Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     548 || 549 || 550 || 551 || 552 ||    553   554 || 555 || 556 || 557 ||     >>     >>>>


2008-10-22
Дослідження видаткової частини місцевого бюджету

Пришляк Уляна Іванівна

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-22


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 . -Предм.-імен. покаж.: с. 858-864. - ISBN 966-574-637-5 (в опр.) : 38.70 грн.
65.26
Б68
Благун, Ігор Григорович.
Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223. - ISBN 966-2025-15-4 (в опр.) : 56 грн.
65.9(4УКР)26
Д 60
Додаткові матеріали стосовно місцевих бюджетів [Текст] : липень 2002 р. - К. : [б. и.], 2002. - 20 с. - ISBN не має : 2.50 р., 3.50 р., 10 р.

65.9(4УКР)26
З - 36
Засади формування бюджетної політики держави [Текст] : наукова монографія / Нац.академія управління ; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. - К. : НАУ, 2003. - 284 с. - ISBN 966-8406-06-0 : 12.50 р.

65.9(4УКР)26
Р32
Рева, Т. М.
Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. - Бібліогр.: с. 184-188. - ISBN 978-966-364-444-8 (в опр.) : 33 грн.

65.9(4УКР)
С 45
Скрипник, Андрій Васильович.
Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби) [Текст] : курс лекцій / А.В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с. - ISBN 966-7938-95-6 : 18 р.


65.052.9(4УКР)
С24
Свірко, Світлана Володимирівна. Облік виконання бюджету [Текст] : навч. - метод. посіб. / С. В.Свірко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 292 с. : табл. + Додатки. - ISBN 966-574-649-9 : 46.20 грн.65.9(4УКР)26
Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П.М. Леоненко, В.Л. Осецький, П.І. Юхименко та ін.; За заг. ред. О.Д. Василик ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 480 с. - Бібліогр.: с. 465-471. - ISBN 966-364-065-0 (в опр.) : 45 р.
Гушта, О. В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів [Текст] / О.В. Гушта // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 10-15.
Жемеренко, Є. В. Використання коштів місцевих бюджетів України [Текст] : общественно-политическая литература / Є.В. Жемеренко // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 12-18.
Жукінський , А. Місцевий бюджет: уроки відповідальності. [Текст] : тернопільщина: уроки відповідальності / А. Жукінський // Віче. - 2003. - №6. - С. 42-45.
Лук"яненко, І. Г. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні [Текст] / І.Г. Лук"яненко // Фінанси України. - 2004. - №12. - С. 31-39.
Музика, О. Загальні правові основи надбання дотацій місцевим бюджетам України [Текст] / О. Музика // Юридична Україна. - 2003. - №9. - С. 50-54
Музика, О. Класифікація доходів місцевих бюджетів [Текст] / О. Музика // Право України . - 2003. - №10. - С. 68-71.

Музика, О. Інститут доходів місцевих бюджетів [Текст] / О. Музика // Юридична Україна. - 2003. - №11. - С. 43-48.

2008-10-21
торгівля Закарпаття

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-22


Уточніть своє запитання.
2008-10-20
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, якусь літературу для написання курсової на тему "Управління грошовими потоками".Дякую.

Аліна

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-21


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.052(4УКР)
Г 89
Грошові кошти. Розрахунки [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2001. - 210 с. - (Нова бухгалтерія). - 14 р.

65.9(4УКР)26
І 23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б.С.Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с. - ISBN 966-7952-37-1 (в опр.) : 38 р.

65.26
І 46
Ільїн, Володимир Васильович.
Фінансова цивілізація [Текст] : научно-популярная литература / В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2007. - 528 с. - ISBN 978-966-8314-36-0 (в опр.) : 49.25 грн.

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент [Текст] = Banking management : навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 438 с. - ISBN 966-7767-50-7 : 14.84 р.

65.26
В 20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківський менеджмент [Текст] : посібник / О.В. Васюренко. - К. : Академія, 2001. - 320 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-096-5 : 12 р.

65.26
М 35
Матюшенко, Ігор Юрійович.
Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посібник / І.Ю. Матюшенко; Держ. аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 220 с. - ISBN 966-8253-69-8 : 14 р.

65.26
К 89
Кузьменко, Людмила Валентинівна.
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 256 с. - ISBN 966-7914-72-0 : 12 р.

65.9(4УКР)26
Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович.
Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекцій / М.М. Єрмошенко; С.А. Єрохін, О.А. Стороженко та ін.;Національна академія управління. - К. : Нац. акад. управління, 2004. - 506 с. + Додатки с.482- 505. - ISBN 966-8406-10-9 : 28 р.

65.9(4УКР)29
О-75
Осовська, Галина Володимирівна.
Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К. : Кондор, 2005. - 860 с. - Бібліогр.: с. 837-853. - ISBN 966-8251-20-2 : 48 грн.

65.29
А 72
Антонов, Валерій Миколайович.
Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 403-404. - ISBN 966-364-074-Х : 41 р.

65.29
К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна.
Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є Чорна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 520 с. + Додаток с. 469-476. - Бібліогр.: с. 507-513. - ISBN 966-364-151-7 (в опр.) : 35 грн.

2008-10-17
доброго дня!допоможіть,будь ласка,знайти в електронному вигляді матеріали для написання курсової роботи за темою "Удосконалення педагогічної майстерності викладача вищого закладу освіти" дякую за увагу

Олена

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-20


Відповідь:
Зверніть увагу!

74.2
В 64
Вознюк, Ніна Миколаївна.
Етико-педагогічні основи формування особистості : Навч. посіб. / Н.М. Вознюк ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 200 с. - Бібліогр.: с. 183-193.

К74
Г 64
Гомоннай В.
Концепція Августина Волошина про формування професії вчителя : Тези наукових розвідок /В.Гомоннай; Управління освіти і науки,Закарпатське відділення педтовариства України,Обласний центр туризму,краєзнавства,екскурсій і спорту учнівської молоді. - Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ Закарпатського обласного управління по пресі, 1995. - 20 с.
К 74.58
П 90
Пути совершенствования педагогического мастерства учителя : Метод. реком. / М-во высшего и среднего специального образования УССР, Ужгородский гос. ун- т, Кафедра педагогики и психологии, Закарпатское обл. отделение педагогического об-ва УССР ; Отв. за вып. В.В. Гомоннай. - Ужгород : Патент, 1981. - 26 с.

Болсун С. Вчительські манери: сутність та вимоги до них
// Рідна школа. –2001. – №8. – С.64-65.
Болсун С. Розвиток педагогічної техніки вчителя: актуальність та значущість // Початкова школа. – 2000. – №2. – С.50-51; №7. – С.48-50.
Ваганова Ж. Эффект личного обаяния или Слагаемые педагогического артистизма // Директор школы. – 1998. – №5. – С.59-65.
Данилова А. Педагогический менеджмент: опыт работы по повышению профессионального уровня учителей // Завуч. – 2004. – №3. – С.59-63.
Декілька порад учителю про культуру професійного спілкування // Завуч (Шкільний світ). – 2005. – №10. – С.4.
Новокшонова М. Имидж педагога: знания, опыт, мастерство
// Учитель. – 2005. – №3. – С.69-72.
Рыбин В.А. Учитель в педагогике нового времени
// Педагогика. – 2006. – №8. – С.48-56.
Самойлик К. Поняття престижності вчительської праці – питання державної ваги // Освіта України. – 2006. – №73. – С.6.
Островерхова Н. Педагогічна техніка – невід’ємна складова педагогічної майстерності вчителя // Завуч (Шкільний світ). – 2006. – №1. – С.8-11 (вкладка).
Перехейда О. Стимулювання професійної майстерності педагога – важливий чинник управління // Рідна школа. – 2004. – №5. – С.30-32.
Темченко О. Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогів // Завуч (Шкільний світ). – 2005. – №13. – С.10 (вкладка).
Хрипунко ва Л. Типологія професійної діяльності вчителя
// Завуч (Шкільний світ). – 2003. – №31. – С.2-7.
Чаус М. Підвищення фахової майстерності вчителів // Завуч (Шкільний світ). – 2004. – №3. – С.1-4 (вкладка).

Ознайомтесь з інтернет – ресурсами:
посилання 1
ua.textreferat.com - Назва реферату: Учитель-майстер! Педагогічна майстерність2008-10-17
доброго дня!допоможіть,будь ласка,знайти в електронному вигляді матерыали для написання реферета "Принципи,методи і стилі управління вищими навчальними закладами України" дякую!

Євгенія

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-20


Відповідь:
Зверніть увагу!
74.58
В54
Вітвицька, Світлана Сергіївна.
Основи педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С.С.Вітвицька ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 320 с. - Бібліогр.: с. 305-313

74.58
В54
Вітвицька, Світлана Сергіївна.
Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С.С. Вітвицька ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с. - Бібліогр.: с.366-380 . -Предм. покаж.: с. 381

74.58
Г 34
Генсон, Марк Е.
Керування освітою та організаційна поведінка : научно-популярная литература / М. Генсон; Перекл. з англ. Х. Проців. - Львів : Літопис, 2002. - 384 с.

74.04(4УКР)
К79
Кремень, Василь Григорович.
Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати : научное издание / В.Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с. - Бібліогр.: с. 431-444.

Боголіб, Тетяна Максимівна. Оперативне фінансове управління вищим закладом України/ Т. М. Боголіб. - Б.м. //Фінанси України. – 2004. – N.6 (103). – С. 46-50.


Поліщук, Олена. Стратегічне завдання системи управління вищою освітою України / О. Поліщук // Персонал. – 2006. – №8. – С. 66-71.

Свірень М. Вищий навчальний заклад як соціально-культурна система: від концепції до практики : общественно-политическая литература / М. Свірень, С. Барабаш // Персонал. – 2005. – №6. – С. 66-71.


Шаронова, Наталія. Інформатизація освіти та управління вищим навчальним закладом: сучасний стан та тенденції розвитку/ Н. Шаронова. - Б.м. //Педагогіка і психологія. – 2002. – N.3 (36). – С. 140-141.
2008-10-16
підкажіть,будь ласка,сайти,на яких можна знайти літературу або будь-яку інформацію по темі "Принципи,методи і стилі управління вищими навчальними закладами України" дякаую!

Мачнева Євгенія Костянтинівна

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-17


Відповідь:
Зверніть увагу!
74.58
В54
Вітвицька, Світлана Сергіївна.
Основи педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С.С.Вітвицька ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 320 с. - Бібліогр.: с. 305-313

74.58
В54
Вітвицька, Світлана Сергіївна.
Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С.С. Вітвицька ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с. - Бібліогр.: с.366-380 . -Предм. покаж.: с. 381

74.58
Г 34
Генсон, Марк Е.
Керування освітою та організаційна поведінка : научно-популярная литература / М. Генсон; Перекл. з англ. Х. Проців. - Львів : Літопис, 2002. - 384 с.

74.04(4УКР)
К79
Кремень, Василь Григорович.
Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати : научное издание / В.Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с. - Бібліогр.: с. 431-444.

Боголіб, Тетяна Максимівна. Оперативне фінансове управління вищим закладом України/ Т. М. Боголіб. - Б.м. //Фінанси України. – 2004. – N.6 (103). – С. 46-50.


Поліщук, Олена. Стратегічне завдання системи управління вищою освітою України / О. Поліщук // Персонал. – 2006. – №8. – С. 66-71.

Свірень М. Вищий навчальний заклад як соціально-культурна система: від концепції до практики : общественно-политическая литература / М. Свірень, С. Барабаш // Персонал. – 2005. – №6. – С. 66-71.


Шаронова, Наталія. Інформатизація освіти та управління вищим навчальним закладом: сучасний стан та тенденції розвитку/ Н. Шаронова. - Б.м. //Педагогіка і психологія. – 2002. – N.3 (36). – С. 140-141.2008-10-16
Доброго дня! Шановні добродії, прошу допомогти знайти друковані та електронні матеріали для написання роботи на тему: ;Економічні погляди Сісмогді та Прудона". Заздалегідь дякую!!!

Валерій Самусь

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-17


Відповідь:

Ознайомтесь з наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4
посилання 5

Зверніть увагу!

65.02
М 86
Мочерний, Степан Васильович.
Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : Навч. посіб / С.В. Мочерний, М. В. Довбенко. - 2-е вид., доп. - Львів : Новий Світ- 2000, 2005. - 488 с. - Бібліогр.: с. 483- 486

65.01
М86
Мочерний, Степан Васильович.
Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. - 2-е вид., доп. - К. : Академія, 2006. - 504 с. : іл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 488-489

65.02
Л63
Лісовицький В.М.
Історія економічних вчень : Навч. посіб. / В.М.Лісовицький ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 224 с
65.02
Ю 94
Юхименко, Петро Іванович.
Історія економічних учень : Навч. посібник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. - 3-є вид., випр. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 514 с. - (Вища освіта ХХІ століття)


2008-10-16
Де знайти в інтернеті розробки уроків з курсу "Християнська етика" 1-4 клас

Ц.К.П.

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-17


Відповідь:

Ознайомтесь з Інтернет – ресурсами:

посилання 1

Зверніть увагу!

74.26
Д55
Добош, Галина.
Хочу пізнавати : Уроки християнської етики у 1-му класі. Ч. 1 / Г.П. Добош. - Львів : Свічадо, 2005. - 80 с.

Барильник, Алла. Людська душа дорожча над усе... : [Етика як навчальний предмет: особливості та актуальність] / А. Барильник // Рідна школа. – 2006. – №11. – С. 63-64


Бояр Н. Інтегрований урок у 4 класі (етика, логіка, основи здоров'я, природознавство, математика з елементами комп'ютеризації) / Н. Бояр // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С. 34-36.

Данилевська О. У чому сила любові Урок етики. 6 клас : (за підручником О. Данилевської, О.Пометун "Етика 6 клас") / О. Данилевська // Історія України. – 2006. – №44. – С. 9-13.

Лаптєва, Людмила. Етика: духовні засади : Методичні розробки уроків / Л. Лаптєва, В. Ремізова // Початкова школа. – 2006. – №5. – С. 46-50.


Майданець, Іріаїда. Добрий день! Урок ввічливості : методические рекомендации / І. Майданець // Шкільний світ. – 2007. – №1. – С. 10-11.


Пономарьова Т.В. Уроки етики / Т. В. Пономарьова // Виховна робота в школі. – 2008. – № 1. – С. 51-55. - Содержание: З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом ; Що означає бути здоровою людиною
Аннотация: Розробки уроків з етики.


Смага, Олена. Як розрізняють добро і зло? : Урок етики для 5- го класу / О. Смага // Шкільний світ. – 2007. – № 15 (383). – квітень. – 8 - 9.
Хабайлюк Л.А. Про дружбу і товаришування : [Розробка уроку] / Л.А. Хабайлюк // Позакаласний час. - 2007. - №2-С.58-61.

2008-10-13
Допоможіть знайти: антимонопольна політика держави в умовах глобалізації

Олена

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-14


Відповідь:
66.(4УКР)
Б 61
Білорус, Олег Григорович.
Глобалізація і національна стратегія України : научно-популярная литература / О.Г. Білорус. - Броди : Просвіта, 2001. - 300 с.

65.9(4УКР)
К64
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія / Я.А. Жаліло та ін.; За ред. Я.А. Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : Знання України, 2005. - 388 с. : табл.

65.9(4УКР)
С 59
Соколенко, Станіслав Іванович.
Глобалізація і економіка України : научное издание / С.І. Соколенко. - К. : Логос, 1999. - 568 с.

67.9(4УКР)
К 64
Конкурентное законодательство Украины : Юридич. сб. / Антимонопольный комитет Украины ; Редкол.: А.А. Костусев, А.И. Мельниченко и др. - К., 2002. - 310 с.

посилання 1

посилання 2

2008-10-13
Скажіть будь-ласка у Вас є роман Оноре де Бальзака "Лилии Долины". Дякую.

Аня

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

2008-10-13


Роман Оноре де Бальзака "Лилия Долины" є у фондах нашої бібліотеки.
<<<<     <<     548 || 549 || 550 || 551 || 552 ||    553   554 || 555 || 556 || 557 ||     >>     >>>>
Новини

2019-01-10

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2018 р."

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2018 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2018 році громадськість світу та України.

 

2018-12-13

Шановні користувачі! До вашої уваги нова віртуальна виставка "Бібліогурманіка - апетитне читання".

2018-12-11

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Розстріляне Відродження. Євген Плужник" (до 120-річчя від дня народження українського поета, драматурга, перекладача).

2018-12-05

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за листопад 2018 р.".

2018-11-27

Шановні користувачі! До вашої уваги нова віртуальна виставка "З журбою радість обнялась..." (до 140-річчя від дня народження Олександра Олеся).

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".