Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


«Я в серці маю те, що не вмирає…»

(до 140-річчя Лесі Українки)

«На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несмілий заспівала», - писала дев’ятнадцятирічна поетеса.

Але той тихий спів пролунав могутнім дзвоном, відкрив нову добу української літератури. Вже першу збірку Лесі Українки «На крилах пісень», що вийшла друком 1893 року, Іван Франко назвав найважливішим здобутком нашої літератури за той рік.

Творча спадщина поетеси вражала і обсягом, і розмаїттям – лірична та громадянська поезія, поеми та драматичні твори, перекази, збирання фольклору. І все – впродовж короткого життя – всього сорок два роки.

Невідступна хвороба, творчість в умовах заборони української мови, слабкість і роз’єднаність тодішньої національної війни – все це не могло не впливати на слово Лесі Українки, але не ослаблювало, а тільки гартувало його.

Нині, майже через століття після завершення земного шляху поетеси, її слово живе серед наших сучасників, стає сюжетами художніх і музичних творів і предметом літературознавчих досліджень, звучить зі сцени, відкриваючи нам «те, що не вмирає…»


84(4Укр)
У 45
Українка, Леся. Усі твори в одному томі [Текст] / Леся Українка, передм. М. І. Литвинця. – К., 2008. – 1376 с.

У книжці вперше в історії української літератури вміщено всю відому творчу спадщину славетної української письменниці Лесі Українки, яка спромоглася напрочуд сильно відтворити могутній творчий дух свого народу.


84(4Укр)
У 45
Українка, Леся. Вірші. Драматичні поеми [Текст] / Леся Українка ; худож.-оформлювач І. В. Осіпов. – Х. : Фоліо, 2008. – 351 с.

До видання увійшли вибрані вірші, поеми та драматичні твори Лесі Українки – геніальної поетеси і драматурга, чиї твори стали класикою української літератури.
84(4Укр)
У 45
Українка, Леся. Оргія [Текст] : драматичні поеми / Леся Українка. – К. : Основи, 2001. – 772 с.

До збірки ввійшли такі драматичні поеми Лесі Українки : «Блакитна троянда», «Кассандра», «Лісова пісня», «Камінний господар», «Бояриня» та інші.
84(4Укр)
У 45
Українка, Леся. Горить моє серце [Текст] / Леся Українка, передм. Т. Сергійчука. – К. : Київська правда, 2004. – 464 с.

До запропонованої читачеві книжки ввійшли вірші та поеми Лесі українки, великої української поетеси, чия літературна спадщина є невід’ємною, обсяговою і потужною частиною духовної скарбниці нашого народу.
83.3(4Укр)
К72
Костенко, А. Леся Українка [Текст] / Анатолій Костенко ; упоряд. В. П. Сичевський. – К. : А.С.К., 2006. – 512 с.

Документально-художня книга Анатолія Костенко "Леся Українка", пропонована нині читачеві, на підставі великого мемуарного, епістолярного й архівного матеріалу розкриває чарівний образ геніальної української поетеси.
83.3(4Укр)
К24
Кармазина, М. Леся Українка [Текст] / М. Кармазина. – К. : Альтернативи, 2003. – 416 с.

Ця книжка – спроба відтворити гаму душевних переживань, духовних та інтелектуальних шукань Лесі Українки, збагнути сутність складних життєвих колізій, в які потрапляли герої її творів.
83.3(4Укр)
З 12
Забужко, О. Notre Dame d`Ukraine : Українка в конфлікті міфологій [Текст] / О. Забужко. – 2-е вид., виправл. – К. : Факт, 2007. – 640 с. : іл..

Нова книжка провідної української письменниці, підсумковий плід її багаторічних роздумів – це вражаюча інтелектуальна подорож крізь віки, культури й конфесії в пошуках “України, яку втратили”. Ключем до неї стає розкритий О. Забужко “код Лесі Українки”.
Періодика:

Жила, С. О. "Леся Українка була великим Будівничим нашого національного духу" [Текст] : літературознавчі та метод. матеріали до вивчення біографії Лесі Українки та драмат. поеми "Бояриня" / С. О. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст.

Кікоть, А. Українка : риси до портрета [Текст] / А. Кікоть // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 7. – С. 2-4.

Кравченко, В. П. Славна донька України [Текст] / В. П. Кравченко // Все для вчителя. – 2010. – № 31-32. – С. 73-74.

Кузьма, О. Художнє втілення філософії екзистенціалізму в драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" [Текст] / О. Кузьма // Дивослово. – 2010. – № 2 . – С. 25-29. – Бібліогр. в кінці ст.

Малютіна, Н. Драматизація риторичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мімезису) [Текст] / Наталя Малютіна // Слово і час. – 2010. – № 8. – С. 71-78. – Бібліогр. в кінці ст.

Михайлик, У. Філософія художнього образу Лесі Українки [Текст] / Уляна Михайляк // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 75-79. – Бібліогр. в кінці ст.

Очаковська, Ю. Великі українці [Текст] : Лариса Петрівна Косач (1891-1913) / Ю. Очаковська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 8. – С. 37-38.

Павленко, М. "Лісова пісня" Лесі Українки і "Маруся Чурай" Ліни Костенко як перегук епох та літературних поколінь [Текст] : спроба порівняльного аналізу / Марина Павленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 1. – С. 66-83. – Бібліогр. : 20 назв.

Романов, С. Смерть як творчість у художньому всесвіті митця : Леся Українка [Текст] / Сергій Романов // Слово і час. – 2010. – № 8. – С. 55-71. –Бібліогр. в кінці ст.

Стебельська, А. Леся Українка співець боротьби і контрастів [Текст] Стебельська // Родина і Україна. – Вінниця, 2009. – С. 141-146