Листопад 2006 р.

66.7(4УКР)
З19
Закордонне українство. 2003 : Інформ.- бібліогр. покажчик/ Упоряд. І. Винниченко; Інститут досліджень діаспори. -К.: Геопринт, 2004. -150 с.

Довідник містить дані про українські закордонні громадські, жіночі, молодіжні, культурно-просвітні, освітянські, наукові, релігійні, бізнесові та інші інституції.


91.9: 63.3(4УКР)6
Л64
Володимир Михайлович Литвин : Біобібліогр. покажчик/ Відп. за вип. О.М. Устіннікова. -К.: Книжкова палата України ім. Івана Федорова, 2006. -184 с. -Покаж.: с. 143-182. -ISBN 966-96599-2-2 (в опр.): 15, грн.

Бібліографічний покажчик підготовлено до 50-річчя від дня народження та 25-річчя початку наукової діяльності вченого-історика академіка Національної академії наук України, відомого українського політика Володимира Михайловича Литвина.
До покажчика включено бібліографічні описи матеріалів про життя, наукову та політичну діяльність В.М. Литвина; друкованих праць ученого; видань, укладачем яких є вчений; робіт під редакцією вченого (всього 1226 записів). Видання розраховано на науковців, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, студентів, працівників бібліотек.


20.1
М91
Мусієнко, Микола Миколайович
Екологія = Экология: Тлумачний словник/ М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон. -К.: Либідь, 2004. -376 с. -Укр., рос. мовами. -Предм. покаж.: с. 357-375. -ISBN 966-06-0331-2 (в опр.): 17.60, грн.

Уміщено тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, учителів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами екології.


26.890(4УКР)
П50
Політико-адміністративний атлас України / Авт. темат. змісту карт: Ю. Лоза, О. Шаблій, Гол. ред. І. Руденко, Відп. ред. Л. Марченко, Худ. оформ. О. Андрющенко. -К.: Картографія, 2006. -120 с.: карти.


63.3(4УКР)5
С51
Смолій, Валерій Андрійович
Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. довід./ В.А. Смолій, Ю.А. Пінчук, О.В. Ясь; Вступ. ст. і заг. ред. В.А. Смолій. -К.: Вища школа, 2005. -544 с.: іл. -ISBN 966-642-295-6 (в опр.): 26.46, грн.

Довідник містить понад 1000 статей, в яких висвітлено основні віхи творчого та життєвого шляху визначного вітчизняного історика, письменника. Етнографа і фольклориста, українського громадсько-політичного діяча ХІХ ст. М. Костомарова.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією та літературою.


32.97
С40
Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності: [Монографія]/ За ред. В.В. Дурдинець та ін.; Апарат Верховної Ради України, Управління комп'ютеризованих систем, Академія правових наук України, Науково-дослідний центр правової інформатики. -К.: Навчальна книга, 2005. -640 с.: мал., табл..

У праці висвітлюється теоретичні і практичні питання побудови, впровадження та використання інформаційних систем і технологій у законотворчій, право застосовній та право освітній діяльності.
Для фахівців у галузі нормотворчої діяльності, державного управління, юристів, економістів, студентів та викладачів навчальних закладів, осіб, які досліджують, вивчають та використовують сучасні інформаційні системи, бази даних і знань у галузі держави і права.


63.3(4УКР)
Ш26
Шаров, Ігор Федорович
Вчені України: 100 видатних імен/ І.Ф. Шаров; Відп. за випуск. В.М. Вакулич. -К.: АртЕк, 2006. -488 с.: портр. -ISBN 966-505-054-0 (в опр.): 30, грн.

Книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова репрезентує сто видатних вчених України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.
Пропоноване видання зорієнтоване на широкий загал читачів.