Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Микола Гоголь - славний син України


( до 200-річчя від дня народження )Душа летить із вирію за Гоголем
І. Драч


Гоголь М. Програмні твори / Післямова В. Шевчука. - К. : Обереги, 2000. - 351с.

До книжки увійшли твори М.Гоголя, передбачені до вивчення у 5 - 7 класах згідно з програмою : " Вечори на хуторі біля Диканьки ", " Тарас Бульба ", "Мертві душі ", " Ревізор ", " Шинель ", " Портрет ".
Гоголь М. Зібрання творів : у 7- ми томах : Т.1 : Вечори на хуторі біля Диканьки. - К. : Наукова думка, 2008. - 255 с.

Нове видання творів Миколи Гоголя у 7- томах містить всі художні та переважну більшість літературно - критичних, публіцистичних і духовних творів письменника. До першого тому ввійшла збірка повістей " Вечори на хуторі біля Диканьки ". У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника українською мовою.
Гоголь Н. В. Мертвые души : поэма. - К. : Веселка, 1978. - 422 с.

" Мертві душі " - вершина творчості М. Гоголя. В поемі розкривається сумна картина життя крепосної Росії. У творі художньо досліджуються проблеми суспільного життя того часу. " Мертві душі " - це не тільки сатира на Росію Чичикових і Собакевичів, але це і лірична поема про Росію - батьківщину великого народу.
Гоголь Н. Сорочинская ярмарка. - Х. : Фолио, 2005. -286 с.

В книзі " Сорочинський ярмарок " представлені оригінальні фантасмагоричні твори М. Гоголя, в яких дійсність сприймається не буденно, а в найбільш ярких і драматичних проявах. Фантастика і реальність, сатиричний гротеск, невимушена веселість і містичний ужас - все це представлено в книзі.
Гоголь М. В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Тарас Бульба. Вій : повісті. - К. : Веселка, 2004 . - 336 с.

У "Вечорах " Гоголь бачить глибоку неоднозначність зображуваного ним світу. Україна, яка постає зі сторінок " Вечорів ", зовсім не реально-історична. Це гротескний край, де зібрані майже опереточні любовні пари, персонажі народного анекдоту, вертепу.
Гоголь М. В. Повісті. - Х. : Прапор, 2007. - 416 с.
Гоголь М. Тарас Бульба : повість. - К. : Владослав, 2006. - 128 с.

" Тарас Бульба " - героїчна повість про визвольну боротьбу українського народу проти польскої шляхти за національну незалежність. Гоголь прославляє мужність, відвагу, вірність Батьківщині, товариству, козацькій честі.
Все Гоголя про Гоголя питаю -
Який він був? І в чому таїна.
І. Драч

Венок Н. В. Гоголю. - Х. : Прапор, 1984. -152 с.

В колектвний збірник увійшли очерки Олеся Гончара та інших відомих літературознавців, вірші Б. Олійника, І. Драча.
Вересаев В. Гоголь в жизни : систематический свод подлинных свидетельств современников. - М. : Московский рабочий, 1990. - 640 с.

Книга В. Вересаєва відкриває нам фотографічний портрет письменника. Гоголь постає перед нами, таким яким він був в житті.
Николаев Д. Сатира Гоголя. - М. : Худож. Лит.,1984. - 367 с.

Автор книги прослідковує формування і розвиток сатиричних принципів типизації в творчості письменника, підкреслює роль О.С. Пушкіна в становленні Гоголя - сатирика, аналізує головні сатиричні твори письменника.
Пляшко Л. А. Город, писатель, время : Нежинский период жизни Н.В.Гоголя. - К. : Наукова думка, 1985. - 112 с.
Смирнова Е.А. Поэма Гоголя " Мертвые души ". - Л. : Наука, 1987. - 196с.