2009. - 544 с. : ил.

85.313
В84
Всеобщая история музыки [Текст] / авт.- сост. А. Минакова ; С. Минаков. - М. : Эксмо, 2009. - 544 с. : ил.

У всі століття музика звеличувала і надихала людей - і сильних світу цього, і простих смертних. Міфологічні герої, старозавітні царі і багато святих викладали свої думки за допомогою ритму, рим і музики. Музику любили і повелителі світу, і генії, і навіть тирани.
Це багатоілюстроване видання розповість про історію музики ві найдавніших часів до наших днів, включаючи джаз і рок: про її жанри і види, про музичні інструменти, про композиторів і виконавців, про музичну грамоту і багато іншого.
Познайомившись з цією книгою, ви станете ближче до розгадки великої таємниці людства - музики, цьому чарівному явищу, яке звертається безпосередньо до почуттів, серця, душі кожної людини, оминаючи різновиди мов, часів і країн.
85.143
М91
Мутер, Рихард.
Всеобщая история живописи [Текст] : современная версия / Р. Мутер. - М. : Эксмо, 2008. - 960 с. : цв.ил.

Історія живопису, яка налічує тисячі років, невідємна від історії розвитку цивілізації. Живопис - це вічний пошук ідеального образу світу, в якомц відбивається сама людина зі всіма своїми достоїнствами та слабкістю. "Всеобщая история живописи" всесвітньо відомого німецького мистецтвознавця Ріхарда Мутера, який зібрав воістину колосальний матеріал по історії образотворчого мистецтва, - це можливість знову пережити найбільш хвилюючі моменти цього вічного руху людини до ідеалу.

85.143
М91
Мутер, Рихард.
	Всеобщая история живописи [Текст] : современная версия / Р. Мутер. - М. : Эксмо, 2008. - 960 с. : цв.ил.63.3(0)3
П27
Перзашкевич, О. В.
	Древний мир [Текст] : культура, искусство, история : иллюстр. энцикл. / О. В. Перзашкевич. - М. : Эксмо : Наше слово, 2008. - 256 с. : кол.іл.

63.3(0)3
П27
Перзашкевич, О. В.
Древний мир [Текст] : культура, искусство, история : иллюстр. энцикл. / О. В. Перзашкевич. - М. : Эксмо : Наше слово, 2008. - 256 с. : кол.іл.

Дане видання представляє собою багатоілюстровану енциклопедію історії та культури Древнього свтіу. Її більш як 500 статтей містять найбільш повну інформацію про основні історичні події цих епох, про міста і держави, про державних діячів - правителях та полководцях, про архітектурні споруди і витвори мистецтва, про художників, скульпторів та поетів, про предмети побутуі суспільних інститутах, про богів і героїв древніх міфів. Книга поділена на 2 частини, присвячені Древньому Сходу і античній культурі. Статті енциклопедії супроводжуються більш як 800 кольоровими і чорно-білими ілюстраціями: рисунками, гравюрами, фотографіями, картами і планами.
63.3(4УКР)
У-93
Ушаков, Дмитрий Александрович.
Великие украинцы [Текст] / Д. А. Ушаков. - Х. : Фактор : Pelican, 2008. - 198 с. : ил. - (Украина. Вчера, сегодня, завтра).

Дана книга розповідає про видатних діячів мистецтва, науки, політики і військової справи; про людей, чиї життя і діяльність не можуть бути оцінені однозначно. Тим не менше, кожний із них вніс значний внесок у становлення і розвиток нашої держави, кожний залишив свій слід в історії України.

63.3(4УКР)
У-93
Ушаков, Дмитрий Александрович.
	Великие украинцы [Текст] / Д. А. Ушаков. - Х. : Фактор : Pelican, 2008. - 198 с. : ил. - (Украина. Вчера, сегодня, завтра).87.2
К43
Кірімов, Іван Захарович.
	Початок... Кінець... Початок... [Текст] / І. З. Кірімов. - Ужгород : ІВА, 2009. - 468 с. : портр.

87.2
К43
Кірімов, Іван Захарович.
Початок... Кінець... Початок... [Текст] / І. З. Кірімов. - Ужгород : ІВА, 2009. - 468 с. : портр.

Людина, людність завше прагнули подивитися на події, які передували. Узнати, що було з самого першопочатку. Як утворилася Земля, Сонячна система, Всесвіт? Як,Є коли і де сталося Божественне творення людини? Яка її мета на Землі? Усі ці питання ставила людина перед собою з найдавнішої давності, з початку свого земного шляху. Чому? Напевне,щоб ясніше уявити майбутнє.
Чи обмежений людський шлях лише земними просторами? Чи маленька Земля є лише колискою людності, а попереду... безконечний Всесвіт? Ці запитання постійно висіваються на теренах людського мислення. По-іншому, вірогідно, й бути не може. Адже людині властива не просто незбагненна тяга до життя , але й незбагненний розум, ксвідомлення випромінювання з Божественного начала всієї різноманітності світу.
Книжка "Початок...Кінець... Початок..." - ретропогляд у найглибшу минувшину для усвідомлення майбутнього.
26.890(5ІНД)
А-47
Алексеева, Нина Николаевна.
Индия узнаваемая и непостижимая [Текст] / Н. Н. Алексеева. - М. : Агентство "Издательский сервис", 2008. - 288 с. : цв.ил., табл.

В книзі розповідається про одну із найбільших держав світу з населенням більше як 1 млрд. чоловік. Автор представляє читачеві різносторонній образ цієї великої країни: її неймовірну природу і водночас актуальні екологічні проблеми, найбільш значимі сторінки історії, особливості державного устрою, знайомить з багаточисельними релігіями, особливостями культури і деякими традиціями; показує значні досягнення сучасної Індії в області розвитку економіки, освіти та науки.
Книга допоможе читачам - студентам і школярам, вчителям і всім тим, хто живо цікавитьсянавколишнім складним і багатогранним світом, зрозуміти і полюбити цю дивовижну країну.

26.890(5ІНД)
А-47
Алексеева, Нина Николаевна.
	Индия узнаваемая и непостижимая [Текст] / Н. Н. Алексеева. - М. : Агентство ``Издательский сервис``, 2008. - 288 с. : цв.ил., табл.75.8
Г35
	География туризма [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по напр. подгот. 100200 (специальности 100201) ``Туризм`` / А. Ю. Александрова ; под ред. А. Ю. Александрова. - Второе изд., испр. и допол. - М. : КНОРУС, 2009. - 592 с. : ил., табл.

75.8
Г35
География туризма [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по напр. подгот. 100200 (специальности 100201) "Туризм" / А. Ю. Александрова ; под ред. А. Ю. Александрова. - Второе изд., испр. и допол. - М. : КНОРУС, 2009. - 592 с. : ил., табл.

В книзі відображена консолідована позиція в області географії туризма, вперше розроблена колективом ведучих спеціалістів із країн СНД і деяких країн Обєднаної Європи. Географія туризму чітко і ясно представлена як самостійна дисципліна зі своїми обєктом, предметом, завданнями і методами дослідження. Вперше подана комплексна характеристика основних національних моделей туризму в світі, і тим самим покладено початок проблемному туристському країнознавству в нашій державі. Заключний розділ книги присвячений географії спеціальних видів туризму, які недавно виникли на світовому ринку подорожей і розвиваються випереджуючими темпами.
85.03(4УКР)
О-38
Огнєва, Тетяна Костянтинівна.
Відбиток часу у дзеркалі буття [Текст] : монографія / Т. К. Огнєва. - К. : Академвидав, 2008. - 216 с. : кол.іл. - (Монограф).

У монографії висвітлено розвиток українського модернізму в контексті європейських модерністських тенденцій у культурі, літературі, театральному та образотворчому мистецтві, архітектурі тощо. Розкрито його основні ознаки, напрями(кубізм, футуризм, експресіонізм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм тощо), модерністське світовідчуттятворчої еліти, вплив на нього радянського тоталітпрного режиму. У додатках вміщено документи, статті, щоденники, візуальну поезію, репродукції малярських робіт, які яскраво ілюструють мистецьку дійсність модернізму.

85.03(4УКР)
О-38
Огнєва, Тетяна Костянтинівна.
	Відбиток часу у дзеркалі буття [Текст] : монографія / Т. К. Огнєва. - К. : Академвидав, 2008. - 216 с. : кол.іл. - (Монограф).55.6
Ш83
Шпарик, Ярослав Васильович.
	РАК: переможці і жертви [Текст] / Я. В. Шпарик ; передм. Б. Білинський. - Львів : Афіша, 2008. - 628 с. : іл.

55.6
Ш83
Шпарик, Ярослав Васильович.
РАК: переможці і жертви [Текст] / Я. В. Шпарик ; передм. Б. Білинський. - Львів : Афіша, 2008. - 628 с. : іл.

У книзі зщібрано біографічні довідки відомих людей, долі яких повязані з онкологією. У 1 розділі подана інформація про тих, які здолали хворобу (переможці) - В. Гавел, А. Солженіцин, Ш. Коннері, Л. Армстронг (майже 170 біографічних довідок). у 2 розділі міститься понад 1200 довідок про жертв раку - Наполеон, З. Фройд, І. Бергман, л. Паваротті, Ж. Кеннеді тощо. Вченим і лікарям, якы доклали зусиль для пошуку методыв лыкування раку присвячений 3 розділ - Р. Вірхов, В. Голстед, Т.Годжкін, І. Мікулич (понад 230 подвижникионкології).
72.3(0)
Ш39
Шейпак, Анатолий Александрович.
История науки и техники. Материалы и технологии [Текст] : учеб. пособ. Ч. 1 / А. А. Шейпак ; Федеральное агентство по образованию, Моск. гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Изд. 2-е, стер. - М. : МГИУ, 2009. - 276 с. : ил.

Це видання входить до серії навчальних посібників з курсу "Історія науки та техніки". Перша частина розповідає про історію виникнення перших засобів праці і технологій, а також знайомить читача з короткою історією легкої і харчової промисловості.
Для студентів всіх напрямів і спеціальностей, які вивчають курс "Історія науки та техніки".

72.3(0)
Ш39
Шейпак, Анатолий Александрович.
	История науки и техники. Материалы и технологии [Текст] : учеб. пособ. Ч. 1 / А. А. Шейпак ; Федеральное агентство по образованию, Моск. гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Изд. 2-е, стер. - М. : МГИУ, 2009. - 276 с. : ил.