Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за квітень 2009

26.890(0)
С83
	Страны мира [Текст] : современный справочник / сост. Т. В. Горячкина ;  И. Г. Ярич. - М. : ООО ``Дом Славянской книги``, 2008. - 608 с. : цв.ил. - (Библиотека эрудита).

26.890(0)
С83
Страны мира [Текст] : современный справочник / сост. Т. В. Горячкина ; И. Г. Ярич. - М. : ООО "Дом Славянской книги", 2008. - 608 с. : цв.ил. - (Библиотека эрудита).

Сучасний довідник “Страны мира» містить у собі короткі відомості про історію, економіку, політику, населення, кліматичні і природні ресурси всіх держав і територій земної кулі. В ньому також представлені прапори всіх описаних країн.




63.3(0)3
Д94
Дэвид, Розали.
Древний Египет [Текст] : [энциклопедич. справочник] / Р. Дэвид ; пер. на рус. Ю. С. Евтушенков. - М. : Вече, 2008. - 464 с. : ил. - (Великие цивилизации. Библиотека мировой истории).

Культура країни пірамід — велика таємниця. Мудрі ієрогліфи, накреслені на обелісках і статуях; руїни величних храмів і забуті гробниці, які зберігають спокій нетлінних мумій, які невпинно манять людей, захоплених Єгиптом. Влада таємниці настільки могутня, що іноді забувають, наскільки виликою була ця цивілізація у всіх проявах: в зодчому мистецтві і скульптурі, в науці і релігійній філософії, в безпосередній організації життя. Книга розалі Девід — не просто вичерпний повний путівник по Древньому Єгипту. Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь, як сильно зобов*язана Єгипту і наша європейська культура — аж до сфери побуту і канонів священного мистецтва.

63.3(0)3
Д94
Дэвид, Розали. 
	Древний Египет [Текст] : [энциклопедич. справочник] / Р. Дэвид ; пер. на рус. Ю. С. Евтушенков. - М. : Вече, 2008. - 464 с. : ил. - (Великие цивилизации. Библиотека мировой истории).



86.4
П51
	Полная энциклопедия фэн-шуй [Текст] : [как повысить энергетику вашего питания, отдыха, работы : Все аспекты древнего восточного искусства формирования гармоничного пространства вокруг себя и своих близких] / состав. К. Савельев. - М. : Эксмо, 2002. - 368 с. : цв.ил., рис.

86.4
П51
Полная энциклопедия фэн-шуй [Текст] : [как повысить энергетику вашего питания, отдыха, работы : Все аспекты древнего восточного искусства формирования гармоничного пространства вокруг себя и своих близких] / состав. К. Савельев. - М. : Эксмо, 2002. - 368 с. : цв.ил., рис.

В енциклопедії розглянуті історія виникнення, розвитку і основні принципи давнього китайського мисецтва фен-шуй, яке допомагає нам жити в гармонії із собою та зовнішнім світом.
Основна увага надається практичному використанню принципів фен-шуй - плануванні і обставленнні житлового будинку, квартири, робочого місця в офісі і садової ділянки. Окремий розділ книги присвячений маловідомому, але дуже потрібному кулінарному мистецтву фен-шуй.
Вивчивши "Енциклопедію фен-шуй", ви навчитесь правильно розставляти меблі на кухні, в вітальні і дитячій кімнатах, готувати здорову і корисну їжу, вирощувати кімнатні рослини, які не тільки прикрасять вашу оселю, але й наповнять гармонією, вдосконалювати ландшафт вашої садової ділянки і раціонально організовувати простір робочого місця.
Найкращі майстри фен-шуй навчать вас маленьким секретам, і ви з а допомогою витончених штрихів корінним споосбомзміните атмосферу вашої сфери життя.




5
К75
Кочін, Ігор Васильович.
Медицина катастроф [Текст] / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко. - К. : Здоров`я, 2008. - 724 с. : мал., табл.

Останні десятиріччя характеризуються збільшенням кількості катастроф техногенного, природного та соціально- політичного характеру як в Україні, так і в усьому світі. У зв*язку з цим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України було створено Державну службу медецини катастроф, діяльність якої спрямована на підготовку медичних працівників з надання невідкладної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій, а також на організацію роботи формувань і закладів медецини катастроф у цих складних і вкрай небезпечних умовах.
У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і вживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф.
Окремі розділи книги присвячені питаннаям надання першої медичної допомоги при різних ураженнях, можливих в умовах природних і техногенних аварій і катастроф.

5
К75
Кочін, Ігор Васильович. 
	Медицина катастроф [Текст] / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко. - К. : Здоров`я, 2008. - 724 с. : мал., табл.



65.49
М21
Мальська, Марта Пилипівна. 
	Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська. - К. : Знання, 2008. - 664 с.

65.49
М21
Мальська, Марта Пилипівна.
Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська. - К. : Знання, 2008. - 664 с.

У підручнику розглянуто міжнародний туризм як суспільний феномен та індустрію, його види і чинники, що впливають на туристичний рух. проаналізовано індустрію міжнародного ринку та її складові. Викладено засади та світовий досвід менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, описано поняття та різновиди світового туристичного ринку й механізми його регулювання.




63.2(4УКР)
Б43
Бєлов, Олександр Федорович.
Український тризуб [Текст] : історія дослідж. та іст. реконструкт / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К. ; Запоріжжя : Дике Поле, 2008. - 266 с. : рис., кол.іл.

У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у 19 - на початку 21 століття. Показано спроби багатьох дослідників осягнути його походженнята їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Доведено, що сучасний Державний герб України походить від двох прадавніх язичеських та християнських символів - хреста та якоря, які уособлюють віру та надію на спасіння.

63.2(4УКР)
Б43
Бєлов, Олександр Федорович. 
	Український тризуб [Текст] : історія дослідж. та іст. реконструкт / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К. ; Запоріжжя : Дике Поле, 2008. - 266 с. : рис., кол.іл.



63.4
М29
Мартынов, Анатолий Иванович. 
	Археология [Текст] : [учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальности ``История``] / А. И. Мартынов. - Изд. 6-е, перераб. - М. : Высшая школа, 2008. - 448 с. : фото.цв., ил.

63.4
М29
Мартынов, Анатолий Иванович.
Археология [Текст] : [учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальности "История"] / А. И. Мартынов. - Изд. 6-е, перераб. - М. : Высшая школа, 2008. - 448 с. : фото.цв., ил.

Ця книга по археології Євразії від палерліту до середньовіччя. В основі її лежать археологічні матеріали Росії і її сусідніх територій. Матеріали по археології викладаються не ізольовано, а на фоні археології та історії всіх континентів: тут і давні знахідки в Африці, і археологічні свідчення Великого переселення народів, і багато іншого. Значне місце в книзі займає давнє мистецтво і різноманітні технологічні, етнічні, соціальні. культурологічні реконструкції, зроблені на основі археологічних матеріалів. Книга містить словник основних термінів і таблиць періодизації археологічних епох, періодів та культур.




87.25
К19
Канке, Виктор Андреевич.
Философия науки [Текст] : краткий энциклопедический словарь / В. А. Канке. - М. : Омега-Л, 2008. - 328 с.

В словнику міститься філософія математики, фізики. біології, семіотики, лінгвістики, психології, політології, соціології, юриспруденції, інформатики та інших технічних дисциплін. Розглядається основні концепти загальної і спеціалізованоїх по галузям знань філософії науки: феноменологічної, герменевтичної, постструктуралістичної, непозитивістичної, постпотивістичної, аналітичної. Крім того, висвітлюється внесок у філософію науки ведучих вітчизняних та зарубіжних вчених.

87.25
К19
Канке, Виктор Андреевич. 
	Философия науки [Текст] : краткий энциклопедический словарь / В. А. Канке. - М. : Омега-Л, 2008. - 328 с.



85.14
С72
Спирито, Мария ди. 
	Витражное искусство и техника росписи по стеклу [Текст] / М. Спирито. - М. : Альбом, 2008. - 128 с. : цв.ил.

85.14
С72
Спирито, Мария ди.
Витражное искусство и техника росписи по стеклу [Текст] / М. Спирито. - М. : Альбом, 2008. - 128 с. : цв.ил.

Дана книга - простий посібник, вичерпне і досить докладне керівництво, тут можна знайти всі необхідні відомості про матеріали, різноманітні технології обробки скла, про потрібне обладнання, інструменти. Зокрема, ви дізнаєтесь про 6 основних типів вітражів: тіфані, традиційна техніка, колаж, псевдовітраж, а також про технології кислотного травлення і грізайлі, а також ознайомитесь з процесом виготомвлення вітражів.













88.5
П 86
Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. / В. М. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2008. - 240 с.

У посібнику аналізується психологія сучасної сім*ї в умовах глобалізації суспільних відносин, агресивного соціального впливу. Вивчаються основні чинники стабільності сімейних відносин, зокрема роль вікових криз як обєктивних, закономірних явищ в особистісному розвитку. З*ясовуютья типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання дітей.
Наголошується на значенні суспільної психологічної просвіти. Актуалізується проблема психологічної допомого сім*ї, зокрема, в екстремальних ситуаціях.

88.5
П 86
	Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. / В. М. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2008. - 240 с.



75.4
К59
Козленко, Олег Миколайович.
	Сучасне спортивне країнознавство [Текст] : арабський світ / Олег Миколайович Козленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2008 -     
	Ч. 1 : Арабські країни Азії : [монографія] / О. М. Козленко. - 2008. - 216 с. : іл, табл.

75.4
К59
Козленко, Олег Миколайович.
Сучасне спортивне країнознавство [Текст] : арабський світ / Олег Миколайович Козленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2008 -
Ч. 1 : Арабські країни Азії : [монографія] / О. М. Козленко. - 2008. - 216 с. : іл, табл.

Монографія започатковує новий напрям країнознавства — спортивне країнознавство. Вивчення досягнень інших країн у спорті дасть новий поштовх до встановлення добрих стосунків з їх представниками. В першій частині зібрано, узагальнено та систематизовано досягнення в спорті арабських країн Азії, наведено дані про видатних особистостей у спорті, проаналізовано рівень розвитку окремих видів спорту.