"Карпатська Україна - шлях до державності"


Минулося, та не забулось! Хуст
Остався спомином живим понині:
Розстріляний стрілець, а з його уст
Останній покрик: "Слава Україні!"

Зореслав

За останні майже двадцять років, коли історики, мемуаристи, свідки подій, пов'язаних з Карпатською Україною дістали можливість опублікувати численні документи та твори, всі, кого цікавлять ці доленосні події мають змогу їх якнайширше вивчити, співставити, зробити свої висновки.

Святкування 70-річчя Карпатської України на загальнодержавному рівні свідчить про те, що з плином часу тільки все повніше окреслюється роль і місце цих 158-и днів в історії і Закарпаття, і української держави в цілому. Президент України Віктор Ющенко підписав Указ про відзначення 70-річчя проголошення Карпатської України, яким передбачено низку заходів, що відбуватимуться в масштабах держави та за кордоном

Історики нині розцінюють утворення Карпато-Української держави як другий, після визвольних змагань 1918-1920-х років, етап у боротьбі за створення українського державного утворення на частині української землі.

Для широкого ознайомлення з матеріалами про Карпатську Україну, про людей, що активно впливали на перебіг подій, про тих, хто віддав життя за волю рідного краю, пропонуємо Вам віртуальну виставку "Карпатська Україна - шлях до державності".

	               У К А З 
	             ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

	      Про відзначення 70-річчя подій, пов'язаних 
	      із проголошенням Карпатської України 
	 

	   З нагоди  відзначення  70-річчя  подій  1938-1939 років, 
	пов'язаних із проголошенням та збройним захистом Карпатської 
	України, ураховуючи значення цих подій у багатовіковій історії 
	українського  державотворення  та  на  підтримку  ініціативи 
	громадськості п о с т а н о в л я ю: 
	1. Кабінету Міністрів України: 

	   1) утворити  у  місячний строк Організаційний комітет з 
	підготовки та проведення заходів з відзначення 70-річчя подій, 
	пов'язаних із проголошенням Карпатської України, включивши до його 
	складу представників центральних та місцевих органів виконавчої 
	влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 
	учених; 

	   2) розробити у тримісячний строк за участю Національної 
	академії наук  України  та  затвердити  план  заходів  на 
	2008-2009 роки з відзначення 70-річчя подій,  пов'язаних  із 
	проголошенням Карпатської України, передбачивши, зокрема: 

	   організацію заходів  з відзначення 70-річчя проведення у 
	1939 році у місті Хуст сойму Карпатської України та проголошення 
	Карпатської України; 

	   організацію та проведення заходів до 70-ї річниці бою на 
	Красному полі поблизу міста Хуст; 

	   проведення представницьких міжнародних  наукових  форумів, 
	присвячених геополітичним проблемам Центральної Європи напередодні

	Другої світової війни у контексті воєнно-політичних змагань за 
	проголошення Карпатської України; 

	   активізацію наукових досліджень про національно-визвольний 
	рух, підготовку та публікацію тематичних збірок  документів, 
	збірників  наукових  праць  та  монографій, у тому числі з 
	використанням у встановленому порядку документів архівів Служби 
	безпеки України; 

	   активізацію співпраці українських учених із ученими Чеської 
	Республіки, Угорської Республіки та Словацької Республіки  з 
	вивчення та об'єктивного висвітлення подій часів Карпатської 
	України; 

	   проведення у навчальних закладах, військових частинах та 
	закладах культури тематичних заходів, документальних виставок з 
	висвітлення подій, пов'язаних  із  проголошенням  Карпатської 
	України, а також державотворчої та політичної діяльності Героя 
	України, президента Карпатської України Августина Волошина та його 
	соратників; 

	   присвоєння окремим навчальним закладам, закладам культури 
	імен Августина Волошина та його соратників, а також вжиття заходів 
	щодо відповідного найменування чи перейменування в установленому 
	порядку проспектів, площ, вулиць та парків у населених пунктах 
	України; 

	   встановлення пам'ятних знаків та меморіальних дощок у місцях, 
	пов'язаних із життям і діяльністю Августина Волошина та його 
	соратників, а також у місцях, де загинули під час боїв захисники 
	Карпатської України; 

	   створення документального  фільму,  присвяченого  70-річчю 
	подій, пов'язаних із проголошенням Карпатської України; 

	   випуск в обіг ювілейних монет та поштової марки і конверта, 
	присвячених 70-річчю проголошення Карпатської України, здійснення 
	спец-погашення поштової марки; 

	   3) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування 
	заходів з відзначення 70-річчя подій, пов'язаних із проголошенням 
	Карпатської України. 

	   2. Міністерству закордонних справ України1) забезпечити  
	   проведення    закордонними  дипломатичними 
	установами України заходів  з  відзначення  70-річчя  подій, 
	пов'язаних із проголошенням Карпатської України; 

	   2) опрацювати  питання  про можливість увічнення пам'яті 
	Августина Волошина в державах, де він проживав та працював, та 
	внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
	України відповідні пропозиції. 

	   3. Закарпатській обласній державній адміністрації: 

	   1) вжити невідкладних заходів щодо подальшого облаштування 
	Меморіального парку "Красне поле" поблизу міста Хуст; 

	   2) вирішити в установленому порядку питання щодо створення 
	меморіального музею на батьківщині Августина Волошина в селі 
	Келечин Міжгірського району Закарпатської області. 

	   4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
	забезпечити широке висвітлення у засобах масової  інформації 
	заходів  щодо  відзначення  70-річчя  подій,  пов'язаних  із 
	проголошенням Карпатської України, організувати цикли теле- і 
	радіопередач, присвячених життю та діяльності Августина Волошина 
	та його соратників. 
	 

	 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 

	 м. Київ, 12 березня 2008 року 
	     N 213/2008
	
Публiкацiї документа:
 • "Україна. Президент (2005 - ; В.Ющенко) Про відзначення 70-річчя подій, пов'язаних із проголошенням Карпатської України : Указ від 12.03.2008 р. N 213/2008 // Урядовий кур'єр. - 2008. - № 56. - С. 4.  Мемуаристи та історики про Карпатську Україну


 • Белень М. Карпатська Україна у портретах / М. Белень. - Ужгород, 1998. - 196 с.
  До книги ввійшли поглиблено вивчені матеріали науковців УжДУ. Систематизовано і використано першоджерела із книг, збірників. Журналів, газет, історичні світлини, а також розповіді очевидців. Стисло висвітлено біографії і діяльність осіб, їхню роль і причетність до становлення автономії в краї та описи трагічних сторінок історії Карпатської України. • Бірчак В. Карпатська Україна: спогади й переживання [Текст] / В. Бірчак. - Публікується за виданням: Бірчак В. Карпатська Україна. Спомини й переживання. - Прага: Нація в поході, 1940 [на авантитулі - 1939]. - 91 с. - Ужгород : Ґражда, 2007. - 202 с.
  Увесь ідейно-тематичний зміст мемуарів заховано в очікуваній державотворчій перспективі. Її оптимістично акумулює аналітична тріада: найточніше показати поразку і деталізувати роль усіх до неї причетних. • Вегеш М. Карпатська Україна 1938-1939 років в портретах [Текст] : метод. посібник для студентів істор. ф-ту / Вегеш М.М., Горват Л.В. - Ужгород : [б. и.], 2000. - 101 с. • Вегеш М. Карпатська Україна [Текст] : документи і факти / М.М. Вегеш. - Ужгород : Карпати, 2004. - 432 с.
  У монографії доктора історичних наук, професора Ужгородського національного університету Миколи Вегеша "Карпатська Україна. Документи і факти" на основі введених до наукового обігу архівних та опублікованих джерел, мемуарів, матеріалів періодики, величезного масиву монографічної літератури, системно висвітлюються взаємопов'язані проблеми комплексної теми. Читач знайде для себе чимало маловідомих фактів з історії становлення автономних урядів, Карпатської січі, діяльності ОУН на теренах Карпатської України. • Баран О. Карпатська Україна. Шлях до державності[Текст] = Carpatho Ukraine. Road to the statehood / О. Баран. - Вінніпеґ (Канада) : Укр. Вільна Академія Наук : Укр. Іст. Т-во, 2003. - 220 с. • Волошин А. Вибрані твори [Текст] / А. Волошин; упоряд. всуп. ст. та прим. О. Мишанича. - Ужгород : ВАТ Закарпаття, 2002. - 528 с.
  Авґустин Волошин (1874-1945) - видатний український педагог, культурно-освітній, релігійний і державний діяч, журналіст і письменник, професор і ректор Українського Вільного Університету в Празі, - скінчив свій життєвий шлях в'язнем Лефортівської та Бутирської тюрем у Москві. Президент Карпатської України, він вписав одну із яскравих сторінок в українське державотворення. До книги ввійшли його оповідання, п'єси, наукові праці, а також спомини та кращі зразки публіцистичних творів, написаних ним як редактором газет, членом чехословацького парламенту, прем'єр-міністром та Президентом Карпатської України, який палко бажав рідному українському народові "почесне місце в родині цивілізованих націй" і розглядав Карпатську Україну як перший крок до самостійності України.
  "Голгофа українського народу є ще не скінчена. Як Божественний наш Учитель Христос, щоб висвободити нас із неволі гріха, терпів і під глумом своїх ворогів був прибитий до Хреста, а опісля Воскресенням своїм посоромив їх і закріпив правдивість своєї божественної науки, так прийде й час, твердо вірмо, національного воскресення Української Нації. До тої світлої хвилини приготовляймося, плекаючи в собі громадянські чесноти дисципліни, організованості, єдності. Творім національний моноліт, щоб у рішаючий момент одним серцем і одною душею посягнули ми по наше право, а осягнувши його, були в силі й боронити його".
  Президент Карпатської України Августин Волошин. • Вони боронили Карпатську Україну [Текст] : нариси історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців / Закарпат. обл. держадміністрація; Наук.-дослід. ін-т карпатознавства; УжНУ; М.М. Вегеш, М.В. Делеган, О.Д. Довганич та ін. - Ужгород : Карпати, 2002. - 709 с.
  "Вони боронили Карпатську Україну" - комплексне наукове дослідження, в якому об'єктивно і незаангажовано висвітлюється міжнародне становище Карпатської України напередодні Другої світової війни.
  Значна увага відводиться яскравим постатям, насамперед Президенту Карпатської України Августину Волошину. Вперше публікуються найповніші списки загиблих і живих захисників краю. • Ґренджа-Донський В. Щастя і горе Карпатської України [Текст] : щоденник. Мої спогади / В. С. Ґренджа-Донський; упоряд. та приміт. Д. Федака; худож. оформ. О. Наурсков. - Ужгород : Закарпаття, 2002. - 516 с.
  Василь Ґренджа-Донський (1897 - 1974) - український письменник, журналіст, громадсько-культурний діяч, один із чильних творців Карпатської України. Його щоденник "Щастя і горе Карпатської України" - своєрідний літопис українського державотворення на теренах Закарпаття наприкінці 1938 - початку 1939 років. • Довганич О. У тенетах " СМЕРШУ". Репресовані діячі Карпатської України [Текст] : статті і нариси / О. Довганич; Закарпат. крайове культурно-освітнє тов-во " Просвіта". - Ужгород : [б. и.], 2002. - 59 с.
  У зв'язку з окупацією Карпатської України угорськими військами у березні 1939 року її провідні діячі опинилися в еміграції. Але це не допомогло. Після визволення Закарпаття і Праги більшість з них були арештовані радянською контррозвідкою, засуджені, а то й без суду відправлені в табори ГУЛАГу. Про трагічну долю та суди над ними розповідається в книзі. • Карпатська Україна в боротьбі [Текст] : збірник. - Факс. вид. - Відень : [б. и.], 1939. - 233 с.
  П'ять місяців державного життя українського Закарпаття прикули до себе думки і почування цілого українства.
  Тут вміщено матеріали, присвячені боротьбі закарпатських українців за проголошення та утвердження Української Карпатської держави. Збірник складається з причинків написаних самими учасниками та творцями тих подій, людьми, що залишилися до кінця на своїх місцях та знають кожний докладно перебіг змагання на своєму відтинку • Красне поле [Текст] : про Карпатську Україну. Ч.1 / упоряд. Ю. Зейкан; В. Копейко. - Ужгород : Патент, 1999. - 320 с.
  Книжка містить кращі твори, а також уривки з них, які надійшли на конкурс "Карпатська Січ". Подаються також інші безцінні матеріали про борців за волю України, спомини очевидців тих подій на Красному полі під Хустом. • Могорита М. За край рідний : історико-художній нарис/ М. Могорита; худ. В. Скакандій. - Ужгород-Дрогобич: Коло, 2003. - 214 с.
  У книжці йдеться про боротьбу краян за кращу долю в добу Чехословаччини (Карпатська Україна), в умовах угорсько-фашистської диктатури та в більшовицьку епоху. • Федака С. Хроніка Карпатської України. - Ужгород: Ґражда, 2004. - 80 с.
  Cьогоднi Карпатська Україна ставить перед нами бiльше загадок, анiж дає чiтких вiдповiдей. І головна з них - чому процес державотворення перервався на самiсiнькому пiднесеннi? Абсолютно жодна з досi пропонованих вiдповiдей на це сакраментальне питання не здатна задовiльнити прискiпливого дослiдника. Падiння Карпатської України не пояснюється до кiнця нi позицiєю Нiмеччини (власне - особисто Гiтлера), нi так званою економiчною нежиттєздатнiстю Карпатської України, нi збройною перевагою гортiївцiв, нi нереалiзованiстю власного вiйськового потенцiалу. Інтуїтивно вiдчувається, що причина носить комплексний характер.
  Пропоноване видання містить хронологiчний виклад подiй передiсторiї й iсторiї Карпатської України - з весни 1937 до 18 березня 1939 року. • Худанич В. Світове Братство Карпатська Січ / В. Худанич. - Ужгород: Ґражда, 2005. - 292 c.
  Про Карпатську Україну 1938-1939 рр. написано багато. Але значно менше знає українська громадськість про збройні сили цієї держави - Карпатську Січ.
  Тут вміщено матеріали, присвячені боротьбі закарпатських українців за проголошення та утвердження Української Карпатської держави.


 • Августин Волошин. Життя і помисли президента Карпатської України [Текст] / М. Вегеш та ін. - Ужгород : Карпати, 2005. - 464 с.
 • Августин Волошин як український державник, педагог і релігійний діяч [Текст] : матеріали Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження Героя України, о. Августина Волошина і 65-річчю проголошення Карпатської України 16 березня 2004 року / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства, Патріархія української греко-католицької церкви ; упоряд. В. Сергійчук. - К. : Прецедент, 2004. - 148 с.
 • Бажанський М. Моя Карпатська Україна [Текст] : синхронізація неповторних подій / М. Бажанський. - Київ - ; Нью-Йорк : Світовид, 1995. - 107 с.
 • Баран В. Денник [Текст] / В. Баран. - Ужгород : Гражда, 1996. - 143 с.
 • Белей-Могікан В. Микола Сидоряк січовик - герой Карпатської України [Текст] / В. Белей-Могікан; В.Белей-Могікан. - Великий Бичків : [б. и.], 2005.
 • Боднар В. Карпатська Україна в міжнародних відносинах (1938-1939) [Текст] / В. Боднар, М. Вегеш. - Ужгород : [б. и.], 1997. - 134 с.
 • Болдижар М. Закарпаття між двома світовими війнами [Текст] / М. Болдижар. -Ужгород, 1993. - 159 c.
 • Боржава Ю. Від Угорської Руси до Карпатської України [Текст] : передмова М. Вайди / Ю. Боржава. - Філадельфія : Карпатський голос, 1956. - 56 с.
 • Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна [Текст] / М. Вегеш // Сторінки історії України ХХ століття. - Київ : Освіта, 1992. - С. 307-318.
 • Вегеш М. Велич і трагедія Карпатської України [Текст] : історик-попул. нарис / М. Вегеш, В.Задорожний. - Ужгород : [б. и.], 1993. - 82 с.
 • Вегеш М. Карпатська Січ: сторінки історії (1938-1939) [Текст] / М. Вегеш. - Ужгород : [б. и.], 1996. - 23 с.
 • Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939) [Текст] / М Вегеш. - Ужгород : [б. и.], 1993. - 136 с.
 • Від Срібної Землі - до Карпатської України [Текст] : метод. поради на допомогу закладам освіти з нагоди 60-річчя Карпатської України. - Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ упр. у справах преси та інформації, 1999. - 19 с.
 • Довідник з історії України (А-Я) : Посіб. для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - К. : Ґенеза, 2001. - С. 288-290.
 • Дмитро Климпуш - головний командир "Карпатської Січі" [Текст] : документи, спогади, статті, вірші / упоряд. О. Довганич, М. Кухта. - Ужгород : Поличка "Карпатського краю", 1997. - 104 с.
 • Заповіт Срібної Землі [Текст] : Карпатська Україна в боротьбі за незалежність / ред. М. Парцей; худ. Ф. Лукавий. - Львів : Світ, 2001. - 192 с. : іл.
 • Зимомря М. Августин Волошин [Текст] / М. Зимомря, В. Гомоннай, М. Вегеш. - Ужгород : [б. и.], 1995. - 100 с.
 • Карпатська Україна: питання державно-правового розвитку і міжнародного становища [Текст] : доповіді та повідомлення наук. конф. присвяч. 60-річчю проголошення незалежності Карпатської України (Ужгород, 10-11 берез. 1999 р.). - Ужгород : [б. и.], 1999. - 188 с.
 • Карпатська Україна і Карпатська Січ [Текст] : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю Карпат. України і Карпат. Січі м. Хуст, 14 берез. 1999 р. - Ужгород : Карпати-Гражда, 1999. - 130 с.
 • Карпатська Україна і Августин Волошин [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. "Карпатська Україна - пролог відродження української держави" (Ужгород, 11-12 берез. 1994 р.). - Ужгород : Гражда, 1995. - 352 с.
 • Лемак В. Карпатська Україна 1938-1939 років: державно-правовий аспект [Текст] / В. Лемак. - Ужгород : [б. и.], 1993. - 73 с.
 • Матеріали наукових читань до 64-ї річниці Карпатської України (13 березня 2003 р.) на тему: "Автономний статус - важливий етап на шляху державотворення Карпатської України і сучасність" [Текст] / Закарпатський ін-т ім. А. Волошина міжгеріон. академії управління персоналом ; упоряд.: О. Хланта, І. Стецяк. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 50 с.
 • Нариси історії Закарпаття [Текст] / ред. кол. І. Гранчак, Е. Балагурі та ін. - Ужгород, 1995. - Т. 2.
 • Новий довідник: Історія України [Текст]. - К. : ТОВ "КАЗКА", 2005. - С. 566-569.
 • Онуфрик В. Спомин з Карпатської України 1938-1939 [Текст] / В. Онуфрик. - Торонто-Ужгород : [б. и.], 1995. - 77 с.
 • Пачовський В. Срібна Земля. Тисячоліття Карпатської України [Текст] : нарис історії з мапою / В.М. Пачовський ; В.Пачовський. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2007. - 72 с.
 • Сойм Карпатської України [Текст]. - Львів : Меморіал, 1991. - 88 с.
 • Федака С. Августин Волошин [Текст] / С. Федака. - Ужгород : Гражда, 2005. - 72 с.
 • Федака С. Труди і дні Карпатської України [Текст] : хроніка подій / С. Федака. - [Б. м. : б. и.], 1998. - 68 с.
 • Химинець Ю. Тернистий шлях до України [Текст] / Ю. Химинець. - Ужгород : Гражда, 1996. - 396 с.
 • Шандор В. Спомини. Карпатська Україна 1939-1945 [Текст] / В. Шандор. - Ужгород : Гражда, 2000. - 245 с.

  Відлуння подій Карпатської України на сторінках періодики


 • Бенчак В. Не маємо права забувати! [Текст] / В. Бенчак // Шлях перемоги. - 2008. - 26 берез. - С. 7.
 • Білецький П. Карпатська Україна повертається [Текст] : [про кн. О. Довганича "Карпатська Україна в боротьбі за незалежність : репресії проти її оборонців та керівних діячів"] / П. Білецький, Е. Савицька // Експрес. Закарпат. новини. - 2007. - 29 берез. - 5 квіт. - C. 2.
 • Боднар В. Карпатська Україна в 1938-1939 рр. : політологічний аспект [Текст] / В. Боднар // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. - Серія : Історія. Вип. 13. - Ужгород: Вісник Карпат, 2005. - С. 3-8.
 • Бойко О. Українське питання у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни [Текст] : проголошення автономної Карпатської України / О. Бойко // Срібна Земля. - 2005. - 2 лип. - С. 15.
 • Вегеш М. Велич і трагедія Карпатської України [Текст] / М. Вегеш // Дзеркало тижня. - 2004. - 13-19 бер. - С. 4.
 • Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна [Текст] / М. Вегеш // Сторінки історії України ХХ століття. - Київ : Освіта, 1992. - С. 307-318.
 • Гаврош О. Тут був Стефан. Голові Сойму Карпатської України встановили меморіальну дошку [Текст] : [с. Порошково Перечинського р-ну] / О. Гаврош // Україна молода. - 2007. - 25 жовт. - С. 12.
 • Грицищук Т. Велич і трагедія Карпатської України та її героїв [Текст] : [про С. Палагунича] / Т. Грицищук // Неділя. - 2007. - Т. 17 - 23 берез. - C. 2.
 • Гудзоватий І. 70-річчя трагедії Карпатської України відзначить уся Україна [Текст] / І. Гудзоватий // Голос України. - 2008. - 18 берез. - С. 5.
 • Гудзоватий І. Пам'ять Красного поля [Текст] / І. Гудзоватий // Голос України. - 2006. - 16 берез. - С. 6.
 • Гудзоватий І. Велич і трагедія "закарпатських Крут ": 66 років від дня проголошення Карпатської України [Текст] / І. Гудзоватий // Голос України. - 2005. - 15 берез. - С. 1.
 • До 68-ї річниці Карпатської України [Текст] // Трибуна. - 2007. - 13 берез. - C. 3.
 • До 69-ї річниці проголошення Карпатської України [Фоторепортаж] // Українське слово. - 2008. - 12-18 берез. - С.2.
 • Довганич О. "І спів і сум в один акорд злився" : до 68 -ої річниці з дня проголошення Карпатської України [Текст] / О. Довганич // Срібна Земля. - 2007. - 20 берез. - C. 3.
 • Кардашинець І. Спогад про події в Карпатській Україні в 1938-1938 роках [Текст] / І. Кардашинець // Календар "Просвіти" на 2004 рік. - Ужгород, 2004. - С. 60-63.
 • Карпатська Україна. Подвиг - ціною в життя і воскресіння, овіяне славою [Текст] // Новини Закарпаття. - 2006. - 14 берез. - С. 1,4.
 • Коршинський І. Вплив Карпатської України на подальшу національно визвольну боротьбу в умовах комуністичного режиму [Текст] / І Коршинський // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. - Серія: Історія. Вип. 13. - Ужгород: Вісник Карпат, 2005. - С. 79-82.
 • Костевич І. Закарпатці вшанували пам'ять полеглих героїв на Красному полі під Хустом [Текст] / І. Костевич // Закарпат. правда. - 2008. - 22-28 берез. - С. 5.
 • Кот С. Консолідуюча сила національної ідеї [Текст] : [Карпатська Україна] / С. Кот // Українське слово. - 2006. - 15-21 берез. - С. 10.
 • Кучерук О. Карпатська Україна [Текст] / О. Кучерук // Наука і суспільство. - 2006. - № 11/12 (листоп.-груд.). - C. 20-22.
 • Кучерук О. ОУН і Карпатська Україна [Текст] : [в архівах ОУН знайдено новий документ, датований листопадом 1938 року - робочі записи Олега Ольжича] // Українське слово. - 2000. - 2-8 листоп.. - С. 13.
 • Лащенко О. Заповіт Срібної Землі [Текст] : [до 65-річя Карпатської України] / О. Лащенко // Календар "Просвіти" на 2004 рік. - Ужгород, 2004. - С. 56-59.
 • Липовецький С. Він боровся за українську державність, був активним учасником боїв за Карпатську Україну [Текст] : [до 100-річчя Р. Шухевича] / С. Липовецький // Вісник Хустщини. - 2007. - 30 черв. - С. 3.
 • Маємо ще одну книгу про Карпатську Україну [Текст] : [про кн. Омеляна Довганича "Карпатська Україна" (Вид-во "Гражда")] // Фест. - 2007. - 22-28 берез. - C. 14.
 • Мазур Л. Подвиг Карпатських січовиків - у пам'яті народній [Текст] / Л. Мазур // Новини Закарпаття. - 2008. - 18 берез. - С. 1-2.
 • Музиченко Я. Січ у Карпатах: Унікальні документи держави Карпатська Україна вперше виставлені у Музеї Великої Вітчизняної війни [Текст] / Я. Музиченко // Україна молода. - 2006. - 1 листоп. - С. 7.
 • На священному Красному полі Закарпаття відзначило 69-ту річницю Карпатської України [Текст] // Вісті Ужгородщини. - 2008. - 22 берез. - С. 1.
 • Назарчук О. Спалах української державності [Текст]: [15 березня 1939 року перший Сойм Карпатської України, урочисто проголосив державу Карпатська Україна] / О. Назарчук // Укр. газета. - 2008. - 13-19 берез.(№ 10). - С. 15.
 • Орос О. Закарпаття святкувало 69-ту річницю проголошення Карпатської України [Текст] / О.Орос // Карпатська Україна. - 2008. - 22 берез. - С. 3.
 • Річниця Карпатської України [Текст] // Слово вчителя. - 2008. - 6 берез. - С. 1.
 • Савчук М. Живий золотий фонд історії [Текст] : [про Карпатську Україну] / М. Савчук // Трибуна. - 2007. - 31 берез. - C. 13.
 • Світлик Я. У серці Карпатської України [Текст] / Я. Світлик // Старий замок. Паланок. - 2008. - 20-26 берез. - С. 24.
 • Селянський Я. Вони загинули за Україну: до 69-річчя Карпатської України [Текст] / Я. Селянський // Трибуна. - 2008. - 22 берез. - С. 12.
 • Серкез Д. Карпатська Україна у конвертах [Текст] / Д. Серкез // Фест. - 2008. - 20-26 берез. - С.14.
 • Слава Карпатської України [Текст] : [до 68-ї річниці] .// Срібна земля. - 2007. - 20 берез. - С. 1.
 • Умаль В. Указ про відзначення ювілею Карпатської України проголосив... отець Волошин. У Києві збиралося закарпатське земляцтво [Текст] / В. Чумаль // Старий Замок. Паланок. - 2008. - 10-16 січ. - С. 3.
 • Федака С. Лікування історією [Текст] : [до 68-ої річниці Карпатської України] / С. Федака // Неділя. - 2007. - 17-23 берез. - C. 1.
 • Федака С. Карпатський Прометей: Августин Волошин: мученицький і чесний шлях від священика-учителя до президента Карпатської України [Текст] / С. Федака // Україна молода. - 2007. - 21 лип. (№ 130). - С. 10.
 • Худанич В. Історіографія Карпатської України [Текст] / В. Худанич // Проблеми української історіографії. - Мукачево : Елара, 1996. - С. 89-96.
 • Худанич В. Карпатська Січ в обороні Карпатської України [Текст] / В. Худанич // Carpatika-Карпатика. Вип. 26. / Ужгород. нац. ун-т; НДІ карпатознавства. - Ужгород, 2003. - С. 67-94.
 • Цуга В. Про велич і трагедію Карпатської України [Текст] / В. Цуга // Трибуна. - 2006. - 23 верес. - С. 12.
 • Червак Б. Карпатський пролог України [Текст] / Б. Червак // День. - 2008. - 15 берез. - С. 3.
 • Червак Б. Тріумф і трагедія Карпато-Української держави [Текст] / Б. Червак // Українське слово. - 2005. - 23-29 берез. - С. 4.
 • Шандор Н. З історії великої родини [Текст] : [Маргареті Баботовій (Шандор) - діячці Карпатської України, нар. учительці - 90] / Н. Шандор // Трибуна. - 2007. - 31 берез. - С. 13.
 • Шаповал Ю. Карпатська Україна [Текст] / Ю. Шаповал // Слово Просвіти. - 2007. - 26 квіт. - 2 трав. - C. 3.

  Інтернет-посилання

  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=1247412&cat_id=661248

  http://www.archives.gov.ua/Sections/Nezalezhnist/D-files-2.php

  http://www.zakarpat-rada.gov.ua/index.php?news_id=656З

  http://litopys.org.ua/volosh/bojko.htm

  http://www.nbuv.gov.ua/fpu/Exhib/Voloshin.htm

  http://litopys.org.ua/volosh/euvolosh.htm

  http://litopys.org.ua/volosh/volosh.htm

  http://zkm.iatp.org.ua/voloshin.htm

  http://litopys.org.ua/grendzha/grendzh.htm

  http://observer.sd.org.ua/prn_news.php?id=3189

  http://abel-ko.e-hosting.com.ua/wiki/255/755_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

  http://www.mukachevo.net/readnews.php?nid=4493

  http://www.umoloda.kiev.ua/number/510/163/18343/

  http://www.day.kiev.ua/198213/

  http://www.dt.ua/3000/3150/45817/

  http://nacija.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1767&Itemid=4

  http://www.umoloda.kiev.ua/number/960/169/34889/

  http://revolution.allbest.ru/history/00016956.html