Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за січень 2012

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження січень 2012


66.01(4УКР)
Е 88
	Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості [Текст] : [монографія] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; редкол.: Ю. Левенець ; : М. Панчук [та ін.], В. Євтух [та ін.] ; авт. кол.: М. Панчук. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. - 396 с.

66.01(4УКР)
Е 88
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості [Текст] : [монографія] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; редкол.: Ю. Левенець ; : М. Панчук [та ін.], В. Євтух [та ін.] ; авт. кол.: М. Панчук. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. - 396 с.

У монографії описано теоретико-методологічний інструментарій вивчення етнополітичних процесів в Україні та їх регіональної специфіки.
Авторський колектив спільними зусиллями намагався донести власне бачення української спільноти, яка об’єднує розмаїття економічних і соціальних інтересів, політичних уподобань, мов, культур, конфесій.
63.3(4УКР)
С 41
Січинський, Володимир .
Чужинці про Україну [Текст] / В. Січинський ; передм., післямова М. Ф. Слабошпицький . - К. : Ярославів Вал, 2011. - 254 с.

Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорозьку Січ періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і етнографію українського народу.

63.3(4УКР)
С 41
Січинський, Володимир . 
	Чужинці про Україну [Текст] / В. Січинський ; передм., післямова М. Ф. Слабошпицький . - К. : Ярославів Вал, 2011. - 254 с.66.3(4УКР)11
Н 72
	Нова влада: виклики модернізації [Текст] / редкол.: І. В. Бураковський ;  Є. Бистрицький [та ін.]. - К. : ``К.І.С.``, 2011. - 260 с.

66.3(4УКР)11
Н 72
Нова влада: виклики модернізації [Текст] / редкол.: І. В. Бураковський ; Є. Бистрицький [та ін.]. - К. : "К.І.С.", 2011. - 260 с.

Головна ідея публікації полягае в тому, що у контексті сучасних політичних, соціально-економічних та культурних процесів будь-які кроки влади - це не лише вибір між демократією та минулими формами авторитавризму, а й неминучий вибір між модернізацією країни та збільшенням історичного відставання.
63.3(4РОС)5
Г 67
Горбань, Микола Васильович.
Слово й діло государеве [Текст] / М. В. Горбань ; передм. М. Ф. Слабошпицький . - К. : Ярославів Вал, 2009. - 238 с.

Одні з найважливіших сторінок минулог малюють справи страшної на всю Росію XVІІІ віку Таємної Канцелярії. Що ж таке була Таємна Канцелярія, що вона робила, чому її так боялись, які стосунки мала вона до України - на ці та інші питання дає відповідь книга.

63.3(4РОС)5
Г 67
Горбань, Микола Васильович. 
	Слово й діло государеве [Текст] / М. В. Горбань ; передм. М. Ф. Слабошпицький . - К. : Ярославів Вал, 2009. - 238 с.85.14(4УКР)
У-45
	Українське народне малярство [Текст] = Ukrainian Folk Painting : [ікона, нар. картина] : всеукр. виставка : [альб.-кат.] / М-во культури України, Нац. спілка майстрів нар. мистец. України ; упоряд.: Є. Шевченко ;  В. М. Корнієнко ; пер. англ. І. Пошивайло. - К. : Нар. джерела, 2011. - 120 с.

85.14(4УКР)
У-45
Українське народне малярство [Текст] = Ukrainian Folk Painting : [ікона, нар. картина] : всеукр. виставка : [альб.-кат.] / М-во культури України, Нац. спілка майстрів нар. мистец. України ; упоряд.: Є. Шевченко ; В. М. Корнієнко ; пер. англ. І. Пошивайло. - К. : Нар. джерела, 2011. - 120 с.

Альбом висвітлює творчий доробок українських майстрів народного малярства, експонований на всеукраїнській виставці у Національній спілці майстрів народного мистецтва України у травні 2011 року.
86.2
Р 35
Реймське Евангеліє Анни Ярославівни [Текст] = L'?vang?liaire Slavon de Reims = Reim's Gospel of Anna Yaroslavivna / авт. тексту В. С. Александрович ; пер. фр.: Л. Госейко ; І. Роговська ; пер. англ.: В. Маланчій ; О. Іванусів. - Львів : МС, 2010. - 198 с.

У книзі вперше в Україні опубліковано факсимільне відтворення тексту Місяцеслову Реймського Евангелія королеви Франції Анни Ярославівни, доньки великого київського князя Ярослава Мудрого - найдавнішої оригінальної пам’ятки української церковної книжності, що вийшла з київського княжого скрипторію перед кінцем 40-х років ХІ століття, збереженої в міській бібліотеці французького міста Реймс.

86.2
Р 35
	Реймське Евангеліє Анни Ярославівни [Текст] = L'?vang?liaire Slavon de Reims  = Reim's Gospel of Anna Yaroslavivna / авт. тексту  В. С. Александрович ; пер. фр.: Л. Госейко ;  І. Роговська ; пер. англ.: В. Маланчій ;  О. Іванусів. - Львів : МС, 2010. - 198 с.