Лютий 2007 р.

Шановні користувачі!
Ознайомтесь з найбільш цікавими виданнями, які надійшли до Центру європейської інформації.

76.17(4УКР)
В42
Видавництва України від "А" до "Я": Зб.. Вип. 2/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов, І.В. Болгов. -К.: Укр. видавничий консорціум, 2003-2004. -120 с: іл. -Покаж.: с. 111-116.

Провідні українські видавничі компанії. Розповсюджувачі видавничої діяльності. Періодичні видання. Спеціалізовані виставки.
92(4УКР)
С91
Сучасний нотаріат України. Вип.1/ Автор - упоряд. В.В. Болгов. - К.: Болгов Медія центр, 2005. -512 с.: кол. іл.

Основні засади функціонування нотаріату в Україні. Історичні аспекти становлення нотаріату України.


92
Х97
Хто є хто. Україна медична = Medicine in Ukraing. Who is who. Вип. 3/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов. -К.: Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2005-2006. -272 с.: іл. -Покаж.: с. 264-265.
74.58
Т33
Теорія і практика євроінтеграційних процесів вищої освіти і науки = Theory and practice of european integration processes in higher education and science/ Редкол.: Ф.Г. Ващук та ін., Упоряд. Х.М. Олексик; Міністерство освіти і науки України, Закарпатський державний університет. -Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006. -312 с. -Укр., англ. мовами. -Бібліогр. в кінці ст.

У віснику публікуються наукові статті та повідомлення, значна частина яких підготовлена на основі доповідей, проголошених та обговорених на Х ювілейній міжнародній науково-практичній конференції "Теорія і практика євро інтеграційних процесів вищої освіти і науки", проведеної Закарпатським державним університетом. Рекомендується науковим працівникам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам, а також широкому колу читачів.
92(4УКР)
Е45
Екологія та природні багатства України = Ekology and natural resourses of Ukraine: Альманах. Вип. 1/ Ред. рада С.В. Поляков та ін.. -К., 2004. -320 с.: кол.іл. -Укр., англ.

Презентаційно-іміджевий альманах представляє провідні підприємства, організації, фірми, корпорації, представництва природоохоронної галузі. Подана інформація сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці, розширенню ділових контактів, залученню інвестицій і подальшому інтегруванню країни у міжнародний економічний, науковий і культурний простір.
65.9(4УКР)32
У-45
Україна аграрна = Agricultural Ukraine: Загальноукраїнський проект. Вип. 3/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов, Відп. за вип. І.В. Болгов, Ред. рада: І.Ф. Томич та ін.. -К.: Новий Світ, 2005. -352 с.: іл.

Аналітично-презентаційний альманах подає широку інформацію про підприємства агропромислового комплексу України. Довідник слугуватиме підприємствам сільського господарства та переробної промисловості, науковим установам, біржам, іншим структурам їхньому визнанню, підвищенню іміджу вітчизняного аграрного сектору в цілому.
92
К78
Кращі платники податків України. Вип. 1/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов, Відп. за вип. І.В. Болгов. -К.: Укр. видавничий консорціум: Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, 2006. -238 с.: іл. -Покаж.: с. 215-235.

Видання має на меті розширити рівень обізнаності вітчизняних бізнесменів у тонкощах податкового законодавства, а також підвищити престижність чесного та прозорого ведення бізнесу.
92
Х22
Харчова та переробна промисловість України: Загальноукраїнський проект. Вип. І/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов, Редрада: І.Ф. Томич; Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Державний департамент продовольства Міністерства аграрної політики України, Український видавничий консорціум. -К., 2004. -240 с.: іл. -Покаж.: с. 236-235.

У виданні представлені провідні підприємства і організації харчової та переробної промисловості України, які вийшли на передові позиції в галузі. Переконаний, що видання не лише інформаційно збагатить своїх користувачів, а й сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці.
92
Х46
Хімічна та нафтохімічна промисловість України = Chemical and petrochemical industries of Ukraine: Загальноукраїнський проект. Вип. І/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов , Відп. за вип. І.В. Болгов, Ред. рада: В.М. Шандра та ін.. -К.: Новий Світ, 2005. -192 с.: іл. -Укр., англ. мовами. -Покаж.: с. 183-185.

Книга ілюструє досягнення промислового сектору економіки держави. а також сприятиме створенню позитивного іміджу українських виробників хімічної та нафтохімічної продукції. Видання буде добрим помічником як для суб'єктів господарювання, так і для інвесторів, усіх учасників зовнішньоекономічної діяльності.
74.58(4УКР)
К78
Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України. Вип. ІІІ/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов. -К.: Болгов Медіа Центр, 2006. -128 с: іл. -Назва обкл.: Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України. -Покаж.: с. 105-125.

Книга презентує кращих представників науково-педагогічної думки: їхні ідеї, роздуми, погляди. Пропонована книга робить її цікавою для широкого кола читачів, є добре ілюстрована.