Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за січень 2011

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження січень 2011


67.9(4УКР)
М 24
Манукян, Вячеслав Ишханович.
Государство это я! или Искусство обращения с властью [Текст] : для достижения своих законных целей без ненужных затрат времени, денег, нервов и... адвокатов / В. И. Манукян. - К. : Истина, 2010. - 264 с.

Так названа "серйозна" навчальна література не є призначеною для "звичайної людини", вона вимагає суттєвої підготовки.
Пропонована книга відрізняється тим, що розмірковуючи над правом та правами, автор не намагається охопити неосяжне, а замість цього акцентує увагу на тих загальних принципах, які цілком зрозумілі і неюристу, так як засновані на простому здоровому глузді.
Це "маленька енциклопедія війни за права" призначена , в першу чергу, для тих, хто хотів би навчитись захищати свої права, не звертаючись до професійного юриста, по можливості, без судових процедур.

67.9(4УКР)
М 24
Манукян, Вячеслав Ишханович.
	Государство это я! или Искусство обращения с властью [Текст] : для достижения своих законных целей без ненужных затрат времени, денег, нервов и... адвокатов / В. И. Манукян. - К. : Истина, 2010. - 264 с.83.3(4УКР)
М 33
Матвіїшин, Володимир Григорович.
	Український літературний європеїзм [Текст] : монографія / В. Г. Матвіїшин. - К. : Академія, 2009. - 264 с. - (Монограф).

83.3(4УКР)
М 33
Матвіїшин, Володимир Григорович.
Український літературний європеїзм [Текст] : монографія / В. Г. Матвіїшин. - К. : Академія, 2009. - 264 с. - (Монограф).

Література здавна допомогла українцям відкривати європейський світ. Завдяки їй вони ставали ближчими і зрозумілішими Європі. Україна, її історія, народ приваблювали, зачаровували класиків європейських літератур. Для наближення Європи до українців багато зробили вітчизняні письменники. Ці взаємозустрічні процеси сприяли вплетенню українського письменства в європейський культурний контекст, формуванню багатоаспектного культурного явища - українського літературного європеїзму. Про його основні ознаки і розвиток у ХІХ - ХХ ст. йдеться в цій науковій студії.
60.5
С 30
Семашко, Олександр Миколайович.
Соціологія мистецтва [Текст] : [навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв] / О. М. Семашко ; М-во освіти і науки України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. - 2-е вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія Плюс : Видавець СПД ФО В. М. Піча, 2009. - 248 с. : іл. - (Вища освіта в Україні).

Пропоноване видання є першим посібником з соціології мистецтва в Україні. Значне місце в ньому займають теоретико-методологічні і соціально-естетичні питання мистецтва. Висвітлюються також галузеві соціології художньої культури. Написано на основі узагальнення даних емпіричних досліджень художнього життя України, проведених в останню чверть ХХ ст.

60.5
С 30
Семашко, Олександр Миколайович.
	Соціологія мистецтва [Текст] : [навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв] / О. М. Семашко ; М-во освіти і науки України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. - 2-е вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія Плюс : Видавець СПД ФО В. М. Піча, 2009. - 248 с. : іл. - (Вища освіта в Україні).88.6
Ф 86
Фрейд, Зигмунд.
	Пересмотр теории сновидений [Текст] : введение в психоанализ / З. Фрейд ; пер. с нем. Г. В. Барышникова. - М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. - 224 с. - (Психология).

88.6
Ф 86
Фрейд, Зигмунд.
Пересмотр теории сновидений [Текст] : введение в психоанализ / З. Фрейд ; пер. с нем. Г. В. Барышникова. - М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. - 224 с. - (Психология).

Дана книга містить у собі пізні роботи З.Фрейда, які доповнюють і розширюють його теорію сновидінь. Сам великий вчений вважав, що вона посідає ключове місце в історії психоаналізу і назвав "поворотним пунктом, завдяки якому психоаналіз зробив крок від психотерапевтичного методу до глибинної психології".
Саме в цих пізніх роботах З.Фрейда теорія сновидінь набуває досконалу і завершену форму.
83.3(0)
В 84
Всеобщая история литературы [Текст] / авт.-сост. А. Терехова. - М. : Эксмо, 2009. - 544 с. : ил., портр.ВА, 2010. - 224 с - (Психология).

Ця книга представляє цілісну панораму історії світової класичної літератури. Матеріал дається в хронологічному порядку, зєднаний з основними віхами історико-літературного процесу. Окремими розділами представлені: Античність та Середньовіччя, Європейська класика, Російська література, Великі письменники ,поети, драматурги, а також основні твори, сюжети, жанри та напрямки.

83.3(0)
В 84
	Всеобщая история литературы [Текст] / авт.-сост. А. Терехова. - М. : Эксмо, 2009. - 544 с. : ил., портр.ВА, 2010. - 224 с - (Психология).85.113
Ш 95
Шуази, Огюст.
	Всеобщая история архитектуры [Текст] : научно-популярная литература / О. Шуази ; пер. фр.: Н. С. Курдюков ;  Е. Г. Денисова. - М. : Эксмо, 2010. - 704 с. : ил.

85.113
Ш 95
Шуази, Огюст.
Всеобщая история архитектуры [Текст] : научно-популярная литература / О. Шуази ; пер. фр.: Н. С. Курдюков ; Е. Г. Денисова. - М. : Эксмо, 2010. - 704 с. : ил.

Огюст Шуазі - французький інженер ХІХ-початку ХХ ст.В своїй книзі представив етапи розвитку архітектури доісторичної епохи, держав Давнього Сходу, Античності, включаючи Індію, Китай, Японію, європейські країни в Середньовіччя, Новий і Новітній час.
Тут детально описані Палаци і вілли, храми та святилища, фортифікаційні споруди, суспільні будови, архітектурні ансамблі, стилі та конструкції.
63.3(5)
П 27
Перзашкевич, О. В.
Весь Восток в алфавитном порядке [Текст] : иллюстрир. энцикл. : Индия, Китай, Малайзия, Непал, Сингапур, Япония / О. В. Перзашкевич, В. А. Федосик ; под ред. В. А. Федосик. - М. : Эксмо, 2009. - 256 с. : ил. - (Иллюстрированные энциклопедии мировой культуры и истории).

Дане видання представляє собою багато ілюстровану енциклопедію історії культури і мистецтва Сходу від давніх часів до сьогодення. Тут більше як 500 статтей містять найповнішу інформацію про сучасні та давні країни; про основні історичні події, які відбувалися на цих територіях ,в тому числі подіях зовсім недавнього часу і нашої спільної історії; про традиційну культуру цих держав; про унікальні витвори мистецтва ; про релігійні, філософські і езотеричні вчення,оздоровчі практики, актуальні і в наші дні; про визначні місця, які обовязково потрібно відвідати при подорожах в ці країни. Видання прикрашає більш як 800 ілюстрацій: рисунки, гравюри, фотографії, картини, карти, плани і схеми.

63.3(5)
П 27
Перзашкевич, О. В.
	Весь Восток в алфавитном порядке [Текст] : иллюстрир. энцикл. : Индия, Китай, Малайзия, Непал, Сингапур, Япония / О. В. Перзашкевич, В. А. Федосик ; под ред. В. А. Федосик. - М. : Эксмо, 2009. - 256 с. : ил. - (Иллюстрированные энциклопедии мировой культуры и истории).