Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за січень 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження січень 2010


83.3(4УКР)5
М48
Мельниченко, Володимир Юхимович.
Шевченківська Москва [Текст] : авторська енциклопедія-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко. - М. : ОЛМА Медіа Групп, 2009. - 768 с.

Володимир Мельниченко - доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки України, член Національної спілки письменників України і Спілки письменників Росії, автор близько 50 книг з історичної, політичної і мистецтвознавчої проблематики.
З 2001р. - генеральний директор Культурного центру України в Москві, за цей час видав у російській столиці низку шевченкознавчих монографій. За книги "Тарас Шевченко: "Моє перебування в Москві" (2007) та " На славу нашої преславної України" (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)" (2008) Володимиру Мельниченку присуджено Національну премію України імені Тараса Шевченка 2009 року.
Дана книга - унікальна авторська енциклопедія-хроноскоп. Такого видання ще не було в Україні, ні в усьому світі. Хай воно стане кроком до того, щоб поняття "Шевченківська Москва" перейшло у вічність.

83.3(4УКР)5
М48
Мельниченко, Володимир Юхимович.
	Шевченківська Москва [Текст] : авторська енциклопедія-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко. - М. : ОЛМА Медіа Групп, 2009. - 768 с.65.9(4УКР)
П60
Поручник, Анатолій Михайлович.
	Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі [Текст] : монографія / А. М. Поручник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2008. - 352 с. : рис., табл.

65.9(4УКР)
П60
Поручник, Анатолій Михайлович.
Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі [Текст] : монографія / А. М. Поручник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2008. - 352 с. : рис., табл.

У монографії проведено комплексний аналіз сутності категорії "національний інтерс", розкрито характер і структуру національних економічних інтересів України та визначено основні механізми їх реалізації у внутрішній і зовнішній сферах.
Значну увагу приділено дослідженню проблем, що виникають у процесі трансформаційних перетворень української економіки, та обгрунтовано необхідність досягнення Україною економічної самодостатності в умовах глобальних викликів на основі національної ідеї та поетапного опанування постіндустріальної моделі розвитку. Розглядається також питання вибору Україною оптимального варіанта інтеграційної моделі в умовах полівекторності.
53.5
Е64
Енциклопедія народної медицини [Текст] : (описи захворювань, рецепти). Т. 1 / Укр. акад. наук ; уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. - Вид. 2-е, допов. і переробл. - Бережани : [б. и.], 2008. - 2532 с.

Енциклопедія є першим в Україні виданням, в якому одночасно з подачею в алфавітному порядку описів найбільш поширених захворювань даються рекомендації щодо застосування лікарських рослин та зборів з них для лікування конкретних недуг.
Видання призначене для лікарів, фітотерапавтів, народних цілителів, студентів вищих та середніх медичних навчальних закладів та для широкого кола читачів, які цікавлятьтся лікарськими рослинами.

53.5
Е64
	Енциклопедія народної медицини [Текст] : (описи захворювань, рецепти). Т. 1 / Укр. акад. наук ; уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. - Вид. 2-е,  допов. і переробл. - Бережани : [б. и.], 2008. - 2532 с.82.3(4УКР)
У 45
	Українська фольклористика [Текст] : словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 448 с.

82.3(4УКР)
У 45
Українська фольклористика [Текст] : словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 448 с.

Це перший в Україні словник-довідник про національні скарби усної народної словесності (фольклор) з поясненням фольклористичної, етнографічної, етномузикальної і культурологічної термінології, довідками про етнографічні регіони, жанри фольклору, українознавчі наукові центри й осередки, визначні видання скарбів українського фольклору.
63.3(4УКР)61
Д 55
Добржанський , Олександр Володимирович.
Бажаємо до України! [Текст] : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.) / О. В. Добржанський , В. П. Старик. - Одеса : Маяк, 2008. - 1168 с.

У книзі вміщено спогади, хроніки, щоденникові записи про події Першої світової війни на Буковині, Буковинське народне віче 1918р., встановлення та діяльність української влади в краї, його входження до ЗУНР та загарбання Румунією. Частина матеріалів друкується вперше, інші були опубліковані в 20-30-ті роки ХХ ст. і вже давно стали бібліографічною рідкістю. Читач знайде в книзі чимало цікавих фактів про події того часу, зможе відчути спосіб мислення людей тієї епохи, зрозуміти чим вони переймалися, як оцінювали історичні події.

63.3(4УКР)61
Д 55
Добржанський , Олександр Володимирович.
	Бажаємо до України! [Текст] : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.) / О. В. Добржанський , В. П. Старик. - Одеса : Маяк, 2008. - 1168 с.