Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Лютий 2008

66.4(4УКР)
А43
Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами : наук.-інформ. зб./ Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К.: Євроатлантикінформ, 2006.- 136 c. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип. 24). - Бібліогр.: с. 123-126.

У збірнику наведені науково-інформаційні матеріали, які розкривають поточний стан науково-технологічної сфери україни, інформація щодо відповідних показників стану науково-технологічної сфери у країнах-членах НАТО та ЄС, Видання має практичне значення для науковців та інших фахівців. Які займаються проблемами науково-технологічного розвитку та аналізом інтеграційних євроатлантичних процесів
66.4(4УКР)
А43
Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України : наук.-інформ. зб./ Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 176 c. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип. 22). - Бібліогр.: с. 205-211.

Збірник висвітлює актуальні проблеми реформування та розвитку структур безпеки і оборони України у контексті її євроатлантичної інтеграції. Видання розраховано на працівників органів державної влади, вітчизняних та зарубіжних політиків, науковців, викладачів, студентів, журналістів, незалежних експертів та широку громадськість.
66.4(4УКР)
А43
Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері : наук.-інформ. зб./ Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 192 c. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип. 27).

У збірнику наведені результати досліджень з питань реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері та аналізу воєнно-політичної обстановки у світі, місця та ролі Збройних силу країни у суспільстві. Видання розраховане на працівників органів державної влади, політичних діячів, науковців, викладачів, студентів, журналістів, незалежних експертів та широке коло громадськості.
66.4(4УКР)
Д36
Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію : наук.-інформ. зб./ Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 272 c. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип. 25). - Бібліогр.: с. 177-185.

Збірник містить науково-аналітичні матеріали, які описують сучасний стан науково-технічного розвитку України. Окрему увагу приділено порівняльному аналізові законодавства у галузі наукової та інноваційної діяльності в Україні та країнах-членах НАТО, роль ЄС і НАТО на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України. Видання має практичне значення для науковців та інших фахівців, що займаються проблемами науково-технологічного розвитку та аналізом інтеграційних євроатлантичних процесів.
66.4(4УКР)
Д36
Державне управління процесами формування і реалізації оборонної політики України : наук.-інформ. зб./ Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 240 c. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип. 28).

У збірнику наведені результати досліджень щодо реалізації політики національної безпеки України в сфері оборони. Представлено проект Концепції системи державного управління оборонною політикою України. Видання розраховано на працівників органів державної влади, політичних діячів, науковців, викладачів, журналістів та широке коло громадськості.
66.4(4УКР)
М55
Механізми стратегічного програмно-цільового планування розвитку структур безпеки і оборони України : наук.-інформ. зб./ Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 152 c. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип. 23).

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми реалізації завдань реформування та розвитку структур безпеки і оборони України у контексті її євроатлантичної інтеграції.
Видання розраховано на працівників органів державної влади, політичних діячів, науковців, викладачів, журналістів та широке коло громадськості.
66.4(4УКР)
Н83
Нормативно-правове забезпечення реалізації Україною стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію : наук.-інформ. зб./ Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України; за заг. ред. В.П. Горбулін, редкол.: В.П. Горбулін та ін., відп. за вип. Є.В. Мокрецов. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 328 c. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип. 26. Ч. 1).

У збірник увійшли основні нормативно-правові акти України з питань забезпечення національної безпеки України у контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції Видання розраховане на працівників органів державної влади, вітчизняних а зарубіжних політиків, журналістів, незалежних експертів та широку громадськість.
74.202
П32
Підручники і навчальні посібники ( 1748-1917 рр. ) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог/ Акад. пед. наук України; упоряд. Н. Г. Мацібора [та ін.]. - К.: Атіка, 2005. - 384 c..

До каталогу увійшли шкільні підручники українською, російською мовами 1748-1917 рр. видання з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського.
Каталог адресовано вчителям, науковим працівникам, книгознавцям, бібліотекарям, бібліографам та всім, хто цікавиться історією педагогічної науки, історією шкільного підручника.
91.9: 78.3(4УКР)
К78
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2001-2005 : бібліогр. покажч./ Держ. іст. б-ка України; уклад. О. В. Михайлова ; відпов. за вип. О. Б. Виноградова. - К., 2007. - 104 c.
Черговий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про краєзнавчі бібліографічні посібники, підготовлені бібліотеками України в 2001-2005 рр. покажчик розрахований на наукових працівників в галузі бібліотекознавства і бібліографії, бібліотечних працівників, краєзнавців, викладачів вузів, вчителів, студентів, музейних працівників.

Черговий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про краєзнавчі бібліографічні посібники, підготовлені бібліотеками України в 2001-2005 рр. покажчик розрахований на наукових працівників в галузі бібліотекознавства і бібліографії, бібліотечних працівників, краєзнавців, викладачів вузів, вчителів, студентів, музейних працівників.