Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Електронна бібліотека

Краєзнавча література


К 86
Т 50
Товтъ, Т. Чиста молодежь / Тигомиръ Товтъ ; пер. Емиліянъ Бокшай ; вступ. сл. А. Стойки. – Унгваръ : Марійска конгрегація при муж. учит. семинаріи, 1942. – 196 с.
Книга професора Будапештсього університету Тигомира Товта у перекладі відомого церковного, громадського діяча і педагога тогочасного Закарпаття Еміліяна Бокшая розрахована в першу чергу на підлітків та юнацтво. Автор через призму християнських цінностей дає поради, які мали б допомогти тим, хто вступає в життя, зберегти в чистоті і тіло, і душу.
(формат PDF 31 Mб.)


К 85.14
З-17
Зайцева, Емма Іванівна.
"Від ескізу до вистави" [Текст] : каталог виставки / Е. І. Зайцева ; упоряд. О. Д. Зайцев ; Закарпат. обл. укр. муз.-драм. театр. - Ужгород : [б. и.], 2005. - 32 с. - Текст укр., англ. мовами. - 10 грн
ББК
К 85.14
К 85.146
Рубрики: Театрально-декораційний живопис -- Ужгород, місто (Зк)
У даному аспекті персональна виставка сценографічних робіт головної художниці Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру Емми Зайцевої з нагоди 20-річчя творчої діяльності дуже значуща як для певного підсумку й огляду творчого доробку автора, так і в пізнавальному плані для розуміння складових творчої роботи сценографа. Не менш важлива виставка і для культурного життя області, де остання подібна виставка була проведена у 1991 році (сценографія Сергія Маслова і театральний костюм Вікторії Гресь). Твори художниці різнопланові, оригінальні, в них присутні пошуки справжньої театральності.
Емма Зайцева уособлює собою тип митця ерудованого, обізнаного в світовій драматургії, в сучасній сценографічній естетиці, в її роботах відчутній значний творчий потенціал потенціал.
(формат PDF 22 Mб.)


К 82.3-44
К 14
Казки зелених гір / запис, упорядкув. та ред. П. В. Лінтура, І. М. Чендея. – Ужгород : Карпати, 1965. – 232 с.

Книга «Казки зелених гір» відкриє широкому читачеві чарівний світ епічної казки на Закарпатті. Тут зібрані казки одного з найталановитіших казкарів Закарпаття – Михайла Галиці. Обрій його уяви широченний, поетичне світосприймання – багате, майстерність оповідача – висока. Михайло Михайлович вражає монументальністю сюжетів і образів, вмінням відгукнутися на актуальні події. Його казки пройняті вірою у перемогу правди над кривдою, добра над злом, гордістю за народний геній та любов’ю до рідного краю.
(формат PDF 22 Mб.)


К 85.9
Р 89
Русскій пъсенникъ [Ноты] : для детей и молодежи / Музык.-драмат. о-во "Боянъ" въ Ужгородъ ; сост. Л. И. Тыблевичъ. – Ужгородъ : Литографія Э. Лама, 1920. – 30 с. – (в пер.).

Пісенник для дітей і молоді вміщує в собі не тільки пісні, автором яких є Л.І. Тиблевич, а й народні, зокрема такі як «До коника», «Укажи мн?», «Л?та мои молодыи», «Чи вы видали» та інші. Можна тут знайти і пісні І. Воробкевича («Русская п?снь», «Прогулка», «См?ло товарищи», «П?снь селянина», «Где сгода въ семейств?»), І. Наумовича («Родная хатина»), І. Гушалевича («Миръ вамъ братьи», «Калина»), А. Метлинського («Добрый день!», «Перепилочка») та багато ін.
(формат PDF 3.7 Mб.)


К 71-8
Д 85
Духнович, А. Автобіографія [Текст] = Autobiographia (Автобиография) / Александер Духнович ; Тов-во "Просвъта" в Ужгородъ. Литературно-науковый оддъл. – Факс. вид. – Ужгородъ : Книгопечатня "Свобода", 1928. – 19 с.

Факсимільне видання видано у 2003 році Закарпатським культурно-освітнім товариством «Просвіта» з нагоди 200-річчя народження Олександра Духновича. Автобіографія О. Духновича вміщує інформацію про події до 1861 року, а отже була написана приблизно перед смертю атора. Праця виконана на латині. Латинський текст передається без змін, а поряд подано український переклад, автором якого є А. Дідик (професор Хустської Гімназії).
(формат PDF 3.7 Mб.)К 63.3
Н 30
Народнъ оповъданя про давнину : (история Подкарпатскоъ Руси в переказах) / упоряд. К. Заклинскій ; зобрали ученики Береговскоъ гимназіъ. – Пряшев : Печатня св. Николая, 1925. – 128 с.

Книга містить оповідання і перекази про минуле нашого краю, про те, як жили наші діди і прадіди, чим займалися і за що боролися. Як виглядала наша земля. Як виникали міста і села. Як захищались перед ворогами? Як будували церкви і монастирі.
Текст в книзі супроводжується чорно-білими ілюстраціями.

(формат PDF 20.3 Mб.)Зубрицкий, Д. Олександр Павлович : описане єго житя и характеристика поезіъ з нагоды 25-рочного ювылея його смерти / Діонизій Зубрицкий. – Ужгородъ : Друкарня оо. Василыян, 1925. – 43 с.
Дана книга цікаво описує життя та діяльність відомого закарпатського поета, письменника, журналіста, громадського діяча Закарпаття Олександра Івановича Павловича. Він брав активну участь у культурному та громадському житті краю, співпрацював у багатьох газетах і журналах, підтримував дружні контакти з культурними діячами Галичини та Буковини. Багато зробив у справі культурно-національного відродження русинів.
Подається також характеристика його поетичної творчості, що супроводжується уривками з окремих творів.

(формат PDF 5.16 Mб.)К 66.723.4
П 68
Про хлъборобскъ спoлки (дружества) / написав Е. Б. – Ужгородъ : Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1923. – 40 с.
Видання розповідає про при причини і необхідність виникнення різних видів господарських спілок (дружеств), які гуртовали селян заради покращення добробуту, захисту своїх прав та спільної допомоги один одному. Такі спілки мають важливе значення, бо своєю суттю відповідають потребам селянина і можуть відвернути причини селянської нужди. Вони охороняють своїх членів від різного роду зиску, при купівлі, продажі і грошових позичках, збільшують доходи селян, дають можливість перейти до нових методів господарювання.

(формат PDF 5.4 Mб.)К 63
В 27
Великий сельсько-господарский календарь подкарпатского общества наукъ на рок 1942 / зложивъ: др. И. Гарайда. – Унгваръ : Книгопечатня Подкарпатского Общества Наукъ, [1941?]. – 262 с.

На перших 27-х сторінках видання подано звичайний календар, де виділено – стиль (новий, старий), релігійні свята, господарські поради на кожний місяць тощо. Далі йде Церковний календар. Більша частина видання це – статті з історії, тваринництва, рослинництва, бджільництва садівництва, а також – про полонинське господарство краю, фольклорні матеріали. Є також художні твори: вірші, оповідання. Варта особливої уваги стаття нашого відомого діяча Ф. Потушняка – Земледьлство (Етнографичный очеркь околиць Бьлокь). Цікаве видання і тим, що містить відомості рекламного характеру.

(формат PDF 29.4 Mб.)К 28.6
В 57
Владыков, В. Рыбы Подкарпатской Руси и их главнъйшіе способы ловли (с 94 рисунками и картой) / Вадим Владыков. – Ужгород : [б. и.], 1926. – 147 с.
В даній книзі зібрані факти, добуті автором в області фауни риб Підкарпатської Русі, над якою він працював з 1923 року. За словами автора, Вадима Владикова, на Підкарпатській Русі до сих пір не було ні одної книги про риб, їх життя та значення для людини. Але потреба в ній була велика. І тому він взяв на себе таку відповідальність.
Книга написана на російській літературній мові зі старою орфографією, проілюстрована оригінальними фотографіями автора. Задум автора був таким, щоб дана книга мала значення не тільки для школи, як єдиного видання по природознавству, в якому правдиво описана місцева природа, але также і для осіб, які цікавляться місцевим рибальством (членів рибальських товариств, лісників, землеробів, адміністративних чиновників тощо.)
Зміст книги такий – загальне поняття про життя і будову риб та їх систематичне ділення; розповсюдження риб; опис риб (окремо по видах); головні способи ловіння риби. В кінці даної книги подано також – статтю «Рыболовное занонодательство на Подкарпатской Руси», Мадярській рыболовный закон с 1888 года, Указатель латинских названій, Алфавитный указатель русских (литературных и мьстных народных) названій рыб, Список главньйшей литературы. В кінці книги подано «Cхематическую карту распространенія рыб по отдьльным теченіям рьк».

(формат PDF 24.8 Mб.)Народнъ пъснъ подкарпатскихъ русиновъ / зобрали : Д. Задоръ, Ю. Костьо, П. Милославський. – Унгваръ : Выданя подкарпатского общества наукъ, 1944. – 108 с.
В даному збірнику представлено найбільш повний репертуар народних пісень нашого краю. Приведені в збірнику мелодії були опубліковані вперше. Тут містяться такі різновиди пісень, як: історичні пісні, балади, обрядові пісні, любовна лірика, колискові, коломийки та інші.
Збірник призначається для всіх, хто любить свою народну пісню і цікавляться нею, а також для широких верств населення нашого краю. В деяких своїх частинах збірник може служити й матеріалом для шкільного співу.

(формат DJVU 2.1 Mб.)Науковый зборник товариства “Просвъта” в Ужгородъ за 1928/29. рoк / пoд. ред. А. Волошина, В. Гаджеги [та ін.]. – Ужгородъ : Друк. оо. Василіан, 1929. – 276 с. Одною з важливих граней діяльності «Просвіти» на Закарпатті була видавнича діяльність. Так, з 1922 по 1938 рік вийшло 14 випусків (у 12 томах) Наукового збірника товариства «Просвіта».
Серед його матеріалів чимало грунтовних праць відомих вчених та громадських діячів того часу. Цей збірник був найвизначнішим науковим виданням краю І половини ХХ ст.
До збірника за 1928/29 рік ввійшли праці відомих дослідників історичного минулого, які є важливим внеском у дослідження історії нашого краю. Тут можна знайти матеріал про життєпис і твори Михайла Лучкая – відомого закарпатського історика, вченого-мовознавця, фольклориста, культурно-освітнього діяча, про покрайні записи на підкарпатських церковних книгах, про звичаєве право спадкове на Верховині, як джерело діючого права. Подано також напівісторичну, напівпобутову старовинну пісню-баладу про козака і Кулиню та духовну пісню грішних людей. Останній розділ збірника містить цікаву інформацію про два найдавніші наші привілеї, тобто дві грамоти мадярських королів – Матія І від1479 року і Владислава ІІ від 29 листопада 1498 року.

(формат PDF 21.3 Mб.)К 74.03
Б 64
Бирчакъ, В. Руська читанка [Текст] : для І. клясы гимназійнођ и горожаньскихъ школъ / Володимиръ Бирчакъ. – Прага : Накладомъ Державного Видавництва, 1922. – 156 с.
Укладач “Читанки” відомий літературознавець та прозаїк Володимир Бирчак (1881-1952) у 1920-1939 роках проживав на Закарпатті, працюючи урядовцем Шкільного відділу Земського уряду в Ужгороді та учителем Ужгородської гімназії, де викладав українську мову та філософію, а також був укладачем та автором цілої низки підручників для горожанських шкіл та гімназій. “Руська читанка” – один з перших зразків цієї діяльності. У змісті читанки вдало поєднано твори представників тогочасної літератури краю з окремими творами авторів з-за Карпат. Зокрема, школярі могли познайомитись з творчістю Тараса Шевченка. Івана Франка, Євгена Гребінки, Леоніда Глібова, Степана Руданського, Бориса Грінченка та інших письменників.

(формат DJVU 12.3 Mб.)К 63.3
Г15
Галичина, Буковина, Угорська Русь [Текст] / составлено сотрудниками журнала "Украинская жизнь". - М. : "Задруга", 1915. - 234 с.
Збірник "Галичина, Буковина, Угорская Русь", укладений анонімними співробітниками журналу "Украинская жизнь", який тоді виходив у Москві і висвітлював тогочасні події на теренах України (у складі Російської імперії), зокрема, українське національне питання, проблеми історичного відродження та культури.
Події другого року Першої світової війни виглядали для тодішньої Росії так, що і російському політикуму, і суспільству здалось актуальним щодо території Австро-Угорщини з українським населенням, уже окупованих російською армією "… оценить их национально-культурное достояние и вообще установить определенное отношение к новому, территориальному приобретению России и к его дальнейшей судьбе в новых условиях".
Анонімно, але фахово підготовлені автори географічного, історичного та етнографічного нарисів збірника дали докладний аналіз найважливіших аспектів передвоєнного стану територій, винесених у заголовок. Значна частина матеріалів і на сьогодні має не аби яке наукове значення, об'єктивно зафіксувавши економічне, політичне, громадське та культурне життя, а також національні і міжконфесійні стосунки у тодішній Галичині, Буковині та Угорській Русі. Не втратив своєї пізнавальної цінності і широкий етнографічний матеріал, статистичні дані та унікальні ілюстрації.

(формат PDF 44 Mб.)

Русская свадьба или свадебные ръчи для сватовъ (старостовъ) и дружбовъ и свадебны пъсни / Собр. Антоній Бобульскій. - Ужгородь: изданіе Юлія Фелдешія, 1926. - 44 с

Книга "Русская свадьба или Свадебны ръчи для сватовъ (старостовъ) и дружбовъ и свадебны пъсни", автором якої є Антоній Бобульський, побачила світ у 1926 році у видавництві Юлія Фелдешія. До сих пір не було книжки або брошури з подібним вмістом. Тому, за проханням народу автор зібрав найважливіші весільні промови і пісні й помістив в цю брошуру з надією, що читачі з радістю приймуть їх і будуть користуватися ними.

(формат PDF 3,4 Mб.)Федорь П. С. Краткій очеркь дьеятельности А.И. Добрянскаго: Лекція читанная 19 марта 1926 года. / Изданіе культурно-просвьтительн. общества имени Александра Духновича вь Ужгородь. Вып. 20. - Ужгородь: Типографія "Школьная помощь", 1926. - Цьна 2.-кч.

Дана книга - це доповідь автора до 25-річчя з дня смерті великого діяча і народного вождя Адольфа Івановича Добрянського.
Предмет цієї доповіді має служити матеріалом для вчених, публіцистів та істориків. Так як Добрянським в свій час займались і писали про нього тільки за кордоном, а на батьківщині, внаслідок терору угорського правління це було неможливо, то письмових даних немає, крім одного видання, а саме "Научно-литературнаго сборника", яке з'явилося в 1908 році у виданні "Галицко-Русской Матицы", де про особу Добрянського приводяться дані в зв'язку з подіями 1848 і подальших років.

(формат DJVU 425 Kб.)

Для перегляду книги встановіть програму DJVU plaginРусакъ Ю. Очерки культурной исторіи Подкарпатськой Руси.- Ужгородъ, 1927.- 20 с.

Автор Ю.Русакъ у своїй книзі "Очерки культурной исторіи Подкарпатськой Руси" висвітлює тему народної освіти та культури. Саме це питання хвилювало найбільш на той час таких людей як Іван Семенович Орлай та Юрій Іванович Венелинь. Саме ці персоналії чітко подані в даному видані.

(формат DJVU 425 Kб.)

Для перегляду книги встановіть програму DJVU plaginУчебникъ исторіи Подкарпатской Руси отъ найдавнъйшихъ временъ до днешнихъ дней и Чехословакіи до XIV. въка / сост. В. И. Феделешъ. – Мукачево : Карпатія, 1922. – 50 с.
"Учебникъ исторіи подкарпатской руси".
Рідкісне видання, видане в Мукачеві 1922 року містить у собі матеріали про історію Підкарпатських русинів та історію чеського народу. Матеріали були зібрані і укладені викладачкою історії В.І. Феделеш. Підручник призначався для руських вчителів та їх учнів. Для складання даного підручника В.І. Феделеш використовувала багато історичних джеред видатних істориків того часу.

(формат DJVU 611 Kб.)

Для перегляду книги встановіть програму DJVU plaginПо родному краю учебник ґеоґрафіъ / сост. А. Маркуш, М. Шпицер. – Ужгородъ : Свобода, 1926. – 80 с. : фото.
Рідкісне видання, створене педагогами та знавцями нашого краю О. Маркушем та М. Шпіцером як підручник географії для горожанських шкіл, особливо цікаве нині для всіх, хто вивчає минуле нашого краю тим, що тексти та статистичні таблиці підручника зафіксували стан природи, економіки, кількість населення тодішньої Підкарпатської Русі, тобто у 1926 році у складі Чехословаччини.

(формат DJVU 1217 Кб.)

Для перегляду книги встановіть програму DJVU plaginНародное искусство Подкарпатской Руси / пояснител. текстъ С. К. Маковскаго. – Прага : Пламя, 1925. – 156 с. : фото.
Видання, яке вийшло в Празі у 1925 році включає детальний опис по окремим галузям народної творчості - різьба, кераміка, одяг і прикраси, вишивка та тканини. Автор тексту - С.К. Маяковський.

(формат DJVU 14,1 Mб.)

Для перегляду книги встановіть програму DJVU plagin
Лучкай, Михаил. Церковныя беседы: На все недели рока на поучение народное: Часть первая. - Будинь, 1831. - 337 с.


Михайло Лучкай (1789-1843), автор "Церковных бесед" - відома постать у просвітительстві нашого краю І-ї пол.. ХІХ ст., священик, теолог, вчений-історик, мовознавець, фольклорист, у цій книзі постає перед читачем саме як особа духовна, що звертається до вірників у традиційних недільних проповідях, не тільки коментуючи святе письмо, але й на життєвих прикладах навчаючи істинам християнської моралі.
Серед назв бесід (в перекладі на сучасну українську мову): "Про воскресіння духовне", "Про милосердя до ближнього", "Про поміч Божу", "Про любов до ворогів" та ін.
Бесіди написані церковно-слов"янською мовою з широким використанням тогочасної народної мови.
У свій час книга М. Лучкая відіграла значну роль у просвітницькій діяльності духовенства краю. Про це свідчить надпис на цьому примірникові книги, зроблений 1877 року, тобто через 46 років після виходу "Бесед…" у світ.
(формат DJVU 1,91 Mб.)

Для перегляду книги встановіть програму DJVU plagin