Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


«Закарпаття в незалежній Україні: події, факти»

(до 20-річчя від дня проголошення)Проголошення незалежності України є знаменною подією в житті нашого народу. У невпинному процесі пошуку і самоствердження держави гідне місце займала і займає і наша область. Адже незалежність України дала новий поштовх цьому величезному потенціалу наших краян, відкрила багату скарбницю людської душі, спрямованої на самовдосконалення, прагнення жити духовно і матеріально багатше, повноцінніше
Саме нині, коли Україна святкує двадцятиліття своєї незалежності, варто оглянути з відстані пройденого те, що вдалося подолати, здобути, започаткувати. Та якою б складною ця дорога не була, сьогодні з упевненістю можемо говорити, що вона є вірною.


К 63.365
Б 87
Брецко, Ф. Ф. Незалежна Україна: хроніка державотворчого процесу (1919–2009) / Ф. Ф. Брецко, А. Л. Дрік, Л. П. Майор: навч.-пізн. посібн. для вчителів та учнів 7-12 кл. загальноосвіт. шкіл, гімназій та ліцеїв. – Ужгород: Гражда, 2009, – 264 с.

У пропонованому посібнику у логічно-структурній формі поданий навчально-пізнавальний матеріал з історії незалежної України, починаючи з 1991 року. В центрі уваги сучасне українське державотворення, засноване на теоріях демократичної, правової і соціальної держави, спрямоване на розвиток демократичних інститутів держави, підвищення ефективності діяльності усіх гілок влади, на забезпечення і захист прав та свобод громадян, втілення соціальної справедливості у суспільстві.
66.2
О 91
Офіцинський, Р. Політичний розвиток незалежної України (1991–2004) в аспекті європейської ідентичності / Р. Офіцинський. – Київ: Ін-т історії України Нац. акад. наук України – Ужгород: Гражда, 2005. – 468 с.

` У монографії зроблено аналіз базових складників європейської парадигми політичної історії незалежної України. Автор доводить, що політичні зміни в Україні 1991-2004 рр. не лише детерміновані внутрішніми потребами постсоціалістичної модернізації суспільства, а й корегуються через інформаційно-аналітичні, дипломатичні та зовнішньоекономічні інструменти розвинутих країн.
К 63.365
З-18
Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти : 1991-2001 / І. Вашкеба, Б. Кушнір [та ін.] ; ред. Л. Годований. – Ужгород : Карпати, 2001. –60 с. : фото.кольор.

Видання є спробою оцінити той шлях, який прошла Закарпатська область з усією Україною за 10 років незалежності, побачити на власні очі основні її віхи поступу.
К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномовний варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політичної регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл.

У пропонованому виданні системно висвітлюються взаємопов’язані проблеми історичного розвитку Закарпаття в ХХ – на початку ХХІ століття. Для детального ознайомлення подаються матеріали історико-політичного, соціально-економічного, культурно-освітнього життя закарпатців. Автори акцентують увагу на взаємній історичній спадщині українського та угорського місцевого населення краю, а також їхнього сучасного співіснування.
К 66.5
З-18

Закарпаття в етнополітичному вимірі : [моногр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; редкол.: Ю. А. Левенець [та ін.] ; авт. кол.: М. Панчук [та ін.]. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 682 с. : табл.

У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних, етнокультурних та етноконфесійних процесів на Закарпатті в історичній ретроспективі.
Особлива увага звертається на сутність та перебіг етнополітичних процесів на Закарпатті у контексті загальних суспільних змін за часів радянського режиму та в умовах незалежної України.
Джерела:


Бедзір, В. 20 років незалежності: Закарпаття : [про здобутки Закарпат. обл. за період незалежності України] / Василь Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2011. – 15 черв. – С. 8, 25. : фото
В моїм серці - Україна : інструктивно-методичний лист до відзначення 15-ї річниці Незалежності України / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнац. ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2006. – 24 с.
Кухарчук, О. С. Періодизація суспільного розвитку Закарпатської області в умовах незалежної України / О. С. Кухарчук // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту : сер. : Історія. – 2010. – Вип. 24. – С. 75-81.
Ледида, О. Шануємо родину, бережемо злагоду : [про здобутки Закарпаття за період незалежності України] / Олександр Ледида // Урядовий кур’єр. – 2011. – 15 черв. – С. 25. : фото
Офіцинський, Р. А. Тяжко жити Касандрою... : Україна. 2006-2008 / Роман Андрійович Офіцинський. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 352 с.
Федака, П. Від Підкарпатської Русі до незалежної Української держави : до 100-річчя народж. Ю. Химинця / Павло Федака // Трибуна. – 2011. – 16 лип. – С. 6.

Корисні посилання :
http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/20-rokiv-nezalezhnosti-zakarpattya/

http://ua-reporter.com/novosti/106653

http://zakarpattya.net.ua/ukr-news

http://zakarpattya.net.ua/ukr-news-85912

http://goloskarpat.info/Dumki-Zakarpattya

http://coolreferat.com