Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


«Разом з Україною»

(до 65–річчя від дня утворення Закарпатської області у складі України)

22 cічня 1946 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР створено Закарпатську область. Закарпаття – єдина область України, яка упродовж ХХ ст. двічі бодай на недовгий час проголошувала свою державність. Це пов’язано перш за все з нашим унікальним геополітичним положенням, адже це єдина в Україні область, що межує одразу з чотирма країнами. Цим зумовлено і нинішній розвиток Закарпаття як перш за все регіону транскордонного співробітництва.

Закарпаття – наймолодша область України (якщо не рахувати Автономну Республіку Крим, або Черкаську область, створену у повоєнний час). Область відносно маленька – 12,8 тис. кв. км (2,1% території України) і 1243,4 тис. населення (на 1 січня 2009 р.). Тут 9500 річок і потоків, мінерально–сировинна база налічує 220 родовищ 30 видів корисних копалин. Діє 60 санаторно–курортних і оздоровчих закладів, зареєстровано 2000 пам’яток історії і культури. Інша особливість області – наші унікальні гірські і лісові ландшафти. Тому Закарпаття називають українською Швейцарією. Закарпаття є найбільш сільською, найбільш селянською з усіх областей України. Тільки тут сільське населення перевищує міське.

Історично склалося так, що Закарпаття не стало індустріальним регіоном. У нас потужно розвивалася тільки лісова та деревообробна галузі. Ще область відома своїми мінеральними водами, вином і коньяком, а також дуже працьовитими людьми.

Основний напрямок розвитку Закарпаття зараз – туристично–рекреаційний. Маємо лісисті гори, унікальні лижні траси, пішохідні і річкові маршрути для екстремалі, десятки санаторіїв і турбаз, багато з яких розрослися у цілі містечка і не поступаються європейським аналогам. Література же про Закарпатську область налічує вже з десять тисяч томів (не рахуючи періодики). Вона обліковується Закарпатською обласною універсальною науковою бібліотекою, яка вже видала близько 150 покажчиків. Щокварталу виходять покажчики «Закарпаття на сторінках преси», де обліковуються статті із понад сотні газетно–журнальних видань – районних, обласних, всеукраїнських. Від 1977 р. бібліотека видає «Календар краєзнавчих пам’ятних дат». З 2003 р. покажчик виходить у розширеному варіанті – з біобібліографічними матеріалами. З 2003 р. бібліотека видає і покажчик «Книга Закарпаття», наразі вийшло сім річників, де обліковуються усі книжки місцевих видавництв (а також книжки, видані поза межами області, але присвячені даному краєві ), які надійшли до фондів бібліотеки. Статистичні же дані по області регулярно публікує Головне управління статистики у Закарпатській області. Вже зо три десятиліття регулярно виходить збірник «Статистичний щорічник Закарпаття за ... рік», а також щороку виходить до десятка різних тематичних збірників статистики.


К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття / УжДУ, Ін–т карпатознав., Закарпат. облас. орг. т–ва охорони пам'яток історії та культури ; редкол: І. Гранчак [та ін.]. – Ужгород, 1993 - 2003. – 436 с.

Т.І : (з найдавніших часів до 1918 року). – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. – 436 с.: 76 с. іл.

Т. ІІ : (1918-1945). – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 663 с.

Т.ІІІ : (1946-1991).- Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. облас. упр. по пресі, 2003. – 648 с.

Нариси історії Закарпаття – перша спроба узагальнюючого викладу історії краю від найдавніших часів до кінця першої світової війни. У книгах з нових позицій висвітлюються економіка, соціальні та етнічні процеси, політичне життя, матеріальна і духовна культура багатонаціонального Закарпаття. Автори розглядають весь процес розвитку краю як складову частину історії східного слов’янства, тісно пов’язують з історією народів Центральної та Південно-Східної Європи. Протягом багатьох століть Закарпаття входило до складу різних держав – Угорщини, Трансільванії, Австро-Угорщини, що наклало відбиток на всі аспекти життя народів, які населяли Закарпаття, визначало специфіку їх економіки, політичного життя, побуту, культури.

Зокрема, у ІІІ томі «Нарисів історії Закарпаття» колективом авторів зроблено спробу об’єктивно дослідити: становлення радянської влади в Закарпатті у повоєнний період, розвиток промисловості, аграрно-виробничих та соціальних відносин на селі, торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, охорони здоров’я, спорту і туризму, ветеринарної медицини, освіти і науки, культури і мистецтва, а також стану релігійного питання.

Досліджуються складність і неоднозначність інтеграції Закарпаття у загальноукраїнський процес.

Майже в кожному розділі автори показують репресії і переслідування неугодних владі людей з-поміж корінних жителів краю, знищення і руйнування культових споруд – пам’ятників архітектури. Детально висвітлена у Нарисах колективізація з її успіхами та недоліками, адмініструванням, які викликали розчарування і недовіру ошуканих селян, частина з яких піддавалася різним репресивним діям.

Тоталітарний режим СРСР через роки став причиною його розпаду, колишні республіки одержали незалежність і довгоочікувану свободу, серед них також Україна, невід’ємною частиною якої є Закарпаття.
К 63.2
С 37
Символіка Закарпаття: традиції і сучасність : матеріали наук.-практ. конф. 16 лютого 2007 року Ужгород / Закарпатська обл. рада ; відп. за вип. В. М. Бульчак. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2007. – 80 с. : кол. іл.

До збірника увійшли наукові доповіді, статті, повідомлення з питань проекту прапора Закарпатської області, виголошені на науково-практичній конференції «Символіка Закарпаття: традиції і сучасність», яка відбулася 16 лютого 2007 року в м. Ужгороді.
К 63.2
Ф 53
Філіппов Олексій. Таємниця герба Підкарпатської Русі / Олексій Філіппов. – Ужгород : Карпати, 2006. – 48 с. + Додаток.

Дане дослідження є першим з числа тих, що пояснюють територіальні герби Закарпаття. Воно здійснено на основі документальних матеріалів Державного центрального архіву в Празі та Державного архіву Закарптської області.
К 63.3
П 58
Попович, О. Давні та сучасні назви міст та сіл Закарпаття = Alte und neue ortsnamen in Transkarpatien / Олександр. Попович. – Ужгород, 2009. – 112 с. : кол. іл. – Текст укр., нім. мовами.

В пропонованій книзі зроблено спробу дослідити складний процес в перейменуванні населених пунктів Закарпаття та подано перелік назв міст і сіл українською, угорською та чеською мовами.
Містить німецькомовний переклад тексту, що сприяє збільшенню кола читачів. Для вчителів, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться історією рідного краю.


К 63.3
Т 35
Тернистий шлях до України : зб. архів. док. і матеріалів "Закарпаття в європейській політиці 1918–1919, 1938–1939, 1944–1946 рр. ХХ століття" / Закарпат. обл. держ. адмін. [та ін.] ; упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 752 с.

Розташоване в самому центрі Європи Закарпаття у першій половині XX століття, після розвалу Австро-Угорської монархії і пошуків свого місця у світовому співтоваристві, тричі поставало в центрі міжнародної політики. Хоч Хустський з'їзд 1919 р. прийняв рішення про возз'єднання краю з соборною Україною, його доля склалася так, що воно на правах автономії було приєднано до новоутвореної Чехословацької Республіки, та лише восени 1938 р. Чехословаччина надала йому обіцяну автономію, а 15 березня 1939 р. як Карпатська Україна воно проголосило свою незалежність. У 1944-1945 рр. воно втретє опинилося в епіцентрі міждержавних відносин. Перший з'їзд Народних комітетів прийняв Маніфест про возз'єднання Закарпатської України з Радянською Україною. Цим самим завершився процес об'єднання нинішніх українських земель в єдиній державі. Маловідомі і досі невідомі архівні документи та матеріали, що відображають ці події складають пропоновану широкому читачеві книгу.
К 63.365
З–18
Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти. 1991–2001 / О. Ладижкць [та ін]. – Ужгород : Карпати, 2001. – 60 с.

Це видання є спробою оцінити той шлях, який пройшла Закарпатська область разом з усією Україною за 10 років незалежності, побачити на власні очі основні її віхи поступу. За цей період в Закарпатті зареєстровано близько 50 обласних та регіональних осередків партій, понад 300 громадсько-політичних, національно-культурних, творчих, професійних, наукових об’єднань, понад 160 засобів масової інформації різного спрямування, що є яскравим свідченням розвитком свободи слова і совісті.
К 63.3
Д 58
Довганич, О. Д. Коли історія як незагойна рана... : [спогади і роздуми] / Омелян Дмитрович Довганич. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 384 с. : іл.

Спогади Омеляна Дмитровича Довганича – переважно документальна річ. Автор вважав, що настав час поділитися своїм досвідом, конкретними творчими здобутками. Він належить до того покоління краян, яке вступило в життя у міжвоєнний період, пережило розпад чехословацької держави, відчуло національне піднесення за Карпатської України, винесло шість років окупації краю Угорщиною та майже півстоліття радянської влади, з ентузіазмом зустріло здобуття Україною незалежності.
Роботу над книжкою Омелян Дмитрович завершив за кілька днів до смерті. Тим промовистіше сприймаються рядки з його передмови до видання: «Я щасливий, що знайшов свою роль у житті. І не шкодую, що мені випала доля історика, краєзнавця, журналіста й публіциста. З неослабленим бажанням виконую її і робитиму це, скільки ще дарує Всевишній – до останніх своїх свічок!…»
К Оя2
Х 97
Хто є хто. Закарпаття / В. В. Болгов, І. В. Болгов. – К., 2004 – Вип. 2 : Присвячується 60-річчю возз'єднання Закарпаття з Україною. – 2005. – 176 с.

Видання містить цікаву інформацію про історичні постаті, національні громади Закарпаття, офіційне, фінансове Закарпаття, про економіку, виноградарство та виноробство, охорону здоров’я, науку та освіту, культуру, мистецтво, духовність краю.


К Оя656
Л 84
Лукша, Олег. Міста Закарпаття : фотоальбом / О. Лукша, В. Ньорба. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2007. – 90 с. : кол. іл.

Фотоальбом «Міста Закарпаття» – розповідь про мальовничі і затишні міста та селища, про історичні особливості поліетнічного населення краю, що зумовили розмаїття культурних, архітектурних, мовних, обрядових, музично-фольклорних і побутових традицій.
К 20.1
П 57
Поп, С. С. Природні ресурси Закарпаття : навч. посіб. / Степан Степанович Поп ; М–во освіти і науки України, Ужгород. нац. Ун-т. – Вид. 3-тє, допов. і змін. – Ужгород : Карпати, 2009. – 340 с. : мал., табл., кол. іл. – Бібліогр.: с. 327-333.

У даному дослідженні висвітлено якісну і кількісну характеристику людських та природних ресурсів Закарпаття на зламі тисячоліть. Проаналізовано стан, тенденції, динаміку їх змін в контексті раціональності використання, оптимізації взаємостосунків Людини і Природи та відповідності ідеям збалансованого розвитку суспільства. Обґрунтовується важливість реалізації цих ідей в Закарпатті, унікальний природно ресурсний потенціал якого може бути збереженим для нас і нащадків тільки при усвідомленні цих високих цілей і їх втіленні в життя.
К 26.8
К 96
Кушнір, Б. Закарпаття, Срібна Земля = Transcarpathia. Silver Land : путівник–довідник / Б. Кушнір ; пер. англ. Л. Алексеєнко. – Ужгород : Карпати, 2002. – 64 с. : іл.

Багатоілюстрований путівник-довідник «Закарпаття, Срібна Земля» представляє широкому читацькому загалу сконцентровану інформацію про унікальний регіон України, його історико-культурну, національну специфіку, а також про потужний економічний, рекреаційний, туристичний потенціал краю у центрі Європи. Видання доповнює карта Срібної Землі з представленням основних об’єктів туристично-рекреаційного комплексу.
К 71
Б11
Бідзіля, В. І. Історія культури Закарпаття на рубежі нашої ери / Василь Іванович Бідзіля ; відпов. ред. О. І. Тереножкін. – Київ : Наук. думка, 1971. – 181 с.

В книзі вперше в українській історіографії висвітлюється історія племен північно-східної частини Карпатської улоговини – основного населення Закарпаття в останній чверті І тисячоліття до нашої ери. Праця написана на основі вивчення археологічного матеріалу, спеціальної літератури, свідчень античних істориків і географів. Монографія багато ілюстрована.


К 72.96
В 53
Висіцька, Т. Із плеяди науковців Закарпаття : біобібліограф. довід. / Таміла Висіцька. – Ужгород : Ліра, 2005. – 616 с. : іл.

Довідник містить матеріали 172 персоналій: докторів наук, кандидатів наук та науковців, які працювали або працюють у різних галузях господарства та наукових закладах Закарпаття, а також вихідців із Закарпаття, котрі працюють за межами нашого краю. Хронологічно книга охоплює період з 1945 по 2004 рр.
К 74.03О–72
Освіта Закарпаття / В. В. Химинець [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2009. – 464 с. : іл. – Бібліогр.: с. 458-460.

На основі архівних матеріалів, праць вітчизняних та зарубіжних дослідників розвитку писемності та шкільництва на теренах історичного Закарпаття автори монографії «Освіта Закарпаття» подали узагальнюючий матеріал про становлення та генезис освіти, внесок у цю галузь релігійних, культурно-освітніх діячів, передових педагогів різної історичної доби, громадських організацій з найдавніших часів до наших днів.
У дослідженні розглянуто динаміку освітніх реформ на Закарпатті, вплив на їх розвиток світових процесів, проаналізовано особливості становлення та удосконалення дошкільної, шкільної, професійно-технічної, середньої спеціальної, вищої освіти за тривалий період. Водночас розкрито основні напрями модернізації шкільної освіти, підвищення ефективності роботи з педагогічними кадрами, описано стан та тенденції розвитку та зміни, що відбулися в освітянській галузі за роки незалежності України.
К 83.3
П 35
Письменники Срібної Землі : до 60–річчя Закарпатської організації Нац. спілки письменників України / упоряд., передм. П. М. Ходанич. – Ужгород : Ужгород. міська друк, 2006. – 672 с. : портр. – (в опр.)

Книна – це перше видання, у якому цілісно і з неупереджених позицій розглядається літературне життя Закарпаття у ХХ – на початку ХХІ століть. Оригінальність авторської концепції, структура книги зумовлені поглядами письменників, науковців, видавців, авторів статтей і нарисів про письменників – членів Національної спілки письменників України і Товариства українських письменників та журналістів Підкарпатської Русі. Доповнюють тексти фотопортрети письменників.
К 85.14
Х 98
Художники Закарпаття : до 55- річчя Закарпат. орг. Нац. Спілки художників України / упоряд. : Б. І. Кузьма, К. Є. Стельмах. – Ужгород : Карпати, 2001. – 240 с. : фото. кол., портр. – Текст укр. та англ. мовами.

У альбомі-каталозі, який виходить у світ першим виданням, подано короткі біографічні довідки членів Закарпатської організації Національної Спілки художників України та репродукції їх полотен, які репрезентують найхарактерніші віхи творчого доробку і творчої манери митців Закарпаття.


К 85.313
П 84
Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення : зб. ст., есе про музичну культуру Закарпаття. Вип. 1 / Ужгород. заоч. Ф-т Донец. держ. муз. акад. ім. С.С. Прокоф'єва [та ін.] ; упоряд., підготовка текстів, передм., прим. Л. М. Мокану ; редкол. В. Ф. Теличко [та ін]. – Ужгород : Карпати, 2005. – 420 с. : іл.

Збірка статей, есе, мемуарів «Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення» вперше в культурологічній історії Закарпаття подає масштабну панораму культурно-мистецького життя Срібної Землі упродовж останніх 100 літ. Автори достойно представляють його яскравих представників у контексті загальноєвропейського мистецького життя, а водночас досліджують непрості реалії сьогодення.
К 86.3
М 57
Мигович, І. Релігія і церкви в нашому краї / Іван Миговит ; відп. за вип. О. Панов ; Ужгород. держ. Ун-т, Закарпат. т-во "Знання", Закарпат. гуманістич. асоц. релігієзнавців. – Ужгород : Патент, 1993. – 109 с. : фото. – ("Заочний семінар").

В книзі висвітлюється ряд актуальних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з переосмисленням сутності реалії, історії її поширення на закарпатті, зв’язку з етнічним і соціально-културним розвитком населення краю, державотворчим процесом і пошуками нової духовності в Україні. Значне місце приділено принципам свободи совісті, становищу й діяльності церков у суасних умовах.
К 75.8
Я 54
Ямалов, О. К вершинам Украинских Карпат : турист. путеводитель по Закарпат. обл. : [32 пешеходных маршрута] / Олег Ямалов. – Ужгород : Карпати, 2004. – 168 с. : цв. ил.

В путеводителе Олега Ямалова – искренного любителя и почитателя красоты Карпатских гор – приведены описания 32 пешеходних туристических маршрутов разной категории сложности в очень живописные и величественные уголки Закарпатья – на самую высокую вершину Украины – Говерлу, на горы Петрос, Близницу, Поп Иван, Стой, на полонины Руну, Боржаву и Бужору, на Обавский камень, Соколиные скалы и другие. Публикуются карты–схемы походов, а также графики высот на маршрутах, построенные на основании данных спутниковой глобальной системы позиционирования GPS, информация которой оказывает неоценимую помощь в путешествиях.
Статті

1. Басараб, М. Закарпаття = Transcfrpathia : фотоальб. / М. Басараб, В. Браславець; пер. на англ. О. Драган. – Ужгород : Вид-во ПП Басараб М. М., 2006. – 16 с. : фото. – (Наш рідний край).

2. Географія Закарпатської області / О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1996. – 96 с.

3. Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ ст. / Закарпат. облас. осередок наук. т-ва ім. Т. Шевченка, Карпат. ун-т ім. А. Волошина ; редкол. В. В. Бедь [та ін.]. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 400 с.

4. Закарпаття – європейський регіон = Transcarpathia – Europen region / відп. за вип. М. Денис ; пер. англ. М. Денис. – Ужгород : Шарк, [2008]. – 36 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами.

5. Закарпаття в енциклопедії українознавства / Наук. т-во ім. Шевченка ; ред.-упоряд. та передм. В. Маркусь. – Ужгород : Ґражда, 2003. – 212 с. – (Енциклопедія українознавства тт.1–11).

6. Закарпаття туристичне : путівник. – К. : Світ успіху, 2007. – 320 с.

7. Історія міст і сіл Української РСР : Закарпат. обл. – К. : Голов. ред. Укр. Рад. Енцикл. АН УРСР, 1969. – 787 с. : іл.

8. Нариси історії Закарпаття : Т. ІІІ : (1946–1991) / Закарпат. облдержадмін. ; редкол. : І. М. Різак [та ін.]. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

9. Природа Закарпатської області / за ред. К. І. Геренчука. – Львів : Вища шк., 1981. – 156 с.

10. Радянське Закарпаття : док. і матеріали / Парт. арх. Закарпат. обкому компартії України, Держ. арх. Закарпат. обл. ; уклад. : М. К. Новіков, О. П. Славик. – Ужгород : Карпати, 1985. – 184 с.

11. Рущак, М. Ю. Система хозяйствования в Закарпатской области в 1991–2004 годах : экон. упадок, развал аграр. сектора, губительное использование природных ресурсов, крах соц. защиты населения, политика ассимиляции русин, нарушение прав коренного населения / М. Ю. Рущак, В. И. Падяк ; Исследовател. центр карпатовед. при Изд-ве В. Падяка. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2004. – 56 с.

12. Химинець, Ю. Закарпаття – земля української держави : нотатки з історії Закарпаття / Ю. Химинець. – Ужгород : Карпати, 1991. – 144 с.

13. Данилюк, Д. Закарпатській області – 60 років / Дмитро Данилюк // Хто є хто. Закарпаття. – Вип. 3 / авт.-упоряд. В. В. Болгов. – К. : Укр. акад. геральдики, товар. Знаку та логотипу, 2007. – С. 4-8. : фото.

14. Вегеш, М. Закарпатська область вже не є для С. М. Ніколаєнка «білою плямою» : [про візит міністра освіти й науки України] : [розмову з ректором УжНУ / вів С. Біляк] / Микола Вегеш // Карпат. Україна. – 2007. – 3 берез. – С. 5.

15. Густі, І. Ніхто не забутий, ніщо не забуто... : до 60-річчя Великої Перемоги / І. Густі // Новини Закарпаття. – 2005. – 12 квіт. – С. 6.

16. Історичними кольорами Закарпаття є синьо-жовті, а не російський триколор // Фест. – 2008. – 27 груд. - 2 січ. – С. 4.

17. Людвіг, Л. Історичні аспекти символіки Закарпаття / Л. Людвіг // Вісті Ужгородщ. – 2007. – 24 берез. – С. 5.

18. Пеняк, П. Закарпаття – скарбниця археологічних старожитностей. Наше прадавнє минуле у зводі пам’яток історії і культури / П. Пеняк // Світогляд. – 2005. – 16 квіт. – С. 12.

19. Федака, С. Золотий вік залізного Закарпаття / Сергій Федака // Закарпат. правда. – 2008. – 26 квіт. - 7 трав. – С. 14.

20. Федака, С. Перший газетний бум – рік 1867 : [історія краю в дзеркалі преси] / Сергій Федака // Фест. – 2006. – 21-27 верес. – С. 14.

21. Федака, С. Срібна Земля – Закарпаття / С. Федака, Ф. Шандор // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 39-40. – С. 1-47.

22. Шандор, Ф. Історія Закарпаття : погляд фахівця / Федір Шандор // Репортаж. – 2007. – 13 січ. – С. 6.