Жовтень 2007 р.

91.9: 83.3(4УКР)5
Ф83
Іван Франко - письменник, поет, перекладач, філософ : До 150-річчя від дня народження : Каталог виставки / Уклад. Е.І. Романова та ін.. - Х.: ХДНБ, 2006. - 52 с.

Каталог франкознавчої літератури містить бібліографічні описи книг і статей за 1875-2005 рр.
Видання адресоване в першу чергу. Літературознавцям, викладачам вузів, аспірантам, усім хто цікавиться проблемами франкознавства.
91.9: 83.3(4УКР)6
У45
Український письменник і політичний діяч Іван Багряний ( 1906 - 1963 ): Бібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Сосновська та ін.; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - 2-е вид. - Харків, 2006. - 192 с.

Покажчик містить відомості про твори І. Багряного та літературу про нього, що видавалися з 1925 р. не лише в Україні, а й за її межами.
Видання адресоване літературознавцям, історикам, викладачам, студентам, а також широкому загалу читачів.
91.9: 83.3(4УКР)6
В48
Микола Вінграновський: "Все на світі з людської душі": Бібліогр. Нарис / Авт. нарису Л.Б. Тарнашинська, Уклад. О.О. Гриценко; Нац. парламент. б-ка України. - Київ, 2006. - 108 с.

Десятий випуск серії біобібліографічних нарисів "Шестидесятництво: профілі на тлі покоління" присвячено відомому українському письменнику, сценаристу, кінорежисеру і кіноактору Миколі Івановичу Вінграновському. Він містить літературознавчу статтю Л. Тарнашинської, в якій розкривається творча біографія М.Вінграновського, бібліографічний покажчик його творів і літератури про нього, а також описи художніх та документальних фільмів, автором сценарію або режисером яких він є.
Видання стане у пригоді всім читачам, яких цікавить історія української культури.
91.9:65.9(4УКР)29
П32
Підприємництво та комерційна діяльність в Україні : Бібліогр. покажч. ( 1992 - 2005 )/ Уклад. Л.Ф. Бондаренко, Т.В. Гальченко; Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Харків, 2006. - 168 с.

Мета цього посібника - надати інформацію про літературу, яка висвітлює особливості становлення підприємництва в Україні, набутий досвід, проблеми, з якими стикається держава, та перспективи розвитку цього напрямку економіки.
Посібник розрахований на науковців, економістів, працівників вищих ланок управління, представників бізнесу.
78.36
К96
Кушнаренко Н.
Наукова обробка документів: Підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

Структура та зміст підручника відповідають програмі курсу "аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як результатів наукової обробки документів.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, фахівців сфери документної комунікації, керівників підприємств, широкого кола читачів.
91.9:81.0(4УКР)
К92
Олег Купчинський : Бібліогр. покажч. / Уклад. М.М. Трегуб, Передм. М.А. Вальо; НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. - Львів, 2006. - 372 с.

Олег Купчинський - відомий в Україні та за її межами філолог, історик, архівіст. У виданні зібрано праці за 1961-2004 рр.. про наукову і науково-редакційну діяльність О. Купчинського, які презентують творчий доробок вченого за більш як 40 років його життя і творчості.
Видання розраховане на науковців, викладачів вузів, істориків, мовознавців, краєзнавців, бібліотечних і музейних працівників, студентів.
91.9: 83.3(4УКР9)
У45
Українські письменники діаспори : Матераали до біобібліогр. словника. Ч. ІІ: (Л - Я)/ Авт. біогр. довід. ст. Ф. Погребенник, Авт.-уклад. О. Білик та ін.; Нац. парламент. б-ка України. - Київ, 2007. - 252 с.

В основу посібника лягли матеріали, зібрані доктором філологічних наук, професором Ф.Погребенником. видання охоплює імена як вже певною мірою відомих, так і невідомих в Україні літераторів, і містить відомості далеко не про всіх письменників українського зарубіжжя.
життям і творчістю українських письменників у США, Канаді, Австралії, Німеччині, Аргентині та інших країнах, розширить їхні знання про культурні надбання наших співвітчизників, які через різні обставини опинилися за межами рідної землі, але ніколи її не забували - жили нею і для неї.