Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


"Ярослав Мудрий : особистість і доба"

1019 Ярослав Мудрий став київським Великим князем. На півночі 1030 Ярослав зайняв землі між Чудським озером і Балтикою і там заснував м. Юріїв, а у 1030 - 1031 війська Ярослава і Мстислава відвоювали Червенські міста. Тоді ж Ярослав здобув від Польщі смугу землі між р. Сяном і Бугом; там збудовано м. Ярослав і Белз. 1036 р. Ярослав об'єднав під своєю владою лівобережні землі, ставши єдиним володарем могутньої Київської держави. 1038 - 1042 вів походи проти литовських племен - ятвягів, проти Мазовії, проти прибалтицько-фінських племен ямь і чудь. 1036 розгромив біля Києва печенігів і на місці перемоги над ними почав будувати у 1037 р.Софійський собор. Під час правління Ярослава Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу. Було значно розширено межі її столиці - Києва, насипано нові оборонні вали (за одним з них прокладено сучасну вулицю Ярославів Вал), збудовано Золоті ворота, Лядську браму, Жидівські ворота, Георгіївський та Ірининський собори, Софійський собор. Ярослав Мудрий створив бібліотеку Софійського собору. За часів його правління було засновано міста Юр'єв (нині - Тарту), Корсунь, Гюргів (нині - Біла Церква), розбудовано Чернігів, Переяслав, Володимир Волинський, Турів, встановлено династичні зв'язки з королівськими дворами Швеції, Норвегії та Франції. За князювання Ярослава було укладено збірник законів, так звану Правду Ярослава, що становить найдавнішу частину законів руського права - Руської Правди. За Ярослава Мудрого поширилося і зміцніло християнство в Київській Русі, а також оформилася організаційна структура й церковна ієрархія. Київська Русь за Ярослава Мудрого була великою і могутньою державою Європи, досягнувши на той час найвищого розвитку.

15 травня 2008 року громадяни України обрали Ярослава Мудрого Великим українцем у проекті "Великі українці".

Толочко П.
Ярослав Мудрий / П. Толочко. - К. : Альтернативи, 2002. - 272 с.

Серед провідний державних діячів Київської Русі одним із найвизначніших був Ярослав Мудрий. Для скріплення влади в державі та впорядкування правових та соціальних відносин громадян за князювання Ярослава Мудрого було укладено збірник законів, так звану Правду Ярослава, що становить найдавнішу частину законів руського права - Руської Правди. За Ярослава Мудрого поширилося і зміцніло християнство в Київській Русі, а також оформилася організаційна структура й церковна ієрархія: 1039 документально стверджено існування Київської митрополії, що перебувала в юрисдикції константинопільського патріарха. Ярослав устійнив церковний устав, яким визначалися права церкви і духівництва.
Книжка написана на багатому документальному матеріалі, розрахована на масового читача.
Толочко П.
Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. Толочко. - К. : АртЕк, 1996. - 216 с.

Дві наймогутніші державні постаті нашої далекої минувшини під досвідченим пером відомого історика являються читачеві у новому освітленні, а їхні діяння і непідвладний часові спадок розкриваються на основі новітніх здобутків української і світової науки.
Свердлов М.
От Закона Руського к Русской Правде / м. Свердлов. - М. : Юрид. лит., 1988. - 176 с.

Ця праця присвячена стародавньому усному праву східних словян та реконструкції змісту Закону Руського . Досліджуються історія тексту Руської Правди, прийнятої Ярославом Мудрим. Розкривається значення цієї важливої історико-правової пам'ятки .
Видатні постаті в історії України ( ІХ - ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В.Гусєв, В. Дрожжин, Ю. Калінцев, о.Сокирко, В. Червінський. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.

Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-політичні погляди та роль і місце кожної особи в історичному розвитку Україн. Вміщено короткі історичні портрети громадських, політичних і культурних діячів України, починаючи від виникнення Київської Русі й до кінця ХІХст.
Новий довідник: Історія України. - К. : ТОВ "Казка", 2005. - 736с.

Довідник подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Зокрема, на сторінках 69-77 міститься чудова стаття Н.Полонської-Василенко про Ярослава Мудрого та його нащадків.


Періодичні видання
 • Волощук О. Ярослав Мудрий - погляд крізь віки // Науковий світ. - 2004. - №6. - С.14-15
 • Державотворча та законодавча діяльність великого Київського князя Ярослава Мудрого / В.Гончаренко // Вісник Акад.. Прав. Наук Укр. - 2004. - №2. - С. 259-264
 • Котляр М.Ф.Спадок Ярослава Мудрого // УІЖ. - 2000. - № 14. - С. 73-78
 • Пелих Н. Конституційний акт часів Ярослава Мудрого // Підприємництво, господарство, право. - 2005. - № 11. - С. 79-81
 • Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі // Історія України. - 2004. - 347. - С. 1 - 4.
 • Сташис В. Ярослав Мудрий - видатний державний діяч Київської Русі. // Юрид. Вісн. Укр. - 2004 .- № 12. - С. 4
 • Федака С. Ярослав Мудрий // Післямова. - 2006. - 13 лип. - С.13
 • 950 років від дня смерті Ярослава Мудрого // Уряд. кур'єр. - 2004 . -27 лют. - С.8  Інтернет ресурси

  http://www.gorod.cn.ua/blog_cat_565.html

  http://novynar.com.ua/politics/27168

  http://observer.sd.org.ua/news.php?id=14456

  http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=1931&read=true

  http://www.refine.org.ua/pageid-2195-1.html

  http://www.repetitor.ua/essay/Ярослав_Мудрий.aspx

  http://referaty.com.ua/ukr/details/4645/