Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Історичні постаті України

(Пилип Орлик та Кирило Розумовський)
частина 1

«Пилип Орлик та його Конституція»

Ім’я Пилипа Орлика не дуже добре відоме широкій громадськості сучасної України, хоча за кордоном постать українського гетьмана-емігранта була знана не тільки науковцям. Протягом багатьох десятиріч друкувалися праці про нього, його твори публікувалися у Швеції, Польщі, Франції, Німеччині, Канаді, але вони були недоступні читачам України. Ті кілька рядків, які можна було зустріти в деяких радянських енциклопедіях, повідомляли, головним чином, що Орлик – прибічник Мазепи. Видатний державний і політичний діяч, Пилип Орлик, опинившись в еміграції, ревно опікувався долею України й протягом трьох десятиліть тримав в активному й дійовому стані ідею соборної незалежної України, включив останню в загальноєвропейський політичний процес і політичні програми великих держав. Він працював енергійно, наполегливо невтомно, до самопожертви, й ніхто, навіть вороги не могли взяти під сумнів його щирість, безкорисливість і чистоту намірів, планів, діяльності.63.3(4УКР)4
Ч 96
Чухліб, Т. В.
Пилип Орлик [Текст] / Тарас Васильович Чухліб. - К., 2008. – 64 с. – (Великі українці).

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти, поетичний талант, подвижницька, подиву гідна діяльність в еміграції, спрямована на визволення України з-під московського ярма.


67.9(4Укр)3
П 68
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік [Текст] . – К. : Веселка, 1994. – 78с.

В даній книзі представлений текстовий оригінал Конституції Пилипа Орлика, Правовий уклад та Конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького, наведена стаття Трофимука О. «Перша українська Конституція».
63.3(4УКР)4
Ч 96
Чухліб, Т. В.
Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) [Текст] / Тарас Васильович Чухліб ; Нац. академія наук України ; Ін-т історії України ; Наук.-дослід. ін-т укр. козацтва. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2004. – 288 с.

У книзі подано яскраві, багатопланові портрети більш та менш знаних володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній Україні у 60-х роках ХVІІ та на початку ХVІІІ ст. Діяльність українських гетьманів розкривається у контексті загальноєвропейської історії. Окремим розділом в книзі виділено гетьманування Пилипа Орлика.
63.3(4Укр)4
І - 90
Історичні постаті України: історичні нариси [Текст] : збірник. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.

У статті розповідається трагічна доля талановитого закарпатського сатирика Івана Рознійчука, який у роки чехословацького режиму на Закарпатті виступав під псевдонімом Марко Бараболя.
63.3(4УКР)
Л 17
Лазарович, М. В.
Історія України [Текст] : навч. посіб. / Микола Васильович Лазарович. – К. : Знання, 2008. – 688 с.

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. Зокрема розглядається становлення Гетьманщини, правління Пилипа Орлика.
Трофимук, Олександра.
Літературна спадщина гетьмана Пилипа Орлика [Текст] / О. Трофимук // Дзвін. - 2007. - № 8. - С. 103-132.

Кубанова, В. Є.
"Пилип Орлик та його Конституція". Історія України. 8 клас [Текст] : фрагмент уроку / В. Є. Кубанова // Історія в школах України. - 2008. - № 6. - С. 9-10 : фото

Шудря, М. А.
Орлик Пилип [Текст] / М. А. Шудря // Шудря М.А. Січ-мати. - К. : Елібре, 2008. - С. 524-531.

Павличко, Д.
Пилип Орлик [Текст] : [вірш] / Д. Павличко // Дивослово. - 2010. - № 4 . - 3 обкл.

Бабух, В.
Буковинський слід Пилипа Орлика: Історія вчить нащадків.(ХVІІІ ст.) [Текст] / В. Бабух // Голос України. - 2002. - 8 серп. - С. 15

Пилипчук, П. П.
Конституція Пилипа Орлика як національна ідея побудови демократичної держави [Текст] : общественно-политическая литература / П. П. Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - №6. - С. 2-6.

Голосіченко, Д.
Розподіл повноважень державних органів і посадових осіб за Конституцією гетьмана Пилипа Орлика [Текст] / Д. Голосіченко // Юридична Україна. - 2008. - № 3. - С. 4-6

Чухліб, Тарас Васильвич.
Після Полтави : боротьба гетьмана Пилипа Орлика з царем Петром І та захист короля Карла ХІІ Густава [Текст] / Т. В. Чухліб // Чухліб Т.В. Шлях до Полтави : Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи. - К. : Наш час. - С. 201-218

Соболь, Валентина.
"Діаріуш" Пилипа Орлика як щоденник українсько-польського пограниччя [Текст] / Валентина Соболь // Слово і час. - 2009. - № 6. - С. 20-26.

Корисні посилання

-Текст Конституції Пилипа Орлика
- Рукопис Конституції Пилипа Орлика: фото сторінок
- Перша Конституція України Гетьмана Пилипа Орлика 1710 р.
- стаття про Пилипа Орлика
– стаття «У квітні Європа відзначає 300-ліття першої Конституції на континенті – авторства українського гетьмана-емігранта Пилипа Орлика»
- стаття «Конституція , яка випередила час»
- стаття «Конституція Пилипа Орлика і конституційний процес у сучасній Україні»«Останній гетьман України»

Одні вважають, що гетьман Розумовський – це персона з числа тих, кого у XVIII столітті звали «баловень судьбы». Він, мовляв, цілком випадково опинився на вершинах влади і нічим особливим не відзначався. Персонаж малоросійського анекдоту – не більше. Інші ж наголошують, що гетьман справді прагнув до відтворення повномасштабної автономії України і навіть мріяв про можливе її усамостійнення. Отож, як бачимо, діяльність Кирила Розумовського і, головне, її мотивація досі є предметом інтелектуальних дискусій. І, видається, не випадково.84(4УКР)6
Л 17
Лазорський, Микола (Коркішко Микола Панасович).
Гетьман Кирило Розумовський [Текст]: роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський; Післямова О. Мишанич, Худ. С. Якутович. - К. : Обереги, 2003. - 656 с.

У центрі роману – постать останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Письменник показав трагедію цього непересічного українця ХVІІІ ст., який став іграшкою в руках російських імператриць Єлизавети Петрівни і Катерини ІІ. Всі його добрі наміри розбиваються об глухий мур імперської захланності і жорстокості.
Письменник веде читача у прості селянські і козацькі хати, у монастирські келії і гетьманські палаци, - йде тими шляхами і місцями, куди ходили по своїй і чужій волі українці ХVІІІ ст., шукаючи себе і місця України у світовій історії.


63.3(4УКР)
Д 21
Дашкевич, Ярослав Романович.

Постаті [Текст] : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич ; упоряд. М. Капраль ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України-Львівське відділення. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Піраміда, 2007. - 808 с

Книга містить статті, розвідки та есе видатного вченого в галузі гуманітарних наук професора Ярослава Шашкевича. У збірнику представлені історіографічні студії автора про 58 знакових постатей минулого України – від доби середньовіччя до наших днів. Дослідження охоплюють таких історичних осіб, як король Данило Романович, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кирило Розумовський, Роман Шухевич та інші
63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями [Текст] / М. С. Грушевський ; уклад. Й. Й. Брояк ; В. Ф. Верстюк ; пер. з рос. К. Ф. Салівон. - Донецьк : БАО, 2008. - 736 с. : іл.

Видання в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки, культури та державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії й постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від турецько-татарської навали. Багато місця відведено тут українсько-російським та українсько-польським зв’язкам, козацтву та козацькій республіці, демократичні підвалини якої стали основоположним принципом першої в Європі конституції, окремим розділом розповідається про останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
63.3(4УКР)
Н 73
Новий довідник : Історія України [Текст] : справочное издание / Упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко та ін, Відп. ред. І. Сілакова. - К. : Казка, 2005. - 736 с. : іл..

Даний довідник подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики.
Дубов, Вольт.
Останній гетьман України [Текст] / В. Дубов // Наука і суспільство. - 2009. - № 7/8. - С. 26-30

Кійкова, Світлана.
Сімейство Розумовських [Текст] / С. Кійкова // Пам'ять століть. - 2009. - № 3-4. - С. 60-85.

Соколов, В. Постать гетьмана Кирила Розумовського(1728-1803) на тлі його культурно-просвітницької діяльності (до 200-річчя з дня смерті). [Текст] / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. - 2003. - №3. - С. 27-29.

Шудря, М. А.
Розумовський Кирило Григорович [Текст] / М. А. Шудря // Шудря М.А. Січ-мати. - К. : Елібре, 2008. - С. 545-552.

Корисні посилання

стаття «Кирило Розумовський»
Кирило Розумовський - останній гетьман Лівобережної України, останній реформатор Гетьманської України
Посилання
стаття «Остаточна ліквідація гетьманства і рештків автономного устрою Гетьманщини в другій пол. XVIII ст. Кирило Розумовський»
Посилання