Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


" Голодомор 1932-1933рр. як геноцид українського народу"

 

Голодомор 1932-1933 рр. - одна з найстрахітливіших сторінок у новітній історії українського народу. У світовій історії є не так уже й багато аналогів, які за масштабом, жорстокістю, цинізмом методів здійснення і наслідками дорівнювали б українській трагедії. Багато десятиліть правда про голодомор перебувала під суворою забороною розголошення. І лише після здобуття Україною незалежності тема голодомору повертається до пам'яті народу, стає його болем, реквіємом і одночасно символом незнищеності нації. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України визнала голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.

Книги, які пропонуються вашій увазі, стосуються саме цієї теми. Їх наша бібліотека отримала за програмою "Інститут національної пам'яті", а також завдяки Міжнародному благодійному фонду "Україна 3000".

 • Україна. Закони. Про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: 28.11.2006 р. № 376 // Голос України. - 2006. - 1 груд. (№ 228). - С. 6.
 • Україна Президент (2005 -; В.А. Ющенко) Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932-1933 років в Україні: указ від 04.12.2007 р. № 1179// Офіц. вісн. Президента України . - 2007 . - № 38. - С. 21; Ст. 1007.
 • Україна. Президент (2005 -; В.А. Ющенко) Про оголошення в Україні 2008 року Роком пам'яті жертв Голодомору: указ від 24.11.2007 р. № 1144 // Уряд. кур'єр. - 2007. - 28 листоп. (№223). - С. 2.
 • Україна. Президент (2005 -; В.А. Ющенко) Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні: указ від 28.03.2007 р. № 250 // Уряд. кур'єр. - 2007. - 31 берез. (№ 58). - С. 5.

  Книга "Великий голод в Україні 1932-1933 років" є однією з найважливіших книг національної пам'яті України. Останній том чотиритомного видання матеріалів комісії з розслідування Голоду 1932-19333 рр. в Україні містить підсумковий звіт із додатками. Проаналізувавши доробок нерадянських дослідників про український Голод, його особливості в контексті радянської історіографії голоду, згадки про Голод у радянській пресі, висвітлення цієї теми в історичній прозі, а також реакцію на Голод 1932-1933 років за межами України, подаючи унікальні свідчення тих, хто пережив Голодомор, архівні матеріали країн Заходу, зокрема депеші італійських дипломатів, Комісія дійшла висновку, що Голод 1932-1933 років був спланованим геноцидом, направленим на винищення українського селянства - життєдайної основи нації.
  Видання розраховане як на науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.


  Наступне видання "Голодомор: геноцид українського народу 1932-33рр." Брошура у стислій формі розповідає про головні причини найжахливішої за масштабом та перебігом подій трагедії, яку пережив український народ. Автори розкривають тло трагедії, наголошують на її штучності. Вони аргументовано доводять, що творцями голодомору була верхівка Комуністичної партії на чолі з Й.Сталіном.У центрі авторської уваги пошук відповіді на питання, чому терор голодом був спрямований проти України.
  Брошура описує механізм голодомору, його зловмисність, кваліфікує його відповідно до Конвенції ООН 1948р. як геноцид, злочин проти людяності. Видання написане на основі детального вивчення історіографії проблеми, в ній широко використано документальні матеріали, свідчення очевидців, а також архівні документи та фотографії.
  Архівні матеріали опубліковані і в книзі Василя Марочко та Ольги Мовчан "Хроніка: голодомор в Україні 1932-1933 рр."(3), яка потрапила в нашу бібліотеку завдяки програмі "Інститут національної пам'яті". Це хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932-1933 рр. - голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірним хлібозаготівлями, репресіями. Тут використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.
  Не менш цікавою книгою В.Марочко є книга "Геноцид українців: голодомор" із серії "Голодомори", видана в Києві у 2007 році. Якщо попередня книга написана в документальному стилі , то ця оповідає в науково-популярному форматі про голодомор. Автор книги зазначає: "Голодомор - це не історична минувшина, а глибока демографічна і духовна рана, яка нестерпним болем пронизує пам'ять його очевидців і жертв".
  Також висвітлюється тактика і стратегія уряду СРСР та керівництво ВКП(б) на знищення українського села, руйнівні наслідки насильницької колективізації в Україні, рух опору проти примусового створення колгоспів та непосильних податків, особливості й перебіг голодомору, випадки людоїдства. Запропоновано методику підрахунку реальних жертв голодомору-геноциду.
  Про цю жахливу трагедію українського народу писали і пишуть не тільки українські автори. Відомий західний історик Роберт Конквест, якого вважають одним із найкращих у світі знавців Радянського Союзу 30-х років, вперше зробив висновки і висунув гіпотезу щодо визнання голодомору геноцидом українського народу у 60-х рр. ХХ ст. Його праця "Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор" уперше побачила світ у 1986 р. це одна з найгрунтовніших праць, яка була написана в часи, коли не тільки в колишньому Радянському Союзі, а й у багатьох країнах Заходу не визнавали сам факт голодомору.

  Перевидання книги "Жнива скорботи" підтримав Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000". Це новий переклад у рамках спеціальної програми "Уроки історії: голодомор 1932-1933 років". Це дослідження всебічно розкриває правду про геноцид проти українського народу, насамперед його штучність та спланованість радянським тоталітарним режимом.

  В книзі міститься дуже обширний науково-допоміжний апарат, який складається з покажчика імен та географічних назв, а також приміток, які вмістили в себе об'ємний бібліографічний список використаної літератури.
  Трагічні події семи десятилітньої давності обговорювались на Всеукраїнській науковій конференції, матеріали якої опубліковані в книзі " Голодомор 1932-1933 рр. як величезна трагедія українського народу". Конференція пройшла в Києві, 15 листопада 2002 р.

  У пропонованому збірнику подано доповіді учасників цієї конференції, в підготовці і проведенні якої, взяли активну участь державні і громадські організації, які представляли відомі у світі вчені, політичні і громадські діячі.

  Матеріали конференції, основані на беззаперечних архівних документах і свідченнях багатьох учасників жахливих подій 30-х рр. ще раз слугують доказом геноциду українського народу - світової трагедії ХХ ст..
  Наступна книга, з якою варто познайомитись - збірник "Розсекречена пам'ять". Його основу становлять розсекречені документи з Галузевого державного архіву Служби безпеки України, доступ до яких раніше був закритий. Вони є важливим історичним джерелом для вивчення діяльності керівного складу ГПУ-НКВД, місцевих лідерів та державно-партійного апарату впродовж 1932-1933 рр. Подані матеріали допоможуть кожному читачеві дійти власних висновків про події тих трагічних років в Україні, що півстоліття були огорнуті пеленою мовчання. Розкриваючи правду про влаштований більшовицькою владою на родючій українській землі голодомор, збірник спонукатиме до глибшого вивчення причин та наслідків геноциду українців. На створення цієї книги авторів надихнула виставка плакатів СБУ "Розсекречена пам'ять", яку побачили в усіх регіонах України, в тому числі і на Закарпатті. До речі, плакати цієї виставки є у фондах нашої бібліотеки, і читачі зможуть ознайомитись з ними у відділі читальної зали.
  В читальній залі вам можуть запропонувати ще одну книгу "Смертю смерть подолали", в якій трагедія голодомору висвітлюється як у загальноукраїнському, так і в регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців, оригінальними ілюстративними матеріалами.
  В минулому році по Україні пройшла акція "Засвіти свічку пам'яті", приурочена до 75-ї річниці голодомору в Україні. Київський видавничий дім "Стилос" у 2007 році видав книгу "Свіча пам'яті: усна історія про геноцид українців"(9). Її автором є Валентина Борисенко, яка є співавтором більшості вищезгаданих книг.

  В дане видання ввійшло тисячі усних свідчень людей, що пережили жахіття голодомору. Для створення цієї книги був розроблений спеціальний запитальник. Дуже важливо, що в записуванні усних свідчень брали участь викладачі, аспіранти, студенти. Особливо молоді люди, які, слухаючи жахливі розповіді стареньких бабусь і дідусів самі співпереживали їм, і ці молоді люди вже ніколи не говоритимуть про Голодомор - геноцид українців як вигадку чи міф.  Геноцид українського народу: Голодомор 1932-1933 рр.

  ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГОЛОДОМОРУ: Зведений реєстр архівних документів