Січень 2006 р.

67.0
Ц67
Циппеліус, Райнгольд
Юридична методологія: Підручник/ Р. Циппеліус; Пер., адаптація, приклади з права України і список термінів Р. Корнута. -К.: Реферат, 2004. -176 с.

У підручнику розкриваються питання розуміння і застосування права. Розглядаються особливості процесу тлумачення, доповнення та виправлення законів, застосування норм права. Українському читачеві мають стати в пригоді аналогії з українським правом. Книга розрахована на широке коло юридично обізнаних читачів, а також на всіх тих, хто цікавиться питаннями філософії права, деонтології, теорії держави і права та цивільного права.


65.049(0)
Б69
Блій Г. де
Географія: світи, реґіони, концепти = Geography: realms, regions, and concepts/ Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій; Пер. з англ. Д. Олесневич, О. Олесневич, Н. Стельмах, І. Босак. -К.: Либідь, 2004. -740 с.

У книжці розкрито головні риси сучасної загальної та регіональної суспільної географії у глобальному вимірі. В україномовному виданні, яке є перекладом 10-го американського, вміщено розділ "Україна", де всебічно представлені політико-географічне положення України та його зміни в часі, місце нашої держави на політичній карті Європи, специфіка формування й розвитку української нації. Для викладачів, аспірантів, студентів географічних, економічних факультетів та факультетів міжнародних відносин вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться географією країн світу.


94(477)(092)
Х 82
Хорунжий, Юрій Михайлович
Шляхетні українки: Есеї-парсуни/ Ю.М. Хорунжий. -К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003,2004. -208 с.: іл.

Документально-есеїстична книжка письменника Юрія Хорунжого присвячена драматичним, в більшості випадків трагічним долям щирих патріоток України, творців її культури, шляхетних не лише за походженням, а й за своїм чином. Видання ілюстроване унікальними світлинами, зокрема з фото архіву автора і музейних фондів.


67.9(4УКР)300.6
О- 55
Олуйко В.
Парламентське право України: Проблеми теорії та практики/ В.М. Олуйко; Верховна Рада України, Хмельницький ін-т регіонального управління та права. -К.: Юрінком Інтер, 2004. -216 с.

Ця монографія є першим науково-популярним виданням, в якому здійснено спробу комплексно підійти до явища парламентаризму. Метою праці є створення умов для сприйняття засад парламентського права України громадянами і, в першу чергу, майбутнім фахівцям з юриспруденції та державного управління, а також привернення уваги науковців та відповідних державних органів до проблем правової просвіти населення.


72.4(4УКР)
І- 71
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича Національної академії наук України в 2003 р.: Інформ. бюл./ Редкол.: І.І. Ісаєвич, М. Литвин, В. Петегирич та ін.. -Львів: Ін-т українознавства ім. І.Крип`якевича НАН України, 2004. -152 с.: іл.

Бюлетень за 2003 рік містить інформацію про наукову діяльність установи, бібліографію публікацій, відомості про захист дисертацій. Опубліковано за сприяння Фонду Катедр Українознавства, освітньої неприбуткової благодійної блодійної інституції (США).