Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     552 || 553 || 554 || 555 || 556 ||    557   558 || 559 || 560 || 561 ||     >>     >>>>


2008-10-11
Хто був засновником українського друкарства

Когут Вікторія Олегівна

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

2008-10-12


Радимо звернутись до наступних джерел інформації :

76.17(4УКР)
О 36
Огієнко , І. Історія українського друкарства [Текст] / І.Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 536 с.

Ісаєвич, Я. Іван Федоров в Україні [Текст] / Я. Ісаєвич // Хроніка–2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 224-310.

Перша надрукована в Україні книжка. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Апостол" (матеріали до уроків з теми : "Культура України в другій половині XVI ст.") [Текст] // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 21-22.

Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Буквар" (матеріали до уроків з теми "Культура України в другій половині XVI ст." [Текст] // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 22
Почапська, Л. Історія розвитку українського друкарства / Л. Почапська // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 11. – C. 24-29.
А також ресурси Інтернет:
посилання 1
посилання 2
2008-10-09
Добрий день, підскажіть де можна знайти в єлектронному вигляді відповіді на питання: 1) Холдингові компанії 2) місцеві фінанси як система Дякую

Заєць Ірина

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-09


Відповідь:
Ознайомтесь з наступними Інтернет-ресурсами:
zakon.rada.gov.ua. - Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними ...
посилання 1
infowks.com.ua. – Реферати українською
посилання 2
ukrref.com.ua.
посилання 3

Також радимо Вам переглянути наступні матеріали з фонду нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)26
Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович.
Державні фінанси : Навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; За заг. ред. В.Д. Базилевич. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2004. - 368 с. : табл. - Бібліогр.: с. 359-364

65.26
Д36
Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах : Збірка есеїв на честь Ричарда Берда / Пер. з англ. Р. Ткачук. - К. : К.І.С., 2006. - 400 с. - Бібліогр. в кінці ст. -Покаж.: с. 387-397


65.9(4УКР)26
Д36
Державні фінанси в транзитивній економіці : Навч. посібник / М.І. Карлін, Л.М. Горбач, Л.Я. Новосад та ін.; За заг. ред. М.І. Карлін. - К. : Кондор, 2003. - 220 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)
В19
Василик, Остап Дмитрович.
Державні фінанси України : Підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 608 с.
65.9(4УКР)26
П29
Петленко, Юлія Володимирівна.
Місцеві фінанси : Опорний конспект лекцій / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. - К. : Кондор, 2004. - 282 с. - Бібліогр.: с. 280-281

65.9(4УКР)26
Р32
Рева Т.М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. - Бібліогр.: с. 184-188
Бойцун Н.Є.
Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні : общественно-политическая литература / Н.Є. Бойцун // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 6-11.
Слухай С.В.
Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів : общественно-политическая литература / С.В. Слухай, О.В. Гончаренко // Фінанси України. - 2006. - №7. - С. 12-20.

Швець В.
Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації : общественно-политическая литература / В. Швець // Регіональна економіка. - 2004. - №4. - С. 154-162.2008-10-08
Добрий день!Могли б ви мені допомогти знайти літературу на тему "Еволюція жіночих образів в творчості П. Загребельного."

Згода Людмила Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

2008-10-08


Відповідь:

83.3(2 УКР)7
Ф 30
Фащенко, В. Павло Загребельний: нарис творчості [Текст] / В. Фащенко. – К., 1984. – 207 с.

83.3(2 УКР)7
Д 67
Дончик, В. Істина-особистість: літ.-крит. нарис [Текст] / В. Дончик. – К., 1984. – 248 с.

Романченко, Г. Образ «жінки-бранки» в романі Павла Загребельного «Роксолана» [Текст] / Г. Романченко // Укр. літ-ра в загальноосвітній школі. – 2004. – № 7. – С. 32-34.

Зборовська, Н. Імперія чоловіка і жінки у романі «Роксолана» Павла Загребельного [Текст] / Н. Боровська // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – Трав. – С. 127-139.

Караванський, С. Читаючи "Роксолану" Загребельного [Текст] / С. Караванський // Визвольний шлях . – 2006. – Кн.4. Річник 59. – С. 90-99.

Шпиталь, А. Диво від Загребельного [Текст] : [мандрівка лабіринтами творчості] // Укр. мова та література. – 1999. – 37 (148), жовт. - С.1-4.

Загребельний, П. "Жодна з сучасниць, ні Паша Ангеліна, ні Марія Демченко, мене не надихнула на роман" [Текст] / П. Загребельний / Інтерв'ю вела Н. Зінченко // Хрещатик. – 2002. – 3 верес. – С.14.

Слабошпицький, М. Три варіації на тему Павла Загребельного [Текст] / М. Слабошпицький // Дивослово. - 2002.- 10. - С.7-12.

Інтернет-ресурси:

посилання 1

посилання 2
2008-10-08
Підкажіть, будь ласка, якою літературою можна скористатися при написанні курсової на тему «Сучасна християнська етика. Пошук загальнолюдських цінностей»? Дякую.

Андріяш Світлана Юріївна

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-09


Відповідь:

87.7я73
Е 88
Етика : Навч. посіб. / В.О. Лозовий, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін; За ред. В.О. Лозовой. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 224 с. - Бібліогр.: с. 219-221

87.7
М74
Мовчан, Віра Серафимівна.
Етика : навч. посіб. / В.С. Мовчан. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 388 с. - Бібліогр. в кінці тем

87.6
С31
Сепетий, Дмитро.
Відкрите суспільство : етика та раціональність : [монографія] / Д.Сепетий. - К. : Смолоскип, 2007. - 400 с. - Бібліогр.: с. 349-353


Барильник, Алла. Людська душа дорожча над усе... : [Етика як навчальний предмет: особливості та актуальність] / А. Барильник
// Рідна школа. – 2006. -–№11. – С. 63-64.

Глазиріна В. Моральність як інтегративна характеристика людини / В. Глазиріна // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №2. – С. 105-107.

Зорько, Вікторія Сергіївна. Етнічна та релігійна толерантність в українському суспільстві: соціологічний вимір / В. С. Зосько
// Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4. – С. 76-85. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: У статті розглянуто рівень дистанційованості громадян України від представників інших національностей, показано тенденції громадської думки щодо етнічної та релігійної толерантності.

Лаптєва, Людмила. Етика: духовні засади : Методичні розробки уроків / Л. Лаптєва, В. Ремізова // Початкова школа. – 2006. – №5. – С. 46-50.

Майданець, Іріаїда.
Добрий день! Урок ввічливості : методические рекомендации / І. Майданець // Шкільний світ. – 2007. – №1. – С. 10-11.

Мулярчук, Євген. Проблема соціальної реалізації настанов релігійної моралі : научное издание / Є. Мулярчук // Філософська думка. – 2006. – №1. – С. 110-130.

Норкина Л.Ж. Проблеми нравственного воспитания в философско-религиозном контексте эпохи просвещения / Л.Ж. Норкина // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №2. – С. 262-265.

Пономарьова Т.В. Уроки етики / Т. В. Пономарьова // Виховна робота в школі. -– 2008. – № 1. – С. 51-55. - Содержание: З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом ; Що означає бути здоровою людиною


Інгарден, Роман. Художні цінності та естетичні цінності : научное издание / Р. Інгарден; Пер. К. Шевчук,, Н. Вельбовець // Філософська думка. – 2005. – №6. – С. 65-87.

Бех І. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В.О.Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа. -– 2007. – № 1. – С. 7-8.
Аннотация: В своєму педагогічному доробку Сухомлинський вибудовує ідеал життя людини, можна сказати. що він заклав міцні підвалини філософської педагогіки, осмислення та подальша розробка якої мают стати надзавданням сучасної освіти.

Виговський Л.А. Система та рівні вияву функціонування релігійних цінностей : научное издание / Л.А. Виговський // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №4. – С. 137-143.

Глазиріна В. Моральність як інтегративна характеристика людини / В. Глазиріна // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №2. – С. 105-107.

Даренський, Віталій Юрійович. Гносеологічна парадигма християнської філософії / В.Ю. Даренський // Філософська думка. – 2007. – № 3. – С. 100-118. - Бібліогр. в підрядк. прим. . - Бібліогр. в підрядк. прим.
Аннотация: Автор статті окреслює деякі проблеми і принципи християнської гносеології, розуміння яких дасть змогу адекватно ставитися до інтелектуальних підвалин автентичної християнської культури.

Тимошенко С. Конспект уроку "Духовні виміри людини" з курсу "Людина і суспільство". 11 клас : методичний матеріал / С. Тимошенко // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 38-41.
Аннотация: Представлено розробку уроку для учнів 11 класу за темою "Духовні виміри людини" з курсу "Людина і суспільство". Духовний світ людини - це своєрідний внутрішній всесвіт, не менш складний і цікавий, ніж навколишній світ. І чим розвиненіший внутрішній світ, тим духовно багатшою є сама людина.

Швець Н. Християнські моральні цінності управління людьми та можливості їх використання у кадровому менеджменті / Швець Н.
// Персонал. – 2007. – № 1. – С. 78- 85. - Бібліогр.: 5 назв. - Бібліогр.: 5 назв
Аннотация: Авторка стверджує що нині про бізнес судять не лише за його внеском в економіку, а й за його соціальним, політичним та моральним виглядом - бізнес крізь призму віри.


Шумра Л. Загальнолюдські моральні цінності як основа духовного виховання / Л. Шумра // Рідна школа. – 2004. – №6. – С. 28-30.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3

2008-10-08
Помогите найти на украинском языке: "Особеность переходной экономики Украины" дипломная работа статестические данные о приватизации 2006-2007 года, на Украине и постсоциалистических странах

Елене

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-09


Відповідь:

65.9(4УКР)
Т 65
Трансформація. Моделі економіки України [Текст] : ідеологія, протиріччя, перспективи: Монографія / НАН України ; Ін-т економ. прогнозування; за ред. В.М. Гейць. – К. : ЛОГОС, 1999. – 500 с.

65.9(4УКР)
У 84
Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст] : матеріали конференції / за ред. А.С. Гальчинський, А.М. Гуржій, М.З. Згуровський, В.С. Новицький. – К. : НТУУ "КПІ", 2003. – 32 с.

65.5
Ш37
Шевчук, В. Міжнародна економіка: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В. О. Шевчук. – Львів : Каменяр, 2003. – 719 с. : табл.

65.9(4УКР)26
В22
Вахненко, Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки [Текст] : монографія / Т.П. Вахненко; Ін-т економ. прогнозування. – К. : Альтерпрес, 2000. – 152 с.
посилання 1
Бондар, Ю. Теоретико-методологічні аспекти моделей трансформаційних процесів економіки України [Текст] / Ю. В. Бондар // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 4. – С. 178-183

Інтернет-ресурси:


посилання 2
Лекція : МОДЕЛЬ "ЗАЛЕЖНОЇ" ЕКОНОМІКИ

посилання 3
Реформы в экономике Украины

посилання 42008-10-07
Добрий вечір! Чи могли б ви мені допомогти знайти літературу на тему: педагогічні умови організації технологічної(польової) практики студнтів.

ВоВк Богдан Іванович

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

2008-10-08


Відповідь:

74.58
А 43
Абдуллина, О. Педагогическая практика студентов [Текст] / О. Абдуллина. – М., 1989. – 173 с.

74.58
В54
Вітвицька, С. Практикум з педагогіки вищої школи [Текст] : навч. посіб. / С. С. Вітвицька; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 398 с.

20.1(4УКР)
Д56
Добровольський, В. Екологічні знання [Текст] : навч. посіб. / В.В.Добровольський ; М-во освіти і науки України, Миколаївський держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – К. : Професіонал, 2005. – 304 с.


Буяло, Т. Використання агробіологічного комплексу при проведенні польової практики студентів [Текст] / Т. Буяло, О. Іванова // Рідна школа. – 2006. – № 1. – С. 76-77.

Степанюк, А. Організація діяльнотсі студентів на навчально-польовій практиці з методики викладання біології / А. Степанюк. // Рідна школа. – 2006. – № 1. – С. 74-76.


Інтернет-ресурси:


посилання 1

посилання 2

посилання 3
Педагогічні умови формування екологічної культури студентів
2008-10-06
Добрий день! Чи могли б ви мені допомогти знайти літературу на тему "скласти стратегічний план виробничого підприємства"

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-07


Відповідь:
65.9(4УКР)29
Б59
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : Навч. посіб. / Київський нац. економ. ун-т ; С.Ф.Покропивний, С.М.Соболь та ін. - 2-е вид., доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 380 с : табл. - Бібліогр.: с. 347-349

65.9(4УКР)29
В49
Виноградський, Микола Данилович.
Менеджмент в організації : Навч. посіб. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова ; Київський економ. ін-т менеджменту - "Екомен". - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2004. - 598 с. - Бібліогр.: с. 590-591

65.9(4УКР)
Є74
Єрмошенко, Микола Миколайович.
Комерційна діяльність малих підприємств : Навч. посібник / М.М. Єрмошенко, О.А. Стороженко. - К., 2003. - 147 с.

67.29
К95
Кучеренко, Віктор Романович.
Бізнес-планування фірми : Навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. - К. : Знання, 2006. - 424 с. - Бібліогр.: с. 422-423

65.29
О-75
Осовська, Галина Володимирівна.
Стратегічний менеджмент: теорія та практика : Навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. - К. : Кондор, 2003. - 196 с. - Бібліогр.: с. 191-193.

65.9(4УКР)
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства : Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.

65.29
Х76
Хомяков В.І.
Менеджмент підприємства : Навч. посіб. / В.І.Хомяков. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 434 с. - Бібліогр.: с. 426-429

65.29
Я81
Ясинський, Валентин Веніамінович.
Бізнес - планування: теорія і практика : Навч. посіб. / В. В.Ясинський, О. О.Гейдей. - К. : Каравела, 2006. - 234 с. : табл. - (Вища освіта в Україні)

Білик м. Фінансовий план державного підприємства / м. Білик // Фінанси України. - 2003. - №7. - С. 60-67.

Жовновач Р.І. Планування діяльності підприємства / Р.І. Жовновач // Фінанси України. - 2004. - № 1. - С. 21-27.


2008-10-05
Державна влада в Україн: собливоті, проблеми, перспективи

Лєна

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-06


Відповідь:
Державна влада – різновид соціальної влади, що здійснюється державою та її органами.
Державна влада поділяється на три види влади – законодавчу, виконавчу і судову….
Популярна юридична енциклопедія : энциклопедия / В.К. Гіжевський та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

Радимо Вам переглянути наступні матеріали, які є у фондах нашої бібліотеки.

67.9(4УКР)301
Б 18
Баймуратов, Михайло Олександрович.
Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні : Монографія / М.О. Баймуратов. - Одеса : Юридична л-ра, 2003. - 192 с. - Бібліогр.: с. 173-191


67.9(4УКР)301
Д 31
Демократичні механізми формування відповідальної виконавчої влади в Україні : м. Київ, вересень-листопад 2003 року / Ред.вип. С. Конончук, К. Михайличенко, Н. Лисюк. - К., 2003. - 40 с.

66.2(4УКР)
К 78
Кравчук, Леонід Макарович.
Держава і влада: досвід адміністративної реформи в Україні : научное издание / Л.М. Кравчук. - К. : Інтелект, 2001. - 192 с.

67.9(4УКР)301
В65
Войтович, Радміла Василівна.
Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування / Р. В. Войтович, М. І. Пірен, І. Ф. Надольний. - К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. - 168 с. - (Бібліотека молодого державного службовця)

67.301
К65
Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах : Розмаїття, спільні риси та зміни / Упоряд. К. Гуд та ін., Пер. з англ. Р. Ткачук. - К. : К.І.С., 2006. - 274 с. - Бібліогр.: с.253-267 . -Предм. покаж.: с. 269-272


67.9(4УКР)301
Ф61
Фіолевський, Дмитро Петрович.
Державна виконавча служба в Україні : Навч. посіб. / Д.П. Фіолевський, С.Ю. Лобанцев, Є.І. Мєзєнцев; Під заг. ред. Д.П. Фіолевський ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Алерта, 2004. - 564 с.
2008-10-04
Бюджет Європейського союзу

Юлія

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-06


Відповідь:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4


Єврокомісія оприлюднила проект бюджету на 2009 рік
// Євробюлетень. – 2008. – № 6. – С. 19.

Саміт Євросоюзу узгодив бюджет на 2007-2013 роки : общественно-политическая література
// Євробюлетень. - 2005. – №12. – С. 6.

2008-10-03
Де можна знайти в електронному вигляді: види грошово-кредитних систем?

Юля

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2008-10-03


Гадаємо, що наступні джерела дадуть вичерпну відповідь на Ваш запит.

65.052(4УКР)
Г 89
Грошові кошти. Розрахунки [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2001. - 210 с. - (Нова бухгалтерія). - 14 р.

65.9(4УКР)26
Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с.

65.29
Л55
Лігоненко, Лариса Олександрівна.
Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2005. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-254.

65.9(4УКР)26
І 23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б.С.Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с.

65.26
Э 40
Экономико- математическое моделирование кредитно- денежных операций [Текст] : научное издание / НАН Украины; Международный научно- учебный центр информационных технологий и систем; С.Н. Кочура, Л.И. Кайдан, В.А. Ревин и др. - К. : Ин- т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1998. - 20 с. : іл, табл.

65.9(4УКР)262.6
К90
Кулицький, С.
Грошовий обіг як комунікативний процес [Текст] : теорія грошей / С. Кулицький // Фінанси України. - 2003. - №8. - С. 3-12.

65.9(4УКР)262.2
Б83
Борщ, Л. М.
Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес [Текст] / Л.М. Борщ // Фінанси України. - 2003. - №12. - С. 16-23.

65.9(4УКР)261.8
В23
Ващенко, І.
Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю. [Текст] / І. Ващенко // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 148-155.


Дзюблюк, Олександр.
Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу [Текст] / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 7. - С. 14-22 : Табл.: 3. - Бібіліогр.: 15 назв

Клименко , В.
Рух грошових потоків в інноваційному процесі діяльності підприємств у сучасних ринкових відносинах / В. Клименко // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 12. - С. 12-15. - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.

Гриценко, А. А.
Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України [Текст] / А. А. Гриценко // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 88-97. - Бібліогр.: 5 назв.
<<<<     <<     552 || 553 || 554 || 555 || 556 ||    557   558 || 559 || 560 || 561 ||     >>     >>>>
Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-21

Для вас нова віртуальна виставка "Українська література на всі часи".

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".