Серпень 2006 р.

Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. -К.: Юридична думка, 2005 - 2005
Т. 1: Інформаційне законодавство України. -2005. -416 с.

У цьому томі зібрані основні акти в галузі інформаційного законодавства: відповідні положення чинної конституції України, закони України про інформацію, засоби масової інформації, про інформатизацію та інші. Для юристів-практиків державних органів та органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних відносин.


Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. -К.: Юридична думка, 2005 - 2005
Т. 2: Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизія). -2005. -424 с.

У цьому томі зібрані основні акти інформаційного законодавства країн СНД та Балтії : Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану та Киргизії (країни розташовані за українською абеткою). Для юристів-практиків, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних відносин.


Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. -К.: Юридична думка, 2005 - 2005
Т. 3: Інформаційне законодавство країн СНД та Балтії (Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). -2005. -440 с.

У третьому томі вміщено основні акти в галузі інформаційного законодавства країн СНД та Балтії - Латвії, Литви, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану. Для юристів-практиків, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних відносин.


Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. -К.: Юридична думка, 2005 - 2005
Т. 4: Інформаційне законодавство країн Європи і Азії. -2005. -384 с.

У цьому томі вміщено конституційні норми, нормативні акти окремих країн Європи та Азії, що регулюють відносини в інформаційній сфері. Для юристів-практиків державних органів та органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних відносин.


Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. -К.: Юридична думка, 2005 - 2005
Т. 5: Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. -2005. -328 с.

У цьому томі зібрані акти міжнародних органів та організацій в інформаційній сфері. Для юристів-практиків державних органів та органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних відносин.


Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. -К.: Юридична думка, 2005 - 2005
Т. 6: Міжнародні угоди України в інформаційній сфері. -2005. -160 с.

У цьому томі зібрані акти міжнародних органів та організацій в інформаційній сфері. Для юристів-практиків державних органів та органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних відносин.


Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енцикл. довідник/ Авт.-упоряд. О.І. Гуржій та ін.. -К.: Вид-во гуманітарної літ-ри, 2004. -520 с.

Словник, складений за новітніми вітчизняними та закордонними джерелами, мітить понад 70000 найбільш уживаних сучасних термінів і терміносполучень та їх переклад українською мовою. Охоплює з максимальною повнотою термінологію природної та техногенної безпеки, запобігання й ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій, екології підземного технологічного простору. Словник розрахований на широке коло інженерно-технічних працівників, наукових співробітників, перекладачів, а також студентів вищих та середніх спеціальних закладів.


Манець І. Г. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології/ І.Г. Манець, В.С. Білецький, Ю.П. Ященко; За ред. Б.А.Грядущий. -Донецьк: Донбас, 2004. -576 с.

У цьому томі зібрані акти міжнародних органів та організацій в інформаційній сфері. Для юристів-практиків державних органів та органів місцевого самоврядування, науковців, журналістів, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання інформаційних відносин.