Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2068

ДОПОМОЖІТЬ знайти літературу бажано в електронному вигляді на дипломну роботу "Готовність дитини до школи" Дякую!!!!

Фазан Віталий Васильович
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

9 Стрічик Віта
Михайлівна

Відповідь:
Зверніть увагу!
Адаптація дитиня до школи / упоряд. С. Д. Максименко, К. С. Максименко, О. П. Главник. – К. : Мікрос-СВС, 2003. - 96 с.
Бардин К. В. Подготовка ребенка к школе / К. В. Бардин. — М.: Знание, 1983.
Барташнікова І. А. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання в школі / І. А Барташнікова, О. О. Барташніков. — Тернопіль : Богдан, 1998.
Безруких М. М. Ступеньки к школе : кн.. для педагогов и родителей / М. М. Безруких. – М.: Дрофа, 2001.- 256 с.
Бугрименко Е.А Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагополучных вариантов : метод. разработки для шк. психолога / Е. А. Бугрименко [и др.]. — М. : ВНИИК «Школа», 1989.
Буцкіна С. Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі / С. Буцкіна // Рід. шк. - 2001.- № 10. - С. 49-51.
Буцкіна С.В. Формування мотиваційної готовності дітей 6-7 років до навчання в школі / С. В. Буцкіна // Практ. психологія та соц. робота. - 2001. - № 5.- С. 16-19.
Вахортова Е. К. Экспресс-диагностика готовности к школе: набор методик для педагогов и школьных психологов / Е. К. Вахортова, Н. В. Дятко, Е. В. Сазонова. — М.: Генезис, 1999.
Венгер А. Л Готов ли Ваш ребенок к школе / А. Л. Венгер, Л. А. Венгер. - М.: Ваклер, 1994. - 112 с.
Венгер Л. А. Диагностика умственного развития дошкольников / Л. А. Венгер, А. А. Холмовская. — М.: Просвещение, 1978.
Головань Н. О. Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика / Н. О. Головань // Навчання і виховання шестирічних першокласників. - К., 1990. - С.52-67.
Готовність дитини до навчання / упоряд. С. Д. Максименко, К. С. Максименко, О. П. Главник. – К .: Мікрос-СВС, 2003. - 94 с.
Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. - М. : Ваклер, 1992. - 164 с.
Готовность к школе. Развивающие программы / под ред. И.В. Дубровиной. - Екатеринбург, 1998. - 212 с.
Гуткина И. И. Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению / И. И. Гуткина // Психол. наука и образование. - 1997. - № 2. - С.21-27.
Гуткина Н. Психологическая готовность к школе / Н. Гуткина. — М. : НПО «Образование», 1996.
Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе / сост. : Г. П. Антонова, И. П.Антонова, Н. А. Антонова. — Донецк, 1999.
Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е. Е. Кравцова. — М : Педагогика, 1991.
Нежнова Т. Динамика «внутренней позиции» при переходе от дошкольного к школьному возрасту / Т. Нежнова. – М., 1988.
Проскура О. В. Як перевірити ступінь готовності вашої дитини до навчання у школі / О. В. Проскура // Почат. шк. - 1998. - № 2. - С.14-23.
Психолого-педагогічні особливості готовності дітей шестирічного віку до навчання в школі / упоряд. С. І. Якименко. - Миколаїв, 2001.
Цияев В. Р. О связи диагностики психологической готовности детей к школе и содержания коррекционных занятий / В. Р. Цияев // Психол. наука и образование. - 2000. - № 1. - С.21-27.
Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы. - СПб. : Рипол классик, 1996. - 117 с.
Черепаня Н.І. Аналіз сучасного стану підготовки дитини до навчання : матеріали педагог. читань до 100-річчя з дня народж. О. Запорожця / Н. І. Черепаня. – Херсон : РІПО, 2006. – С. 88-95.
Черепаня Н. І. Підготовка дитини до школи : метод. рекомендації / Н. І. Черепаня. – Херсон : Айлант, 2003. – 34 с.
Черепаня Н. І. Характеристика складових компетентностей готовності дитини до школи / Н. І. Черепаня // Імідж сучасного педагога. – 2005. - № 9-10 (58-59). – С.83-85.
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 15
посилання 16
посилання 17
посилання 18
посилання 19
посилання 20
посилання 21
посилання 22
посилання 23
посилання 24
посилання 25
посилання 26
посилання 27
посилання 282010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2066

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка у написанні курсової роботи з регіональної економіки на тему "Розвиток малого бізнесу в регіоні та шляхи його стимулювання"(на прикладі Закарпатської обл.).Дуже Вам вдячна

Ман К.В.
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ


Доброго дня!
Пропонуємо переглянути такі матеріали:

К 65
І 74
Інформатизація діяльності підприємств малого та середнього бізнесу: механізм, проблеми, розвиток [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / укладач : О. Резнікова. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 280 с.

К 65.6-05
М 19
Малий бізнес на Закарпатті [Текст] : статист. бюлетень / Закарпат. облас. упр. статистики ; уклад.: І. В.Олексієнко, Л. А.Чуйко [та ін.] ; dідпов. за вип. І. П.Зуй. – Ужгород, 2002. – 62 с.

***
Васильченко, С. Малий бізнес: здобутки і проблеми [Текст] / С. Васильченко // Європа-центр. – 2003. – 13 груд. – С. 6.

Гладовський, О. Малий бізнес чекає на допомогу. Він матиме її [Текст] : [діяльн. регіон. фонду підтримки підприємництва (РФПП) у Закарпат. обл.] / О. Гладовський // Старий Замок. – 2003. – 30 жовт. - 5 листоп. – С. 5.

Гоблик, В. Нарешті свої крила впевнено розправляє малий та середній бізнес [Текст] : [інтерв'ю з заст. голови облдержадмін. / вів Б. Дубовий] / Володимир. Гоблик // Новини Закарпаття. – 2006. – 2 верес. С. 3-15.

Кампо, Г. М. Дослідження зовнішнього середовища функціонування суб`єктів малого бізнесу в Закарпатській області [Текст] / Г. М. Кампо // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11(77). – С. 115-124.

Малий бізнес забезпечує роботою понад 106 тисяч закарпатців [Текст] : [до Дня підприємця] // Новини Закарпаття. – 2009. – 8 верес. – С. 3. : фото.

Турянчик, Р. Малий і середній бізнес виходить на нові правила гри [Текст] : [інтерв`ю з головою представництва Держ. ком. України з питань регуляр. політики та підприємництва у Закарпат. обл. / вів Б. Дубовий] / Р. Турянчик // Новини Закарпаття. – 2005. – 3 верес. – С. 5, 6.

Шніцер, О. Малий бізнес можна врятувати [Текст] : [про створ. мобіл. експертно-консультац. групи облас. громад. приймальні з питань розвитку підприємництва] / О. Шніцер // Старий Замок. Паланок. – 2002. – 26 верес. – С. 5.

Який внесок малого бізнесу [Текст] // Уряд. кур`єр. – 2007. – 1верес. – С. 16.2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2065

Чи можна закачати безкоштовно у повному варіанті підручник "Художня культура" (дуже цікавить другий розділ "художня культура і середовище") під редакцією або Климової, або Масол, або Назаренко?

Білик Любомира Іванівна із вдячністю!
2010-01-26
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Радимо використати наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2064

Добрий день!
Підскажіть будь ласка де можна знайти план-конспект уроків з алгебри, геометрії та вищої математики.

Тетяна Вячеславівна
2010-01-26
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Скористайтесь джерелами:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2010-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2062

Доброго дня, допоможіть будь-ласка знайти матеріл на курсову роботу на тему "Проблематика роману Уільяма Стайрона "Вібор Софі"". Велике дякую!

Осадчук Б.
2010-01-26
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Радимо використати наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2061

Скажіть будь-ласка де мені взяти відповідь на таке питання "Технологія соціального обслуговування інвалідів"

Осташевич Юлія Петрівна
2010-01-26
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Скористайтесь наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2060

Приклади Проектного фінансування у Німеччині

2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

5 Канюка Олена
Анатоліївна

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


<<<     << ... 560 | 561 | 562 | 563 | 564| 565 | 566 | 567 | 568 | ... >>     >>>