Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2016-08-04

К 84
Б 20
Балега, Юрій Іванович. Записки закарпатського сексота : роман, оповідання / Ю. І. Балега. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 212 с.

У романі показано долю закарпатського інтелігента другої половини ХХ – початку ХХІ століття, у житті якого волюнтаризм переплітався з боротьбою за виживання, ганебним пристосовництвом до підлоти. Події відбуваються на тлі соціальних і політичних змагань в Імперії зла, де за кожним кроком людини пильно стежили нащадки «залізного Фелікса». Психологічно достовірно змальовано галерею представників тогочасного суспільства.
В оповіданнях – мова про «жіночі секрети» та політичні вибрики парт наглядачів у Непорушному.

К 42.36
В 49
 Виноградарство і виноробство на Закарпатті : сортовий потенціал винограду; закладання виноградника; обрізка винограду; догляд за вином та його витримка / П. Боднар [и др.] ; пер. зі словац. Н. І. Касинець. – Ужгород : Ліра, 2015. – 132 с. : іл.

У розпорядженні сучасного виноградарства – надзвичайно великий досвід виробництва високих урожаїв винограду чудової якості. Завдання посібника – дати наукові основи і раціональну систему практичних заходів догляду і первинної обробки винограду. Тут наведена ботанічна і біологічна характеристика винограду, описані сорти, викладено агротехніку цієї культури та обробка сировини.

К 63.3
І-90
  Історичний часопис з богемістики і словакістики : научное издание / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Центр іст. студій з богемістики і словакістики; редкол.: І. М. Ліхтей, Г. В. Боряк [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2011 –    
 Вип. 5 : Особисте й національне в історичному калейдоскопі словаків і чехів / Я. Я. Андрусяк, В. Я. Галас, М. М. Галас [та ін.] ; упоряд. І. М. Ліхтей. – Ужгород : Ліра, 2015. – 100 с.

П’ятий випуск «Історичного часопису з богемістики і словакістики» продовжує розвивати тему українсько-чесько-словацьких взаємин у суспільно-культурному дискурсі. Видання презентує широку палітру тем і проблем від найдавніших часів до сьогодення.

К 91
К 53
 Книга Закарпаття : анот. кат. вид. 2015 р. : з фондів Закарпат. обл. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка. Річник 14 / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. Л. О. Падяк ; добір літ. угор. мовою І. Р. Фофлак ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 88 с. : іл.

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2015 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки книжки.
Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книгозбірні регіону.

К 28.5
Н 30
 Нарцис вузьколистий (Narcissus angustifolius Curt.) у природній флорі України [Текст] : научное издание / С. М. Зиман [и др.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Карпат. біосфер. заповідник. – К. : Фітосоціоцентр, 2014. – 60 с. : кол.іл.

У книзі представлено результати дослідження рідкісного виду нарцису вузьколистого (Narcissus angustifolius Curt.) у флорі України. Переглянуто ареал, таксономію, еколого-фітоценотичні, морфологічні, і популяційні особливості рослин та подано пропозиції щодо їх охорони.

К 82.3
О-91
Офіцинський, Роман Андрійович. Народні перекази Закарпаття : монографія / Р. А. Офіцинський ; Нац. спілка краєзнавців України. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 176 с.

У монографії розглянуто народні перекази Закарпаття під кутом зору особливостей жанру, збирацької та публікаторської діяльності на тлі конкретно-історичного часу, характерних рис окремих сюжетних типів, їх інформативної та художньої вартості. Народні перекази слугують вагомим історичним джерелом, де відбито не стільки конкретні факти, а народну свідомість, світорозуміння, стереотипи, оцінки, прагнення. Найпотужніший ідейно-тематичний пласт закарпатських старожитностей, як видно з переказів, абсолютно суперечить усталеним у певних наукових колах і серед аматорів ілюзіям про повільний сумирний хід отут, на Закарпатті, історичного процесу, безконфліктний поміркований настрій, якусь виняткову заробітчансько-пацифістську ментальність закарпатських українців. Водночас вікторіальні чи інші діяння предків не можуть затьмарити реалій сучасності. Це наше, але ми вже інші, живемо за цінностями досконалішого відбору.

К 63.3
С 14
Садоха, Михайло. Доробратово : іст. назви : Дорогобратово, Доробратово, Drahabart, Dorobratovo, Доробратово, Drahobratovo, Дорогбратово, Draha Barat, Drahuft, Draha, Barat, Брацьке / М. Садоха, О. Розман. – Ужгород : ПП "Наумченко Н. В.", 2015. – 406 с. : іл.

Книга «Доробратово» авторів Михайла Садохи та Оксани Розман написана на основі оригінальних джерел, спогадів сучасників, родинних архівних матеріалів.
Основні віхи розвитку села відтворені на фоні історичних процесів, що відбувалися в той чи інший період у світі, державі, краї.

К 74.58
С 96
Сьогі, Ласло. Закарпатські студенти в європейських університетах, 1407-1919 = Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken, 14071919 : научное издание / Л. Сьогі ; вступ. сл. Ю. Мушка ; пер. з угор. І. Куташі. – К. ; Будапешт : МП "Леся", 2013. – 204 с. : іл, табл. – Текст укр., угор. мовами.

Видання містить відомості про навчання вихідців із Закарпаття у вищих навчальних закладах Європи за доби Середньовіччя та Нового часу від 1407 р. до 1919 р., виявлені в історичних джерелах (насамперед – в архівних документах), і подані у формі баз даних. У виданні проаналізовано ключові тенденції навчання закарпатських студентів у зарубіжних університетах.

К 91
Ф 32
 Павло Федака : біобібліоґр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Закарпат. крайов. культ.-освіт. т-во "Просвіта" ; уклад.: П. М. Федака, Б. В. Досяк ; вступ. ст.: М. В. Олашин, М. Сополига. – Ужгород : Карпати, 2015. – 496 с. : фото.кол., портр.

Біобібліографічний покажчик «Павло Федака» підготовлений до 70-річчя народження українського вченого-етнолога, історика, краєзнавця, музеєзнавця, громадського, культурного і політичного діяча. У покажчику подано друкований та інший доробок П. М. Федаки, а також матеріали про його наукову і громадську діяльність за період з 1971 до серпня 2015 р.

К 84
Ф 81
Фотул, Іван Андрійович. Дідусева школа : вірші / І. А. Фотул. – Ужгород : Патент, 2016. – 104 с. : іл.

У веселих і добрих віршах, повчальних історіях автор закликає берегти і примножити найцінніші людські та природні цінності: красу, любов, доброту, милосердя.

К 85.31
Ю 80
Юрош, Олена Миколаївна. Ужгородська дитяча музична школа імені Петра Чайковського: віхи становлення : справочное издание / О. М. Юрош ; післямова: О. Німилович, М. Р. Баяновська ; світлини О. Попов. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2015. – 180 с. : портр, фото.кол.

У книжці висвітлені визначальні віхи становлення Ужгородської дитячої музичної школи імені Петра Чайковського упродовж 1945-2015 років.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".