Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


"Корупція - соціальна проблема сучасності"

 • Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. - К.: Атіка, 2001. - 304с.
  У даній монографії розглядаються загальні питання щодо корупції як соціального явища і правової категорії, нормативно-правового регулювання протидії корупції. На підставі аналізу особливостей корупційних процесів, які відбуваються в Україні, висловлюються і обґрунтовуються пропозиції щодо підвищення ефективності антикорупційної діяльності. А також розглядаються питання щодо вдосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства. • Донатела дела Порта, Альберто Ванучі Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції/ Пер. з англійської. -К.: "К.І.С.", 2006. - 302 с.
  "Чи можна подолати корупцію?" - ключове питання багатьох аналітичних досліджень, присвячених вивченню цього явища. Тривалий час побутувало переконання, що корупція властива лише авторитарним або ж перехідним чи розетковим країнам. Однак ця думка з часом виявлялась хибною. Корупція може не лише чудово пристосуватись і призвичаюватись у демократичних системах, глибоко пускаючи свої корені в політиці, владі, бізнесі тощо, а й руйнувати ці системи, призводячи до кризи демократичних цінностей. Автори на численних прикладах брудних оборудок в італійській політиці, чиновництві, діяльності партій, у стосунках "влада - бізнес" тощо досліджують корупцію, умови її існування та поширення, а також усі можливі методи боротьби з нею. • Роуз - Екерман Сьюзен Корупція та урядування. Причини, наслідки та зміни / Пер. з англійської С. Кокізюк, Р. Ткачук. - К.: "К.І.С", 2004. - Х, 296 с.

  Особливістю авторового аналізу корупції є використання передовсім економіки як потужного засобу для досліджень. Культурні відмінності та моральні принципи можуть пояснити деталі, проте економічний підхід є визначальним у розумінні того , які саме корупційні мотиви мають найбільший вплив. На численних прикладах з практики Світового банку та " Тренсперенсі Інтернешнл" авторка показує, в який спосіб корупція негативно впливає на посткомуністичні та розвиткові країни. • Мілер Вільям, Гределанд Осе, Кошечкіна Тетяна Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі \ Пер. з англійської. - К.: К.І.С, 2004. - 328 с.

  Ця книга про те, як пересічні громадяни в чотирьох посткомуністичних країнах Європи - Україні, Болгарії, Словаччині, Чехії - намагаються пристосуватися до урядів, розв'язуючи власні проблеми, як сприймають політиків, що думають про стосунки з чиновниками і які пропозиції реформ підтримують. Автори також аналізують сприйняття та поведінку громадян, розглядають відмінності проблеми взаємодії громадян з чиновниками в різних країнах Центральної та Східної Європи. • Політична корупція перехідної доби /Пер. з англійської / За ред. С. Коткіна та А. Шайо. - К.: К.І.С., 2004. - ХХ, 440 с.
  Книжку складають ґрунтовані дослідження корупційних проблем, упорядковані видавництвом Центральноєвропейського університету (Будапешт). Автори, наголошуючи на здоровому скептицизмі, досліджують уявлення про корупцію та її направлення розуміння, корупцію як політику, числені наслідки подібної практики передовсім у посткомуністичних країнах впродовж останньої декади.

  Разом статті збірки пропонують міждисциплінарний погляд на корупцію як складник ширшого павутиння соціальних відносин, не обмежуючи розгляд економічними або моральними чинниками. • Бандурка Олександр
  Корупція: Стратегія і тактика протидії [Текст] //Наше право. - 2006. - №3. - С.5-8

 • Добродумов Петро.
  Антикорупційна політика як функція держави [Текст] //Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №9. - С.54-56

 • Мазур І.
  Корупція як інститут тіньової економіки [Текст] //Економіка України. - 2005. - №8. - С.69-75

 • Політична корупція у сфері здійснення народовладдя[Текст]//Вісник Академії правових наук України. - 2005. - №4. - С.86-88

 • Рябенко В'ячеслав
  Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції [Текст]//Вісник Прокуратури. - 2006. - №12. - С.12-14

 • Сиротюк Юрій
  Як ефективно захищати інтереси: від корупції до лобізму [Текст]//Аспекти самоврядування. - 2006. -№4. - С.60-62

 • Сиротін Петро
  Корупція - це небезпечно[Текст]//Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - №1. - С.21-25  Інтернет-посилання
  http://classics.mit.edu/Aristotle/gener_corr.html
  http://www.behindthebadge.net/
  http://www.oecd.org/daf/nocorruption/
  http://www.usinfo.state.gov/topical/econ/bribes/
  http://www.nobribes.org/
  http://people.colgate.edu/mjohnston/
  http://www.american.edu/transcrime/
  http://www.transparency.de/sigma/