Червень 2006 р.

Німецько-українські громадські ініціативи = Deutsch- ukrainische private initiativen/ Передмова Г. Курт; Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні, Білорусі та Молдові. -К.: Заповіт, 2002. -328 с.

Пропоноване видання містить перелік німецьких та українських приватних ініціатив, які діють в Україні з різними благодійними цілями. Ця публікація сприятиме співробітництву німецьких та українських приватних ініціатив і усвідомленню населенням їх важливості.


Німецько-українські громадські ініціативи = Deutsch- ukrainische private initiativen/ Передмова Г. Курт; Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні, Білорусі та Молдові. -Допов. до попереднього вид.. -К.: Заповіт, 2005. -156 с.

Видання містить доповнений перелік німецьких та українських приватних ініціатив, які діють в Україні з різними благодійними цілями. При представлені ініціатив велике значення надавалось самостійному опису організаціями своїх завдань та програм, щоб створити у читача якомога повніше уявлення про ці ініціативи.


Пройдаков Е. Англо- український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування/ Е.М. Пройдаков. -К.: СофтПрес, 2005. -550 с.

Перше видання англо-українського тлумачного словника з обчислювальної техніки містить більше 11 700 термінів. Абревіатур і акронімів, які використовуються у сегментах комп'ютерної техніки, програмування. обчислювальних мереж, а також основних прикладних сферах. Видання призначене для спеціалістів у галузі обчислювальної техніки, а також для широкого кола читачів, яким цікаві сучасні інформаційно-комунікаційні технології.


"Кур`єр Кривбасу" (1994-2004) : Сист. покажчик змісту/ Авт.-упоряд. Г.І. Гамалій; Нац. парламентська б-ка України. -К., 2005. -156 с.

У бібліографічному покажчику подано записи публікацій художніх творів, літературно-критичних статей, матеріалів з питань суспільно-політичного розвитку, історії, мистецтва та ін., вміщенні в журналі "Кур'єр Кривбасу" протягом 1994-2004 рр. Видання адресується бібліотечним працівникам, літературознавцям, журналістам, викладачам та студентам гуманітарних вузів, усім читачам, яких цікавить розвиток української літератури, історії, культури.


Новий довідник : Історія України/ Упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко та ін, Відп. ред. І. Сілакова. -К.: Казка, 2005. -736 с.

"Новий довідник : Історія України" подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому. Зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Видання розраховане на широке коло користувачів, спосіб викладу та оптимальний обсяг матеріалу вирізняє Довідник серед навчальної літератури та робить його універсальним.


Новий довідник : Українська мова. Українська література/ Відп. ред. Н. Крупчан, Т. Корольова. -К.: Казка, 2005. -864 с.

"Новий довідник" подає найважливіші відомості про українську мову та літературу. Стислий. Зрозумілий текст, наочні приклади. а також оригінальна структура видання допоможуть ґрунтовно й швидко опанувати матеріал. "Новий довідник" розрахований на широке коло користувачів і є універсальним.