Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до відділу краєзначої літератури 
за травень 2009

Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі екосистеми Верхнього Потисся [Текст] / Н. В. Бойко [та ін.] ; під ред. Н. В. Бойко ;  Ш. Балажі ; EuroClip Public Foundation [та ін.]. - Ужгород ; Ніредьгаза : Bessenyei Gyorgy, 2008. - 380 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 343-361.

Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі екосистеми Верхнього Потисся [Текст] / Н. В. Бойко [та ін.] ; під ред. Н. В. Бойко ; Ш. Балажі ; EuroClip Public Foundation [та ін.]. - Ужгород ; Ніредьгаза : Bessenyei Gyorgy, 2008. - 380 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 343-361.

Монографія присвячена результатам систематичного моніторингу забруднених територій Верхнього Потисся та розробці адекватної стратегії їх ремедіації.
Ця книга є спільною працею співробітників Ужгородського національного університету, Ніредьгазької Вищої Школи, Львівського національного університету ім. Івана Франка та Інституту екології Карпат Національної Академії наук України.
Видання підсумовує отримані дані комплексних досліджень, виконаних фахівцями в галузях хімії, ботаніки, зоології, фізіології рослин, мікробіології, імунології, екології та охорони навколишнього середовища.
Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів університетів та практиків в галузі екології та охорони довкілля.
Земля, наближена до неба [Текст] = Land Close to the Sky / редкол.: М. М. Кічковський [та ін.] ; ред.: В. П. Густі ; : І. Г. Діус, Б. Г. Кушнір, Н. Камінська ; пер. англ. Б. Мешко. - Ужгород : Карпати, 2008. - 48 с. : кол.іл. - Текст укр. англ. мовами.

Довідкове видання "Земля, наближена до неба" присвячене проблемам охорони довкілля, сталого розвитку Карпат – природної серцевини Європи. У книзі широко використані унікальні аналітичні матеріали провідних фахівців, науковців України і їхніх зарубіжних колег. Йдеться про необхідність міжнародної координації зусиль усіх природоохоронних відомств і структур у рамках Рамкової конвенції про охорону довкілля та сталий розвиток Карпат під егідою Ради Європи, розробки Екологічної Конституції Європи.

Земля, наближена до неба [Текст] = Land Close to the Sky / редкол.: М. М. Кічковський [та ін.] ; ред.: В. П. Густі ; : І. Г. Діус, Б. Г. Кушнір, Н. Камінська ; пер. англ. Б. Мешко. - Ужгород : Карпати, 2008. - 48 с. : кол.іл. - Текст укр. англ. мовами.Вегеш, Микола Миколайович. Карпато-Українське державотворення [Текст] : до 70-річчя проголошення держ. незалежності Карпатської України : [монографія] / М. М. Вегеш, М. Ю. Токар ; Держ. вищ. навч. закл. ``Ужгород. нац. ун-т``. - Ужгород : Видавництво УжНУ ``Говерла``, 2009. - 536 с. : іл. - Бібліогр.: с. 480-535.

Вегеш, Микола Миколайович. Карпато-Українське державотворення [Текст] : до 70-річчя проголошення держ. незалежності Карпатської України : [монографія] / М. М. Вегеш, М. Ю. Токар ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2009. - 536 с. : іл. - Бібліогр.: с. 480-535.

У виданні комплексно досліджуються суспільно-політичні проблеми розвитку Карпатської України в процесі державного будівництва. Автори аналізують перспективи державотворення через призму участі місцевого населення в суспільному житті краю впродовж 1918 – 1939 років, їх участі в політичних процесах тощо.
Монографія, котра виходить у світ з нагоди 70-ї річниці проголошення державної незалежності Карпатської України, стане в нагоді всім, хто цікавиться славетними й трагічними сторінками історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців у ХХ столітті.
Відгомін трагедії [Текст] : спогади мукачівців, які пережили Голодомор 1932-1933 років в Україні / упоряд. М. М. Лабош ; І. І. Лендьєл ; передм. М. М. Вегеш. - Ужгород : Карпати : Видавництво ПП Басараб М.М., 2008. - 216 с. : фото. - Бібліогр.: с. 206.

У посібнику, який виходить з нагоди 75-ї річниці Голодомору в Україні, подано спогади мукачівців, які пережили цю страшну трагедію 1932-1933 років.

Відгомін трагедії [Текст] : спогади мукачівців, які пережили Голодомор 1932-1933 років в Україні / упоряд. М. М. Лабош ;  І. І. Лендьєл ; передм. М. М. Вегеш. - Ужгород : Карпати : Видавництво ПП Басараб М.М., 2008. - 216 с. : фото. - Бібліогр.: с. 206.Русская культура Закарпатья [Текст] : альманах 2009. Вып. 3 / сост. А. Е. Луговой ; сост. А. Е. Луговой. - Ужгород : [б. и.], 2009 (Приватна друкарня Романа ПОВЧа) . - 270 с. : фото.

Русская культура Закарпатья [Текст] : альманах 2009. Вып. 3 / сост. А. Е. Луговой ; сост. А. Е. Луговой. - Ужгород : [б. и.], 2009 (Приватна друкарня Романа ПОВЧа) . - 270 с. : фото.

Третій збірник з такою назвою присвячений 200-літтю з дня народження М.В. Гоголя і складається з двох частин: частина 1 – віддзеркалює матеріали (тексти доповідей) Гоголівських читань, які за ініціативою Закарпатського обласного товариства російської культури "Русь" проводились на протязі 2008 року в Ужгороді; частина 2 – об'єднує статті на теми хрещення Русі, участі мешканців Закарпатської області у війнах ХХ століття, нариси про діячів науки, культури, медицини, пов'язаних з Карпатським краєм, художню прозу та вірші членів Товариства "Русь".
Ігнатович, Гнат Гнатович. Від гасниці до рампи [Текст] : нариси з історії українського театру на Закарпатті. Кн. 1 / Г. Г. Ігнатович ; упоряд. І. І. Ігнатович ; С. І. Ігнатович ; післямова О. С. Ігнатович. - Ужгород : Ліра, 2008. - 344 с. : портр, фото. - Абет. покажч.: с. 309-318.

Книга Гната Ігнатович (1898 – 1978), українського актора, режисера, театрального педагога, заслуженого артиста України, "Від гасниці до рампи (нариси з історії українського театру на Закарпатті)" є першою спробою узагальнюючого дослідження з історіографії театру на Закарпатті – від народних традицій, що передували його виникненню, до кінця червня 1945 року. На основі численних документів, архівних даних та публікацій висвітлюються та аналізуються "джерела" виникнення театру, діяльність аматорських та професійних театральних колективів краю. Автор простежує еволюцію, духовні інтенції, традиції та проблеми розвитку українського театру Закарпаття. Книга написана у 1971 році.
Для театрознавців, мистецтвознавців, істориків, театральних працівників, студентів театральних, мистцьких, історичних вишів, усіх, хто цікавиться історією театрального мистецтва Закарпаття.

Ігнатович, Гнат Гнатович. Від гасниці до рампи [Текст] : нариси з історії українського театру на Закарпатті. Кн. 1 / Г. Г. Ігнатович ; упоряд. І. І. Ігнатович ;  С. І. Ігнатович ; післямова О. С. Ігнатович. - Ужгород : Ліра, 2008. - 344 с. : портр, фото. - Абет. покажч.: с. 309-318.Мулеса, Василь Васильович. Заричово. Два береги [Текст] : від витоків-до сьогодення : іст.-худ. нарис про село Заричово / В. В. Мулеса ; худ. І. Купар ;  Й. М. Бабинець. - Ужгород : Патент, 2009. - 220 с. : фото.кол., іл. - Бібліогр.: с. 216.

Мулеса, Василь Васильович. Заричово. Два береги [Текст] : від витоків-до сьогодення : іст.-худ. нарис про село Заричово / В. В. Мулеса ; худ. І. Купар ; Й. М. Бабинець. - Ужгород : Патент, 2009. - 220 с. : фото.кол., іл. - Бібліогр.: с. 216.

Книга Василя Мулеси "Заричово. Два береги" присвячена селу, де народився і виріс автор, його історії і сучасності. Вона просякнута любов'ю до рідного краю і до людей, що споконвіку населяють його. З притаманним йому м'яким гумором і ліризмом автор змальовує найбільш яскраві особистості, які закарбувалися в пам'яті селян, подає хроніку минулого через призму письменницької уяви. Книга супроводжується великою кількістю світлин, що ілюструють друковане слово і допомагають читачеві створити найбільш цілісний образ одного з найдавніших і найцікавіших сіл Закарпаття.
Для широкого кола читачів.
Василинець, Михайло Михайлович.
Єднаймося, солодкі! [Текст] : практ. посіб. для хворих цукровим діабетом / М. М. Василинець, П. П. Ганинець. - Ужгород : Карпати, 2008. - 64 с. : іл, кол.іл.

У даному посібнику для хворих цукровим діабетом автори – прктикуючий лікар і водночас, як він сам наголошує, пацієнт ендокринологічного кабінету М.М. Василинець та головний лікар санаторію "Квітка полонини" на Закарпатті, заслужений лікар України П.П. Ганинець детально і скрупульозно розповідають про одну із найпоширеніших "неінфекційних епідемій ХХІ століття", а водночас вчать і дають поради, як жити із цією хворобою. Викладений тут матеріал є наслідком тривалого спостереження за хворими і вивчення найновішої медичної інформації.
Даний посібник призначений для усіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану боротьби і, головне, повноцінного життя із "солодкою" хворобою.

Василинець, Михайло Михайлович. 
Єднаймося, солодкі! [Текст] : практ. посіб. для хворих цукровим діабетом / М. М. Василинець, П. П. Ганинець. - Ужгород : Карпати, 2008. - 64 с. : іл, кол.іл.