Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-01-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2079

Доброго дня,Загальна характеристика акцій та загальна характеристика облігацій

Христина з м.Запоріжжя
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна


Доброго дня!
Радимо скористатись наступними інтернет-ресурсами:


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2078

Допоможіть знайти практикум з податкового та бухгалтерського обліку (завдання та відповіді)

Ситник Н.В.
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Скористайтесь сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2077

де можна знайти цю книжку -галич назарець васильєв теорія літератури-.
або шось з вступу до літерітурознавства.

Біляк Іра
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

9 Стрічик Віта
Михайлівна

Відповідь:

Зверніть увагу!

У читальні залі нашої бібліотеки Ви можете знайти наступні видання:

83.0 Б40
Безпечний , Іван Прокопович. Теорія літератури [Текст] / Безпечний І.П. ; передм. Р. Семків. - К. : Смолоскип, 2009. - 392 с. : портр. - Бібліогр.: с. 375-376 та у підрядк. прим.


83.0(4УКР) Н69
Нитченко, Дмитро Васильович.
Елементи теорії літератури і стилістики [Текст] / Д. Нитченко ; Українська Центральна Шкільна Рада в Австралії. - Мельборн : Просвіта, 1975. - 88 с. - Парал. тит. арк. англ. - 3.50 грн.
Есть автограф: Нитченко, Дмитро Васильович


82Д 58
Довідник з теорії літератури [Текст] : справочное издание / Авт.-упоряд. У.Д. Данильцова. - К. : "А.С.К.", 2001. - 160 с.

82Г15
Галич, Олександр Андрійович.
Теорія літератури [Текст] : підручник / О.Галич, В.Назарець, Є.Васильєв ; За наук. ред. О.Галич. - К. : Либідь, 2001. - 488 с.2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2076

Доброго дня!!! Допоможіть будь ласка знайти матеріал по темі: Організація аграрного сервісу.

Ігор Маг
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
65.9(4УКР)32
У-45
Україна аграрна [Текст] = Ukraine agrarian : довідково- біографічне видання. Т. 1 / В.В. Болгов, І.В. Болгов. - К. : [б. и.], 2003. - 335 с : іл. - Укр.,англ. мовами. - Покаж.: с. 325- 330. -
65.9(4УКР)321
С 66
Сосенко, Олена.
Як працювати без збитків: поради сільському господареві [Текст] : справочное издание / О. Сосенко; Укр. освітній центр реформ. - К. : [б. и.], 2004. - 79 с. - 3 р.

65.9(4УКР)32
Б48
Березівський, П. С.
Організація виробництва в аграрних формуваннях [Текст] : навч. посіб. / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; За ред. П.С. Березівський ; Львівський держ. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 560 с. : табл. - Бібліогр.: с. 555-559.

65.9(4УКР)32
М74
Могильний, Олексій Миколайович.
Регулювання аграрної сфери [Текст] : [Монографія] / О.М. Могильний ; Національна академія наук України, Інститут економічного прогнозування. - Ужгород : ІВА, 2005. - 400 с. : табл. - Бібліогр.: с. 381-391.

65.32
О-78
Островський , П. І.
Аграрний маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П.І. Островський ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 220-223. -:

65.9(4УКР)32
А25
Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції [Текст] : монографія / М. Бетлій [та ін.] ; за ред. О. М. Бородіна ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - Ужгород : ІВА, 2006. - 496 с.

65.9(4УКР)32
К 93
Курган, Віктор Панасович.
Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. підготовки бакалаврів з напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 272 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.
Предмирська, Н.
Окремі аспекти функціювання аграрних-бірж України. [Текст] / Н. Предмирська // Економіка АПК. - 2002. - №10. - С. 119.

Аграрна політика : яка вона сьогодні і що в перспертиві. [Текст] // Голос України. - 2002. - №214. - С. 1, 5.

Гайдуцький, П.
Аграрний сектор: від реформи до стратегії розвитку (питання власності та господарювання) [Текст] / П. Гайдуцький

Кириленко, І. Г.
Аграрний сектор України: уроки, завдання [Текст] / І.Г. Кириленко // Економіка АПК. - 2004. - №1. - 3.11.

Лопатинський, Ю.
Інституціональна аграрна матриця [Текст] / Ю. Лопатинський // Економіка України. - 2004. - №4. - С. 64-71.

Мойса, М. Я.
Ресурсний потенціал аграрних підприємств та економічний механізм його раціонального використання [Текст] / М.Я. Мойса, І.О. Крюкова // Економіка АПК. - 2004. - №2. - С. 38-43.

Малик, М. Й.
Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва [Текст] / М.Й. Малик // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 47-53.

Сахацький, М. П.
Аграрний маркетинг як складова соціально-економічного розвитку сільських територій [Текст] : общественно-политическая литература / М.П. Сахацький // Економіка АПК. - 2005. - №11. - С. 90-93.

Руснак, П. П.
Активізація інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві [Текст] / П.П. Руснак, О.О. Чередніченко // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 10-16. - Бібліогр. в прим.

Фостолович, В. А.
Розвиток інфраструктури аграрного ринку [Текст] / В.А. Фостолович, В.П. Бралатон // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 112-114. - Бібліогр. в прим.

Кравченко, С. А.
Факторы и уровни адаптации сельскохозяйственных предприятий условиям конкуренции [Текст] / С.А. Кравченко // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 115-121. - Бібліогр. в прим.

Валентинов, В. Л.
Про структурність аграрної політики в Україні [Текст] / В.Л. Валентинов // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 20-23. - Бібліогр. у прим.

Юдіна , В. А.
Моніторинг стану і тенденцій виробництва сільськогосподарської продукції в Україні [Текст] / В.А. Юдіна , В.В. Петрик, В.В. Головань // Економіка АПК. - 2007. - № 8. - С. 24-30. - Бібліогр. у прим.

Шевченко , М.
Развитие маркетинговой деятельности в системе аграрного рынка [Текст] / М. Шевченко // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 28-30 : табл.

Власов, В. І.
Проблеми становлення та розвитку агромаркетингу [Текст] / В. І. Власов // Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 157.

2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2075

Доброго дня!!! Допоможіть будь ласка знайти матеріал по темі:Методика викладання менеджменту

Ігор Маг
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна


Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Баєва О.
Case-study як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять [Текст] / Баєва О. // Персонал. - 2007. - № 5. - С. 72- 75. -

Смолінська, О. Є.
Кейс- стаді організаційної культури: методика дослідження і методика викладання / О. Є. Смолінська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 51- 59.

Баєва О.
CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять [Текст] / Баєва О. // Персонал. - 2007. - № 6. - С. 70- 73.

посилання 1
посилання 2
посилання 3

88.5
Щ 61
Щербан, Т. Д.
Теорія навчального спілкування і методики викладання [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Т.Д. Щербан; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Мукачево : Карпатська вежа, 2002. - 46 с.
33-057.212
З-17
Зайцев, Михаил Григорьевич.
Методы оптимизации управления для менеджеров [Текст] : компьютерно-ориентированный подход: Учеб. пособие / М.Г. Зайцев. - М. : Дело, 2002. - 304 с.

65.050.2
Р83
Рудінська, Олена Володимирівна.
Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В.Рудінська, С. А.Яроміч, І. О.Молоткова ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 336 с. - Бібліогр. в кінці розд. -
65.29
О-92
Охріменко, Алла Григорівна.
Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / А.Г. Охріменко ; Міністерство освіти і науки України, Київський університет туризму, економіки і права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 132 с. : табл. - Бібліогр.: с. 129-130. -

65.050.2
С79
Степанов, В'ячеслав Миколайович.
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.М. Степанов, Т.І. Пішеніна ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2004. - 216 с. - Бібліогр.: с. 202-204.

65.29
М26
Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Балабанова та ін.; За ред. Л.В. Балабанова. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 360 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 349-354.
65.050.2
П14
Палеха, Юрій Іванович.
Менеджмент для початківців [Текст] : навч. посіб. / Ю. І.Палеха ; Європ. ун-т. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 220 с. : табл.
65.050.9(4УКР)2
Д79
Дубич, Клавдія Василівна.
Основи теорії управління та менеджменту [Текст] : навч. посіб. / К. В.Дубич, О. Г.Кірічок, В. К.Процюк ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Пектораль, 2005. - 104 с.
65.29
С77
Старостіна, Алла Олексіївна.
Ризик - менеджмент : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Політехніка : Кондор, 2004. - 200 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 191-196.
65.050.2
З91
Зубенко, Людмила Григорівна.
Ділові папери в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна. - К. : ЕксОб, 2002. - 272 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 266-268.

65.050.2
С 69
Соціальний менеджмент [Текст] : опорний конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів " спеціаліст ", "магістр" спеціальності 7.050104 " Фінанси " напрямку підготовки 0501 " Економіка та підприємництво" / Київський національний торговельно-економічний університет ; Уклад. І.П. Миколайчук. - К. : [б. и.], 2005. - 85 с. : табл. - Бібліогр.: с. 82-85. - 14.50 грн

65.050.2
П69
Практичний менеджмент для працівників органів місцевого самоврядування [Текст] / упоряд. І. Стрижак. - К. : [б. и.], 2007. - 208 с. - 10 грн.

65.050.2
М50
Менеджмент [Текст] : понятійно-термінологічний словник / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; За ред. Г.В. Щокін та ін. - К. : МАУП, 2007. - 744 с. - Покаж.: с. 721-740.

65.29
О 60
Операционный антикризисный менеджмент [Текст] / А. Ю. Шатраков [и др.]. - М. : Экономика, 2008. - 384 с.

65.050.2
В26
Векслер, Едуард Михайлович.
Менеджмент якості [Текст] : навч. посіб. / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 320 с. : рис. - Бібліогр.: с. 289-296.

65.050
О 75
Осовська, Галина Володимирівна.
Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.211-212 та на почат. робіт.

65.050.2
Б 20
Балабанова, Людмила Веніамінівна.
Паблік рилейшнз [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с. : рис., табл. - (Школа маркетингового менеджменту). - Бібліогр.: с.374-386 . - Імен. покажч.: с.400-419.

65.9(4УКР)26
Б 56
Бечко, Петро Кузьмович.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / П. К. Бечко, Н. В. Лиса ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 288 с. : табл. - Бібліогр.: с. 283-287.2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2072

Де знайти правильне написання букв для першого класу в електронному варіанті. Будь - ласка. срочно.ДЯКУЮ

Колісник Настя
2010-01-26
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Перегляньте наступні джерела:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2071

Підкажіть, будь ласка, звідки можна закачати в електронному вигляді підручник Економіка підприємства Ковальчук І.В.

Малик Оксана Іванівна
2010-01-26
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Скористайтесь сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


<<<     << ... 556 | 557 | 558 | 559 | 560| 561 | 562 | 563 | 564 | ... >>     >>>