Жовтень 2005 р.

67.9(4УКР)304.1 Г 87
Громадяни у пошуках інформації: українські реалії/ Упоряд. І. Підлуська, С.А. Горобчишина. -К.: Агентство "Україна", 2005. -180 с. + Додатки с. 104- 172.

У книзі представлені матеріали дослідження щодо рівня інформаційних потреб і стану забезпечення доступу до інформації громадян України. Видання буде корисним представникам влади, експертам із питань інформаційної політики та активістам громадських організацій.

67.9(4УКР)300.6 С 81
100 днів нової влади: погляд неурядових аналітичних центрів/ Ін-т екон. дослідж. та політичних консультацій; Ін-т конкурентного суспільства; Міжнар. центр перспективних дослідж.; Фонд "Європа ХХІ"; Центр політико-правових реформ; Центр Разумкова; Центр ринкових реформ; Л. Шангіна, Н. Партач, А. Чернова. -К.: Заповіт, 2005. -80 с.

Збірник містить висновки консорціуму у складі семи незалежних аналітичних центрів України про діяльність владної команди – Президента України Віктора Ющенка та Уряду на чолі з Прем’єр-міністром Юлією Тимошенко – протягом перших 100 днів їх роботи. Оцінка діяльності влади неурядовими організаціями є важливим інструментом демократичного контролю над владою. Видання буде корисним для урядовців, народних депутатів, державних службовців, а також незалежних експертів і журналістів.

91.9: 63.3(4УКР) І 90
Історія України : Наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2001 рік/ Уклад. Т. Приліпко, О. Політова, М. Лук'яненко та ін. -К.: Арістей, 2004. -520 с.

До уваги користувачів інформації репрезентовано 34-й випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика “Історія України” за 2001 рік. Посібник слугуватиме науковцям, дослідникам, викладачам, вчителям, аспірантам, працівникам бібліотек і музеїв, краєзнавцям, студентам, широкому читацькому загалу.

91.9: 83.3(4УКР)5 Ш 37
Тарас Шевченко 1989-2004 : Матеріали до бібліографії/ Уклад. Г.І. Гамалій, Наук. ред. В.О. Кононенко; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Нац. парламентська б-ка України. -К., 2005. -300 с.. -Алф. покаж.: с. 253-299.

Матеріали до бібліографії подають видання творів Т.Шевченка та літератури про нього, що вийшли друком протягом 1989-2004 років. Видання адресується науковцям, літературознавцям, мистецтвознавцям, викладачам, студентам, бібліотекарям, а також усім, хто зацікавлений багатогранною спадщиною великого письменника, митця і громадянина.

67.9(4УКР)305 Ю 70
Юридичний довідник літньої людини/ Авт.-упоряд. М. Д. Ходаківський, Відп. за вип. О.О. Кравченко; Всеукраїнська асоціація пенсіонерів. -К.: Видавничий дім "ІНФОЦЕНТР", 2005. -40 с. + Додатки с. 36-38.

У довіднику подається у стислому вигляді інформація про конституційно-правові основи захисту прав і свобод громадян, про законодавчі механізми захисту прав та інтересів літніх людей в Україні. Розраховано на літніх громадян.

050.9 К 17
Календар знаменних і пам'ятних дат 2005. ІІІ кв./ Авт.-уклад. О.В. Булгак, О.О. Гриценко, К.В. Камінська та ін.; Відпов. за вип. В.О. Кононенко. -К.: Нац. парламентська б-ка України; Книжкова палата України, 2005. -104 с.

Щоквартальне видання містить довідки та рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат. Рекомендується бібліотечним працівникам, учителям та іншим категоріям читачів на допомогу в підготовці й відзначенні цих подій.

91.9:63.3(4УКР)4 Т 50
"Тої слави козацької повік не забудем...": Реком.бібліогр. покажч. з історії українського козацтва/ Упоряд. В.М. Лой, Відп. ред. В.О. Кононенко; М-во культури і мистецтв України, Нац. парламентська б-ка України. -К.: ВАТ "Вид- во "Київська правда", 2004. -296 с. -Покаж.: с. 265-290.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик містить інформацію про якнайдавніші й нові фундаментальні наукові та дослідницькі роботи, щоденникові записи, різні документальні нотатки та знахідки, белетристичні есеї, численні публікації, розвідки та повідомлення з історії першовитоків і сьогодення українського козацтва. Видання розраховано на бібліотечних працівників, науковців, викладачів та студентів, учителів і старшокласників, краєзнавців, широкий читацький загал.