Грудень 2005 р.

81.411.1
В 27
Великий зведений орфографичний словник сучасної української лексики: 253 000 сл./ Автор,керівник проекту та гол. ред. В.Т. Бусел, Уклад. В.Т. Бусел, М.Д. Василега- Дерибас, О.В. Дмитрієв та ін.. -К.; Ірпінь: Перун, 2004. -888 с.

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики, укладений на основі четвертого видання "Українського правопису". Враховує лексичний матеріал, представлений майже в усіх орфографічних, тлумачних, енциклопедичних, термінологічних, фахових та галузевих словниках, виданих в Україні у другій половині ХХХ- у перші роки ХХІ ст.


К0
К17
Календар краєзнавчих пам`ятних дат на 2006 рік: Реком. бібліограф. посіб./ Укладачі: Т. І. Васильєва, І. М. Горват, г. В. Бобонич; Наук. ред. В І. Падяк, Відпов. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород: Вид-во В. Падяка , 2005. -440 с.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам'ятних дат у 2006 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які у 2006 році відзначатиме громадськість світу та України. Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, а й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.

78.3
А64
Англо-американські правила каталогізації / Пер. з англ., За заг. ред. М. Горман, П. Вінклер; Книжкова палата України ім. І.Федорова. -К., 2004. -452 с.

Англо-американські правила каталогізації розроблені з дотриманням принципів міжнародних стандартів бібліографічного опису усіх видів документів і застосовуються в багатьох країнах світу з метою розвитку кооперативної каталогізації на основі сучасних автоматизованих систем. Представлений переклад ААСR2 українською мовою допоможе бібліотекам та іншим інформаційним центрам, які проводять бібліографічну роботу, забезпечити сумісність бібліографічної інформації з базами даних провідних світових центрів, що сприятиме інформаційному обміну.


81.411.1
С48
Словник мікрогідронімів України. Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина/ Уклад. І.М. Желєзняк та ін., Під ред. О.П. Карпенко. -К.: Обереги, 2004. -448 с.

У роботі представлено матеріали до Словника мікрогідронімів України. Структура праці й спосіб подання матеріалу зумовлені завданням зібрати і описати мікро гідроніми окремих регіонів у найповнішому обсязі з детальною їх локалізацією. Словник є базою для майбутніх етимологічних студій у галузі топоніміки і становить інтерес для географів, істориків, викладачів вищої та середньої школи, а також для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою.